Lievestuoreen lähimetsien hoitotoimenpiteet aloitetaan huhtikuun alussa

Laukaan kunnan omistuksessa olevien lähimetsien metsänhoitotoimenpiteet jatkuvat Lievestuoreella. Isompien puiden harvennusta tehdään Pirttilahden, Majaniemen, Majasaaren, sataman ja Kisapurren alueilla. Työt alkavat pääsiäisen jälkeen viikolla 14.

Kisapurren kuntoportaat

Lähimetsissä suoritettavien metsänhoitotoimenpiteiden tavoitteena on ylläpitää viihtyisiä asuinympäristöjä ja antaa kasvutilaa puustolle. Näin turvataan metsien elinvoimaisuus ja viihtyisyys. Viime syksynä Lievestuoreen lähimetsien hoitotoimenpiteet aloitettiin pienpuuston raivauksilla ja nyt vuorossa on isomman puuston harvennusta. Tätä varten haettu maisematyölupa on myönnetty ja saanut lainvoiman 5.2.2024. Urakoitsijana toimii Metsä-Multia Oy.

Hoitotoimenpiteet

Puuston käsittely toteutetaan pääosin harvennus- tai poimintahakkuuluontoisesti luontoselvityksen tulokset huomioiden. Harvennuksilla pyritään parantamaan maisema-arvoja, takaamaan lähivirkistysalueiden käyttöturvallisuutta ja puuston yleistä terveyttä. Avohakkuuta suoritetaan ainoastaan Majaniementien varrella sijaitsevalla 0,7 ha:n alueella, jossa puusto on huonokuntoista ja kehityksen arvioidaan jatkuvan vastaavanlaisena. Hakkuun jälkeen kuviolle istutetaan koivun taimet. Hoitotoimenpiteet kohdistuvat vain Laukaan kunnan omistamiin lähimetsiin. Alueet on rajattu alla olevaan karttaan.

Kelit määrittelevät metsätöiden etenemisen

Metsähoitotyöt on tarkoitus saada valmiiksi tänä keväänä. Jotta maastoon jäisi mahdollisimman vähän hakkuukoneen jättämiä jälkiä, työt on ehdittävä tekemään vielä lumisen ja jäisen maan aikaan. Työt saadaan suoritettua, jos talviset kelit jatkuvat tarvittavan pitkään, mutta jos maasto ei kanna, metsätyöt keskeytetään ja niitä jatketaan myöhemmin.

Töiden valmistuttua metsään jäänyttä hakkuutähdettä voi kerätä polttopuuksi.

Varothan alueella työskenteleviä metsureita ja koneita! Vaara-alue metsurityössä 20 metriä ja hakkuukoneella 70 metriä.

Metsien hoito

Tutustu Laukaan kunnan metsänhoitoon sekä lähimetsiin kohdistuvaan hoito-ohjelmaan.

Lue lisää

Lisätietoja:

Arto Manninen

Aluetyönjohtaja

0400 463 175

Kuntala, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Jarmo Toikka

Maankäyttöpäällikkö

040 353 8258

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi