Lisäselvityksiä perusopetuksen palveluverkon päätöksentekoon

Laukaan perusopetuksen palveluverkkotyöryhmä on käynyt läpi palautekanavaan saapuneet kuntalaisten kannanotot, tehnyt arvion tarvittavista lisäselvityksistä ja päivittänyt palveluverkkotyön aikataulun.

Laukaan perusopetuksen palveluverkkotyöryhmä kokoontui kahdesti 25.9.2023 ja 2.10.2023 kuntalaisille 7.9. järjestetyn tiedotustilaisuuden ja kunnan palautekanavan kannanottoajan 8. -21.9.2023 jälkeen. Palveluverkkotyöryhmä päätti hankkia päätöksenteon tueksi seuraavia lisäselvityksiä:

 • Elinvoimavaikutusten arviointi: Laukaan kunnan kaavoitusjohtajan ja elinkeinotoimen lausunnot ratkaisuvaihtoehdoista
 • Koulukuljetukset: Koulukuljetusyritysten edustajan arvio ratkaisuvaihtoehdoista
 • Terveysturvallisuus: Laukaan kunnan yhteistyöryhmän ja lupa- ja valvontalautakunnan lausunnot tarkasteltavana olevista kouluista
 • Päivitetyt sisäilmaselvitykset Laukaan kunnan tilapalveluista Äijälän, Haapalan ja Kuusan kouluista

Palveluverkkotyön etenee seuraavasti syksyllä 2023

 • Palvelutyöryhmä käy lisäselvitykset elinvoimavaikutusta, koulukuljetuksista, terveysturvallisuudesta ja päivitetyt sisäilmaselvitykset 1.11.2023 kokouksessa
 • Lisäselvitysten pohjalta täydennetty palveluverkkoselvitys julkaistaan 1.11.2023
 • Kuntalaisille avoin tiedotustilaisuus täydennetystä selvityksestä järjestetään etäyhteydellä 2.11.2023 klo 16.30
 • Kuntalaiset voivat jättää kannanottoja lisäselvitysten perusteella päivitettävään palveluverkkoselvitykseen 2.11. – 13.11.2023 kunnan palautekanavan kautta.
 • Työryhmän viimeinen kokous on 15.11.2023, jolloin arvioidaan viimeisen kuulemiskierroksen kannanotot ja viimeistellään työryhmän esitys pohjoisen Laukaan kouluverkkoratkaisuksi.

Tämän jälkeen kouluverkkoratkaisu etenee kunnan päätöksenteossa seuraavasti:

 • Sivistyslautakunta 21.11.2023
 • Kunnanhallitus 27.11.2023
 • Kunnanvaltuusto 11.12.2023

Tero Eskonen, työryhmän puheenjohtaja                          
Jussi Silpola, työryhmän sihteeri

Lisätietoja

Lue lisää perusopetuksen palveluverkkotyön verkkosivuilta

Jussi Silpola

Sivistysjohtaja

0400 250 743

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi