Perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Laukaan kunnassa on käynnissä perusopetuksen palveluverkkoselvitys, jossa tarkoituksena on arvioida tulevaisuuteen ulottuvia palveluverkkotarpeita ja -ratkaisuja. Selvitystyö kohdistuu Pohjois-Laukaan (Haapala, Kuusa, Valkola ja Äijälä) alueelle. Selvityksen taustalla ovat laskevat oppilasennusteet ja sen myötä palvelutarpeen uudelleenarviointi.


Valtuusto päätti palveluverkkoratkaisusta 11.12.2023

Laukaan kunnanvaltuusto päätti maanantain 11.12.2023 kokouksessaan perusopetuksen palveluverkkoratkaisusta. Päätös oli, että Valkolan ja Äijälän koulujen toiminta päättyy 1.8.2024 alkaen. Valkolan oppilaat siirtyvät Kuusan koulun oppilaiksi ja Äijälän koulun oppilaat Haapalan koulun oppilaiksi.


Perusopetuksen palveluverkkoselvitys on valmistunut

Perusopetuksen palveluverkkotyöryhmä kokoontui viimeisessä kokouksessaan 15.11.2023, ja viimeisteli palveluverkkoselvityksen raportin. Viimeisellä kuulemiskierroksella saapui 64 kannanottoa, ja työryhmä käsitteli nämä kokouksessaan. Lisäksi työryhmä teki viimeiset tarkistukset raporttiin. Palveluverkkotyöryhmän viimeisen kokouksen kokousmuistio löytyy tämän sivun ”Kokoukset ja muistiot” välilehdeltä.

Palveluverkkotyöryhmän toimenpide-ehdotus 15.11.2023

Perusopetuksen palveluverkkoratkaisu on pitkäkestoinen päätös, ja työryhmä on pyrkinyt selvittämään ja arvioimaan laajasti kaikki ratkaisuun vaikuttavat tekijät, sekä eri ratkaisuvaihtoehtojen seuraukset ja vaikutukset. Työryhmän näkemyksen mukaan tärkein vaikuttava asia päätöstä tehtäessä tulee olla opetuksen järjestäminen pedagogisesti lasten edun mukaisesti parhaalla mahdollisella tavalla ja taloudellisesti.

Oppilasmäärän väheneminen pohjoisen Laukaan pienillä kouluilla edellyttää ratkaisun tekemistä ja kouluverkon muuttamista niin, että opetusta järjestetään nykyistä vähemmällä määrällä kouluja. Taloudellisen tilanteen takia investointiratkaisu uuteen koulurakennukseen jolla oppilaat kerättäisi yhteen uuteen kyläkouluun ei ole tällä hetkellä mahdollinen.

Koulujen toiminta voisi jatkua nykyisellä tai pienemmällä henkilöstöresurssilla muutaman vuoden, mutta tämä tarkoittaisi koulujen resursoinnin ja annettavan opetuksen laajuuden heikkenemistä oppilasmäärän laskiessa, ja vaikuttaisi kaikkien Laukaan koulujen käytettävissä olevan resurssin jakautumiseen. Koska opetus voidaan toteuttaa myös vähäisemmällä määrällä kouluja resursseja keskittäen, nykyistä mallia kustannustehokkaammin ja säilyttäen koulumatkat ja palveluverkon saavutettavuuden kohtuullisena, työryhmä ei näe suositeltavana vaihtoehtona nykyisen kouluverkon ylläpitämistä.

Koulun lakkauttamisella on työryhmän arvion perusteella negatiivisia vaikutuksia kylälle ja koulualueen elinvoimalle, josta koulun toiminta lakkaa. Työryhmä on kuitenkin päätynyt siihen, että toteutuneen oppilasmäärän laskun takana on jo syntyvyyden lasku ja elinvoiman heikkeneminen, eikä kouluratkaisulla voida muuttaa tätä kehityskulkua. Työryhmän esityksen tulee olla ensisijaisesti opetuksen järjestämisen ja kunnan talouden kannalta perusteltu. Lisäksi pohjoisen Laukaan kouluverkkoa ei esitetä kokonaan lakkautettavaksi, joten oppilaiden koulunkäynnin keskittämisellä vahvistetaan kokonaisuutena pohjoisen Laukaan jatkavien kyläkoulujen asemaa ja pohjoisen Laukaan elinvoimaa.

Palveluverkkotyöryhmä on käsitellyt vaihtoehtoja kokouksessaan 15.11.2023. Kokoukseen mennessä kerätyn tiedon, vaihtoehtotarkastelujen, vaikutusarviointien ja hankittujen lisäselvitysten kokonaisuuden perusteella työryhmä on vaihtoehdon 2 kannalla, jossa Haapalan ja Kuusan koulut jatkavat toimintaansa ja suosittaa sen toimeenpanoa 1.8.2025 alkaen.

