Perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Palveluverkkotyöryhmä tarkistaa Laukaan perusopetuksen palveluverkon ja tekee toimenpide-esitykset kunnanvaltuustolle vuosille 2021–2026.

Palveluverkkotyöryhmän tavoitteet ja toimenpiteet

  • Tavoitteena on, että palveluverkkoselvitys valmistuu 31.10.2021 mennessä. Aikataulu pidetään väljänä vallitsevan pandemiatilanteen sekä tulevien kuntavaalien takia.
  • Palveluverkkotarkastelu tehdään pitkälle tulevaisuutta varten ja se rajataan pohjoisen Laukaan pienten koulujen (Äijälä, Haapala, Kuusa, Valkola) sekä erikseen tarkasteltavana Kuhaniemen koulun alueisiin. Muutokset ja mahdolliset investointitarpeet kohdistuvat selkeimmin näille alueille.
  • Osana selvitystyötä tehdään eri toimenpiteiden lapsivaikutusten arviointi sekä järjestetään kuntalaisten, oppilaiden ja sidosryhmien kuulemistilaisuudet.
  • Työryhmän muistiot ovat julkisia. Ne julkaistaan näillä verkkosivuilla.
  • Työryhmä toivoo avointa vuoropuhelua kuntalaisten kanssa. Tämän vuoksi perusopetuksen palveluverkkoselvitykselle luodaan oma sähköisen palautekanava, jonka kautta on mahdollista saada kuntalaisten ja sidosryhmien kehitysideat työryhmän käyttöön.

Jos haluat tiedon kokousmuistioiden julkaisusta, ilmoittaudu osoitteeseen jussi.silpola(at)laukaa.fi. Julkaisemme kokousmuistiot kootusti tällä sivulla, mutta sähköpostilistalla tiedotamme muistioiden julkaisusta.

Jukka Häkkinen (sivistysltk, pj)
Leena Kautto-Koukka (sivistysltk, vpj)
Pasi Puupponen (sivistysltk)
Mari Lummi-Hiekka (LOAY)
Minna Hallman (JHL)
Jukka Lummelahti (JUKO)
Juha Tolonen (sivistysjohtaja)
Jussi Silpola (opetuspäällikkö)
Jaana Kiminkinen (Valkolan koulun johtaja)

Ryhmän kokoonpano päivitetään uuden sivistyslautakunnan kokoontuessa elokuussa 2021.

Lisätietoja

Jussi Silpola

Sivistysjohtaja

0400 250 743

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Sivistyslautakunnan päätös

Sivistyslautakunta päätti Laukaan perusopetuksen palveluverkkoselvityksestä 2021-2026 17.11.2020 91 §

Lue lisää