Perusopetuksen palveluverkkoselvitys etenee

Laukaan kunnassa on käynnissä perusopetuksen palveluverkkoselvitys, jossa tarkoituksena on arvioida tulevaisuuteen ulottuvia palveluverkkotarpeita ja -ratkaisuja.

Taustalla laskevat oppilasennusteet

Laukaan perusopetuksen palveluverkkoselvityksen tarkoitus on arvioida tulevaisuuteen ulottuvia palveluverkkotarpeita ja -ratkaisuja. Selvitystyö kohdistuu Pohjois-Laukaan (Haapala, Kuusa, Valkola ja Äijälä) alueelle. Selvityksen taustalla ovat laskevat oppilasennusteet ja sen myötä palvelutarpeen uudelleenarviointi. Viime vuonna tarkastelun kohteena olevissa kouluissa järjestettiin keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia. Selvitystä tekemään perustettu työryhmä on tämän jälkeen kerännyt kuntalaispalautetta ja jatkanut työskentelyään eri ratkaisuvaihtoehtojen parissa.

Palveluverkkotyöryhmä kokoontui viimeksi tiistaina 2.5.2023. Työn loppuunsaattamiseksi ryhmän tavoitteena on toteuttaa vielä kattava ennakkovaikutusarviointi, joka painottuu lapsivaikutusten arviointiin. Lisäksi elokuussa järjestetään tarkastelualueen kouluja käsittelevä kuulemistilaisuus eri ratkaisuvaihtoehdoista. Kuulemistilaisuudesta saadut palautteet huomioidaan työryhmän lopullisessa selvityksessä, jonka on tarkoitus valmistua viimeistään tämän vuoden joulukuussa.

Työryhmän alkuvuoden työssä eri ratkaisuvaihtoehdot ovat täsmentyneet. Palvelutarvetta on tarkasteltu huomioiden muun muassa koulurakennusten kunto, oppilasmääräennusteet, pedagogiset näkökulmat sekä kunnan kokonaistilanne tulevaisuuden tilaratkaisuissa. Osa palveluverkkoon tapahtuvista muutoksista on toteutumassa vasta vuosikymmenen loppupuolella, joten siksikin selvitystyössä on syytä huomioida huolellisesti eri näkökulmat – tavoitteena kun on nimenomaan pitkäkestoiset ratkaisut.

Palveluverkkotyöryhmän puheenjohtaja Antti Puupponen

Lisätietoja

Lue lisää perusopetuksen palveluverkkotyön verkkosivuilta

Jussi Silpola

Sivistysjohtaja

0400 250 743

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi