Perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Palveluverkkotyöryhmä tarkistaa Laukaan perusopetuksen palveluverkon ja tekee toimenpide-esitykset kunnanvaltuustolle vuosille 2024–2030

Palveluverkkoselvityksen luonnos lausuntoja ja kannanottoja varten 8.9.-21.9.2023.

Alla oleva luonnos on julkaistu 8.9.2023. Luonnoksesta pyydetään lausuntoja ja kannanottoja 21.9.2023 mennessä kunnan sähköiseen palautekanavaan.

Linkki palautekanavaan

Kuulemistilaisuuden 7.9.2023 esittelymateriaali


Kutsu pohjoisen Laukaan palveluverkkotyön tiedotus- ja kuulemistilaisuuteen

To 7.9.2023 klo 18.00

Sydän-Laukaan koulun ja Lukion ruokala ja opinportaat, Saralinnantie 3, ovet auki 17:30 alkaen.

Sisäänkäynti: Ruokalan ovet, lähimpänä Suolahdentietä oleva sisäänkäynti.

Suoralähetys

Tilaisuutta voi seurata suorana Laukaan kunnan Youtube-kanavalta.

YouTube.com

Laukaan kunnassa on meneillään pohjoisen Laukaan kyläkoulujen (Haapala, Kuusa, Valkola, Äijälä) palveluverkkoselvitys. Työryhmä on käynyt läpi eri vaihtoehtoja tämän koulualueen perusopetuksen järjestämiseksi tulevina vuosina, ja tulee tekemään esityksen asiasta kunnanvaltuustolle vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kuulemistilaisuudessa esitellään viisi toimenpidevaihtoehtoa, joilla palveluverkkotyöryhmän selvityksen mukaan opetus voitaisi järjestää, eri vaihtoehtojen keskeiset perustelut, ennakkoarviot vaihtoehtojen seurauksista sekä arviot niiden taloudellisista vaikutuksista. Kuntalaisille sekä muille tahoille varataan mahdollisuus jättää asiaa koskien lausuntoja ja kannanottoja kahden viikon ajan tilaisuuden jälkeen, eli 21.9.2023 asti kirjallisesti, kunnan sähköisen palautekanavan kautta.

Asian valmistelun yhteydessä on järjestetty kyläillat v. 2022 jokaisella tarkastelussa olevalla koululla, sekä kuultu oppilaita ja henkilöstöä syksyn 2023 aikana. Palveluverkkotyöryhmän kokousmuistiot ovat nähtävänä kunnan internet –sivuilla osoitteessa: https://www.laukaa.fi/perusopetuksenpalveluverkko

Toivotamme tilaisuuteen tervetulleeksi kaikki asiasta kiinnostuneet.

Laukaan perusopetuksen palveluverkkotyöryhmän puolesta

Tero Eskonen
työryhmän puheenjohtaja
sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Jussi Silpola
työryhmän sihteeri
sivistysjohtaja


Palveluverkkotyöryhmän tavoitteet ja toimenpiteet

 • Tavoitteena on, että palveluverkkoselvitys valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.
 • Palveluverkkotarkastelu tehdään pitkälle tulevaisuutta varten ja se rajataan pohjoisen Laukaan pienten koulujen (Äijälä, Haapala, Kuusa, Valkola) alueisiin. Muutokset ja mahdolliset investointitarpeet kohdistuvat selkeimmin näille alueille.
 • Osana selvitystyötä tehdään eri toimenpiteiden lapsivaikutusten arviointi sekä järjestetään kuntalaisten, oppilaiden ja sidosryhmien kuulemistilaisuudet.
 • Työryhmän muistiot ovat julkisia. Ne julkaistaan näillä verkkosivuilla.
 • Työryhmä toivoo avointa vuoropuhelua kuntalaisten kanssa. Tämän vuoksi perusopetuksen palveluverkkoselvitykselle luodaan oma sähköisen palautekanava, jonka kautta on mahdollista saada kuntalaisten ja sidosryhmien kehitysideat työryhmän käyttöön.

Jos haluat tiedon kokousmuistioiden julkaisusta, ilmoittaudu osoitteeseen jussi.silpola(at)laukaa.fi. Julkaisemme kokousmuistiot kootusti tällä sivulla, mutta sähköpostilistalla tiedotamme muistioiden julkaisusta.

