Multamäen metsänkäsittely

Multamäen alueella on suunniteltu metsänkäsittelytoimenpiteitä vuosien 2021–2022 aikana ja kunnanhallitus on hyväksynyt tehtävät toimenpiteet tammikuussa 2023.

Uutiset aiheesta

Uutinen 18.1.2023: Multamäen lähimetsien käsittelytoimenpiteet toteutetaan kevättalvella

Uutinen 17.3.2023: Multamäen metsänkäsittelytoimet käynnistyvät

Metsänkäsittelysuunnitelma

Kunnanhallituksen hyväksymä toimenpidesuunnitelma.

Toimenpiteiden selitykset

Kuvio 24

Ensiharvennus tehdään nuoreen kasvatusmetsään. Se on metsänhoidollinen toimenpide, joka vaikuttaa merkittävästi puuston tulevaan kehitykseen ja kasvuun. Puut kasvavat hyvin, kun ne saavat riittävästi kasvutilaa, valoa, ravinteita ja vettä. Puuston kasvaessa kilpailu kasvutilasta kiihtyy, mikä näkyy puiden elävän latvuksen supistumisena ja paksuuskasvun hidastumisena.

Kuviot 1, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 19, 25

Harvennus on ensiharvennuksen jälkeen varttuneeseen kasvatusmetsikköön tehtävä harvennus, jolla voidaan edistää erilaisia metsänhoidollisia tavoitteita. Varttuneita kasvatusmetsiä ovat metsiköt, joissa puuston keskiläpimitta on yli 16 cm ja ikä on vähintään 25 vuotta. Harvennuksia voidaan tehdä monin eri tavoin tavoitteesta riippuen.

Kuviot 8 ja 28

Avohakkuu on tasaikäisen metsikön viimeinen toimenpide, jossa puusto poistetaan ja tilalle perustetaan uusi puusukupolvi. Avohakkuu voidaan tehdä uudistuskypsälle metsikölle, jonka jatkokasvattaminen ei ole enää perusteltua. Avohakkuussa kuviolta poistetaan lähes kaikki puusto, mutta samalla huolehditaan myös maiseman- ja luonnonhoidon toteutuksesta.

Hakkuun jälkeen, ennen uusien taimien istuttamista, kuvioille tehdään maanmuokkaus. Sen tarkoituksena on parantaa siementen itämistä sekä taimien elossa säilymistä ja kasvua ensimmäisten vuosien aikana.

Kuvio 15

Ylispuut ovat siemenpuita, eli ylispuiden poistolla tarkoitetaan siemen- tai suojuspuiden poistoa jo taimettuneelta luontaisen uudistamisen alalta. Siemen- ja suojuspuut on suositeltavaa poistaa taimikon päältä heti, kun uudistusala on riittävästi taimettunut. Ylispuiden poistossa tuhoutuu lähes aina taimia. Vauriot ovat sitä suuremmat, mitä pidempään hakkuuta viivytetään.

Aikataulu

Toimenpiteet saatiin pääosin valmiiksi huhtikuussa 2023 paria harvennuskuviota lukuun ottamatta.

Palautteet

Toimenpidesuunnitelmasta sai antaa palautetta 7.11. – 27.11.2022 välisen ajan.

Palautteet ja niiden vastineet:

Kiitos palautteesta!

Lisätietoja

Jarmo Toikka

Maankäyttöpäällikkö

040 353 8258

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Uutiset

16.05.2024 | Asuminen, Yhdyskuntatekniikka
Laukaan sataman matonpesupaikka uusittu
03.05.2024 | Asuminen, Rakentaminen, Yhdyskuntatekniikka
Laukaan Satamaan uudet polttoainesäiliöt
24.04.2024 | Asuminen, Rakentaminen
Laukaan kunnassa vapaita tontteja joka taajamassa

Tutustu meihin