Perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Palveluverkkotyöryhmä tarkistaa Laukaan perusopetuksen palveluverkon ja tekee toimenpide-esitykset kunnanvaltuustolle vuosille 2021–2026.

Palveluverkkotyöryhmän tavoitteet ja toimenpiteet

  • Tavoitteena on, että palveluverkkoselvitys valmistuu vuoden 2022 aikana. Aikataulu pidetään väljänä vallitsevan pandemiatilanteen takia.
  • Palveluverkkotarkastelu tehdään pitkälle tulevaisuutta varten ja se rajataan pohjoisen Laukaan pienten koulujen (Äijälä, Haapala, Kuusa, Valkola) sekä erikseen tarkasteltavana Kuhaniemen koulun alueisiin. Muutokset ja mahdolliset investointitarpeet kohdistuvat selkeimmin näille alueille.
  • Osana selvitystyötä tehdään eri toimenpiteiden lapsivaikutusten arviointi sekä järjestetään kuntalaisten, oppilaiden ja sidosryhmien kuulemistilaisuudet.
  • Työryhmän muistiot ovat julkisia. Ne julkaistaan näillä verkkosivuilla.
  • Työryhmä toivoo avointa vuoropuhelua kuntalaisten kanssa. Tämän vuoksi perusopetuksen palveluverkkoselvitykselle luodaan oma sähköisen palautekanava, jonka kautta on mahdollista saada kuntalaisten ja sidosryhmien kehitysideat työryhmän käyttöön.

Jos haluat tiedon kokousmuistioiden julkaisusta, ilmoittaudu osoitteeseen jussi.silpola(at)laukaa.fi. Julkaisemme kokousmuistiot kootusti tällä sivulla, mutta sähköpostilistalla tiedotamme muistioiden julkaisusta.

Palveluverkkotyön kyläillat

  • 22.3.2022 klo 18 Kuhaniemen koulu (esitysmateriaali lisätty 23.3.2022, sivun alalaidassa)
  • 24.3.2022 klo 18 Valkolan koulu (esitysmateriaali lisätty 4.4.2022, sivun alalaidassa)
  • 6.4.2022 klo 18 Haapalan koulu (esitysmateriaali lisätty 7.4.2022, sivun alalaidassa)
  • 13.4.2022 klo 18 Äijälän koulu
  • 26.4.2022 klo 18 Kuusan koulu

Antti Puupponen (sivistysltk, pj)
Jonna Ortju (sivistysltk)
Emmi Savonen (sivistysltk)
Pekka Mikkonen (Tilapalvelut)
Jani Veikkolainen (Tilapalvelut)
Leena Kautto-Koukka (kunnanhallitus)
Minna Hallman (JHL)
Jukka Lummelahti (JUKO)
Jussi Silpola (sivistysjohtaja)
Jaana Kiminkinen (Valkolan koulun johtaja)
Mari Lummi-Hiekka (LOAY)

Lisätietoja

Jussi Silpola

Sivistysjohtaja

0400 250 743

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ajankohtaista

20.03.2023 | Koulut, Lapset ja nuoret, Liikunta, Varhaiskasvatus, Vattipalsta
Luistelukausi on päättynyt
13.03.2023 | Koulut, Liikunta, Vattipalsta
Sydän-Laukaan koulun kuntosali suljettu 29.3.2023 saakka Yo – kirjoitusten vuoksi!
06.03.2023 | Koulut, Varhaiskasvatus
Laukaan kunnan ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskysely, vastausaikaa on jatkettu 12.3 saakka.

Sivistyslautakunnan päätös

Sivistyslautakunta päätti Laukaan perusopetuksen palveluverkkoselvityksestä 2021-2026 17.11.2020 91 §

Lue lisää