Vaihtoehto huomioi lasten edun ja opetuksen järjestämisen pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti. Vaihtoehto mahdollistaa kyläkoulumaisen koulunkäynnin pohjoisessa Laukaassa, työ- ja opiskeluturvalliset olosuhteet, ja huomioi taloudelliset vaikutukset. Vaihtoehto on talouden kannalta edullisin vaihtoehdoista 1-4. Vaihtoehto 5 on taloudellisesti tehokkain ja olisi myös pedagogisesti hyvin perusteltu, mutta sen toimeenpano on mahdollista vasta 1.6.2026. Se sulkee kokonaan pois pohjoisen Laukaan kyläkoulumaisen opetuksen jatkamisen, osan oppilaista koulumatkat kasvavat erittäin pitkiksi ja kylien elinvoiman kannalta se on myös huonoin vaihtoehto.

Asia etenee päätöksentekoprosessissa seuraavasti:

Sivistyslautakunta 21.11.2023

Kunnanhallitus 27.11.2023

Kunnanvaltuusto 11.12.2023

Toinen kuulemiskierros kuntalaisille 2.-13.11.2023

Kuntalaisille järjestetään nyt toinen kuulemiskierros perusopetuksen palveluverkkotyöstä. Kannanottoja täydennettyyn palveluverkkoselvitykseen ajalla 2. -13.11.2023 Laukaan kunnan sähköisen palautepalvelun kautta. Palautteen jättäminen vaatii käyttäjätunnuksen luomista ja kirjautumista palautepalveluun

Anna palautetta

 • 7.9. Pohjoisen Laukaan kyläkoulujen palveluverkkotyön tiedotus- ja kuulemistilaisuus
 • 8. – 21.9.2023 kuntalaiset voivat jättää kannanottoja  palveluverkkoselvitykseen kunnan palautekanavan kautta.
 • 3.10. Työryhmä pyytää lisäselvityksiä
 • 1.11. Palvelutyöryhmä käy läpi lisäselvitykset kokouksessaan
 • 2.11. Kuntalaisille avoin tiedotustilaisuus täydennetystä selvityksestä järjestetään etäyhteydellä
 • 2.11. – 13.11. kuntalaiset voivat jättää kannanottoja lisäselvitysten perusteella päivitettävään palveluverkkoselvitykseen kunnan palautekanavan kautta.
 • 15.11.  on työryhmän viimeinen kokous, jolloin arvioidaan viimeisen kuulemiskierroksen kannanotot ja viimeistellään työryhmän esitys pohjoisen Laukaan kouluverkkoratkaisuksi.
 • 21.11. Sivistyslautakunta
 • 27.11. Kunnanhallitus
 • 11.12. Kunnanvaltuusto

Tero Eskonen (sivistysltk, pj)
Jonna Ortju (sivistysltk)
Emmi Savonen (sivistysltk)
Pekka Mikkonen (Tilapalvelut)
Jani Veikkolainen (Tilapalvelut)
Leena Kautto-Koukka (kunnanhallitus)
Minna Hallman (JHL)
Jukka Lummelahti (JUKO)
Jussi Silpola (sivistysjohtaja)
Jaana Kiminkinen (Valkolan koulun johtaja)
Mari Lummi-Hiekka (LOAY)


Palveluverkkotyön tavoitteet ja toimenpiteet

Palveluverkkotyöryhmä tarkistaa Laukaan perusopetuksen palveluverkon ja tekee toimenpide-esitykset kunnanvaltuustolle vuosille 2024–2030. Palveluverkkotyön tavoite on saada palveluverkkoselvitys valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

 • Palveluverkkotarkastelu tehdään pitkälle tulevaisuutta varten ja se rajataan pohjoisen Laukaan pienten koulujen (Äijälä, Haapala, Kuusa, Valkola) alueisiin. Muutokset ja mahdolliset investointitarpeet kohdistuvat selkeimmin näille alueille.
 • Osana selvitystyötä tehdään eri toimenpiteiden lapsivaikutusten arviointi sekä järjestetään kuntalaisten, oppilaiden ja sidosryhmien kuulemistilaisuudet.
 • Työryhmän muistiot ovat julkisia. Ne julkaistaan näillä verkkosivuilla.
 • Työryhmä toivoo avointa vuoropuhelua kuntalaisten kanssa. Tämän vuoksi perusopetuksen palveluverkkoselvitykselle luodaan oma sähköisen palautekanava, jonka kautta on mahdollista saada kuntalaisten ja sidosryhmien kehitysideat työryhmän käyttöön.

Jos haluat tiedon kokousmuistioiden julkaisusta, ilmoittaudu osoitteeseen jussi.silpola (a) laukaa.fi. Julkaisemme kokousmuistiot kootusti tällä sivulla, mutta sähköpostilistalla tiedotamme muistioiden julkaisusta.