Palveluverkkotyön kyläillat

 • 7.9.2023 klo 18 Sydän-Laukaan koulu/Lukio, ruokala, avoin tiedotus- ja kuulemistilaisuus
 • 22.3.2022 klo 18 Kuhaniemen koulu (esitysmateriaali lisätty 23.3.2022, sivun alalaidassa)
 • 24.3.2022 klo 18 Valkolan koulu (esitysmateriaali lisätty 4.4.2022, sivun alalaidassa)
 • 6.4.2022 klo 18 Haapalan koulu (esitysmateriaali lisätty 7.4.2022, sivun alalaidassa)
 • 13.4.2022 klo 18 Äijälän koulu
 • 26.4.2022 klo 18 Kuusan koulu

TIEDOTE, 16.5.2023

Perusopetuksen palveluverkkoselvitys etenee

Laukaan kunnassa on käynnissä perusopetuksen palveluverkkoselvitys, jossa tarkoituksena on arvioida tulevaisuuteen ulottuvia palveluverkkotarpeita ja -ratkaisuja. Selvitystyö kohdistuu Pohjois-Laukaan (Haapala, Kuusa, Valkola ja Äijälä) alueelle. Selvityksen taustalla ovat laskevat oppilasennusteet ja sen myötä palvelutarpeen uudelleenarviointi. Viime vuonna tarkastelun kohteena olevissa kouluissa järjestettiin keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia. Selvitystä tekemään perustettu työryhmä on tämän jälkeen kerännyt kuntalaispalautetta ja jatkanut työskentelyään eri ratkaisuvaihtoehtojen parissa.

Palveluverkkotyöryhmä kokoontui viimeksi tiistaina 2.5.2023. Työn loppuunsaattamiseksi ryhmän tavoitteena on toteuttaa vielä kattava ennakkovaikutusarviointi, joka painottuu lapsivaikutusten arviointiin. Lisäksi elokuussa järjestetään tarkastelualueen kouluja käsittelevä kuulemistilaisuus eri ratkaisuvaihtoehdoista. Kuulemistilaisuudesta saadut palautteet huomioidaan työryhmän lopullisessa selvityksessä, jonka on tarkoitus valmistua viimeistään tämän vuoden joulukuussa.

Työryhmän alkuvuoden työssä eri ratkaisuvaihtoehdot ovat täsmentyneet. Palvelutarvetta on tarkasteltu huomioiden muun muassa koulurakennusten kunto, oppilasmääräennusteet, pedagogiset näkökulmat sekä kunnan kokonaistilanne tulevaisuuden tilaratkaisuissa. Osa palveluverkkoon tapahtuvista muutoksista on toteutumassa vasta vuosikymmenen loppupuolella, joten siksikin selvitystyössä on syytä huomioida huolellisesti eri näkökulmat – tavoitteena kun on nimenomaan pitkäkestoiset ratkaisut.

Palveluverkkotyöryhmän puheenjohtaja
Antti Puupponen

Tero Eskonen (sivistysltk, pj)
Jonna Ortju (sivistysltk)
Emmi Savonen (sivistysltk)
Pekka Mikkonen (Tilapalvelut)
Jani Veikkolainen (Tilapalvelut)
Leena Kautto-Koukka (kunnanhallitus)
Minna Hallman (JHL)
Jukka Lummelahti (JUKO)
Jussi Silpola (sivistysjohtaja)
Jaana Kiminkinen (Valkolan koulun johtaja)
Mari Lummi-Hiekka (LOAY)

Lisätietoja

Jussi Silpola

Sivistysjohtaja

0400 250 743

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Kyläiltojen 2022 esitysmateriaali

Ajankohtaista

25.09.2023 | Koulut, Liikunta, Vanhuspalvelut, Varhaiskasvatus, Vattipalsta
Syyslomaviikon 42 liikuntaryhmät ja tapahtumat
18.09.2023 | Koulut, Lapset ja nuoret, Liikunta, Varhaiskasvatus, Vattipalsta
Syyslomarieha lapsiperheille
12.09.2023 | Koulut, Lapset ja nuoret, Varhaiskasvatus
Lapsen syysloman aikaisesta varhaiskasvatuksen tarpeesta ilmoitetaan 24.9.2023 mennessä

Sivistyslautakunnan päätös

Sivistyslautakunta päätti Laukaan perusopetuksen palveluverkkoselvityksestä 2021-2026 17.11.2020 91 §

Lue lisää