Perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Palveluverkkotyöryhmä tarkistaa Laukaan perusopetuksen palveluverkon ja tekee toimenpide-esitykset kunnanvaltuustolle vuosille 2021–2026.

Palveluverkkotyöryhmän tavoitteet ja toimenpiteet

  • Tavoitteena on, että palveluverkkoselvitys valmistuu vuoden 2022 aikana. Aikataulu pidetään väljänä vallitsevan pandemiatilanteen takia.
  • Palveluverkkotarkastelu tehdään pitkälle tulevaisuutta varten ja se rajataan pohjoisen Laukaan pienten koulujen (Äijälä, Haapala, Kuusa, Valkola) sekä erikseen tarkasteltavana Kuhaniemen koulun alueisiin. Muutokset ja mahdolliset investointitarpeet kohdistuvat selkeimmin näille alueille.
  • Osana selvitystyötä tehdään eri toimenpiteiden lapsivaikutusten arviointi sekä järjestetään kuntalaisten, oppilaiden ja sidosryhmien kuulemistilaisuudet.
  • Työryhmän muistiot ovat julkisia. Ne julkaistaan näillä verkkosivuilla.
  • Työryhmä toivoo avointa vuoropuhelua kuntalaisten kanssa. Tämän vuoksi perusopetuksen palveluverkkoselvitykselle luodaan oma sähköisen palautekanava, jonka kautta on mahdollista saada kuntalaisten ja sidosryhmien kehitysideat työryhmän käyttöön.

Jos haluat tiedon kokousmuistioiden julkaisusta, ilmoittaudu osoitteeseen jussi.silpola(at)laukaa.fi. Julkaisemme kokousmuistiot kootusti tällä sivulla, mutta sähköpostilistalla tiedotamme muistioiden julkaisusta.

Palveluverkkotyön kyläillat

  • 22.3.2022 klo 18 Kuhaniemen koulu (esitysmateriaali lisätty 23.3.2022, sivun alalaidassa)
  • 24.3.2022 klo 18 Valkolan koulu (esitysmateriaali lisätty 4.4.2022, sivun alalaidassa)
  • 6.4.2022 klo 18 Haapalan koulu (esitysmateriaali lisätty 7.4.2022, sivun alalaidassa)
  • 13.4.2022 klo 18 Äijälän koulu
  • 26.4.2022 klo 18 Kuusan koulu

Palautetta palveluverkkoselvityksestä

Voit lähettää palautetta ja ehdotuksia perusopetuksen palveluverkkoselvityksestä oheisen karttapohjaisen kyselyn kautta. Palautteet ohjautuvat Laukaan kunnan sivistysjohtajalle. Palautekanava on avoinna 22.5.2022 saakka.

Anna palautetta

Antti Puupponen (sivistysltk, pj)
Jonna Ortju (sivistysltk)
Emmi Savonen (sivistysltk)
Pekka Mikkonen (Tilapalvelut)
Jani Veikkolainen (Tilapalvelut)
Leena Kautto-Koukka (kunnanhallitus)
Minna Hallman (JHL)
Jukka Lummelahti (JUKO)
Jussi Silpola (sivistysjohtaja)
Jaana Kiminkinen (Valkolan koulun johtaja)
Mari Lummi-Hiekka (LOAY)

Lisätietoja

Jussi Silpola

Sivistysjohtaja

0400 250 743

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Sivistyslautakunnan päätös

Sivistyslautakunta päätti Laukaan perusopetuksen palveluverkkoselvityksestä 2021-2026 17.11.2020 91 §

Lue lisää