Palveluverkkotyön kyläillat ja tiedotustilaisuudet

 • 2.11.2023 klo 16.30 Tiedotustilaisuus verkossa
 • 7.9.2023 klo 18 Sydän-Laukaan koulu/Lukio, ruokala, avoin tiedotus- ja kuulemistilaisuus
 • 22.3.2022 klo 18 Kuhaniemen koulun kyläilta
 • 24.3.2022 klo 18 Valkolan koulun kyläilta
 • 6.4.2022 klo 18 Haapalan koulun kyläilta
 • 13.4.2022 klo 18 Äijälän koulun kyläilta
 • 26.4.2022 klo 18 Kuusan koulun kyläilta

Kyläiltojen ja tiedotustilaisuuksien materiaalit


Palveluverkkotyön tiedotteet

Valtuusto päätti perusopetuksen palveluverkkoratkaisusta, Valkolan ja Äijälän koulujen toiminta päättyy

Laukaan kunnanvaltuusto päätti maanantain 11.12.2023 kokouksessaan perusopetuksen palveluverkkoratkaisusta. Päätös oli, että Valkolan ja Äijälän koulujen toiminta päättyy 1.8.2024 alkaen. Valkolan oppilaat siirtyvät Kuusan koulun oppilaiksi ja Äijälän koulun oppilaat Haapalan koulun oppilaiksi.

Lue uutinen

Palveluverkkotyöryhmän lisäselvityksissä esiin tulleet Äijälän koulun sisäilmahavainnot

Laukaan kunnan tilapalvelun ja palveluverkkotyöryhmän tiedote 6.11.2023: Toimenpiteet sisäilmariskien minimoimiseksi Äijälän koululla

Lue uutinen

Palveluverkkotyön lisäselvitykset valmistuneet – kuntalaisten toinen kuulemiskierros 2. – 13.11.2023

Tiedote 2.11.2023: Palveluverkkotyöryhmä on vaihtoehdon 2 kannalla, jossa Haapalan ja Kuusan koulut jatkavat toimintaansa ja suosittaa sen toimeenpanoa 1.8.2025 alkaen. Kuntalaisille järjestetään toinen kuulemiskierros perusopetuksen palveluverkkotyöstä.

Lue uutinen

Avoin tiedotustilaisuus 2.11. klo 16.30 verkossa

Tiedote 1.11.2023: Työryhmä esittelee palveluverkkoselvitystä koskevat lisäselvitykset ja tarkennetut kustannuslaskelmat. Lisäselvitysten pohjalta täydennetty palveluverkkoselvitys julkaistaan.

Lue uutinen

Lisäselvityksiä perusopetuksen palveluverkon päätöksentekoon

Palveluverkkotyöryhmän tiedote 3.10.2023. Palveluverkkotyöryhmä hankkii päätöksenteon tueksi seuraavia lisäselvityksiä: elinvoimavaikutusten arviointi, koulukuljetukset, terveysturvallisuus, päivitetyt sisäilmaselvitykset.

Lue uutinen

Palveluverkkoselvityksen luonnokseen lausuntoja ja kannanottoja 8. – 21.9.2023

Palveluverkkotyöryhmän tiedote 8.9.2023: Luonnoksesta pyydettiin lausuntoja ja kannanottoja 21.9.2023 mennessä kunnan sähköisen palautepalvelun kautta.

Lue uutinen

Pohjoisen Laukaan kyläkoulujen palveluverkkotyön tiedotus- ja kuulemistilaisuus 7.9. klo 18

Palveluverkkotyöryhmän tiedote 3.9.2023: Kuulemistilaisuudessa esiteltiin viisi toimenpidevaihtoehtoa, joilla palveluverkkotyöryhmän selvityksen mukaan opetus voitaisi järjestää, eri vaihtoehtojen keskeiset perustelut, ennakkoarviot vaihtoehtojen seurauksista sekä arviot niiden taloudellisista vaikutuksista.

Lue uutinen

Perusopetuksen palveluverkkoselvitys etenee

Palveluverkkotyöryhmän tiedote 16.5.2023: Laukaan kunnassa on käynnissä perusopetuksen palveluverkkoselvitys, jossa tarkoituksena on arvioida tulevaisuuteen ulottuvia palveluverkkotarpeita ja -ratkaisuja.

Lue uutinen

Lisätietoja

Jussi Silpola

Sivistysjohtaja

0400 250 743

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ajankohtaista

12.03.2024 | Koulut, Lapset ja nuoret
Verkkovanhempainillat yläkouluikäisten nuorten vanhemmille
24.01.2024 | esiopetus, Koulut, Lapset ja nuoret, Varhaiskasvatus
Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen Laukaan kunnassa 25.1.-7.2.2024
22.01.2024 | Koulut, Lapset ja nuoret, Varhaiskasvatus
Nepsy-pysäkki huoltajille: Maksutonta ohjausta kevätlukukaudella 2024

Sivistyslautakunnan päätös

Sivistyslautakunta päätti Laukaan perusopetuksen palveluverkkoselvityksestä 2021-2026 17.11.2020 91 §

Lue lisää