VEDENKEITTOKEHOTUS PURETAAN, tilannepäivitys 10.6.2022

LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

KEITTOKEHOTUS PURETAAN LAUKAAN KESKUSTAN, JOKINIEMEN, TYVELÄN, KANTOLAN, LAHNAJÄRVEN, LEMETTILÄN, ASEMAN, KATAANMÄEN, ROKKAKANKAAN, ROKKASUON JA LAAJALAHDEN ALUEILLA, KOIVISTON VESIHUOLTOOSUUSKUNNAN ALUEELLA, TORIKAN VEDENJAKELUALUEELLA JA HAAPASUO-HAAPALAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN ALUEELLA

Viikko sitten perjantai-iltana Laukaan kirkonkylällä tapahtuneen putkirikon ja sitä seuranneen verkoston paineettomuuden jälkiselvittelyt on saatu päätökseen. Vesinäytteitä on noudettu eri puolilta keittokehotusaluetta Laukaan kunnan ja Äänekosken kaupungin alueilla. Näytteet ovat olleet puhtaita tutkituilta osin. Keittokehotus koko alueella puretaan. Vettä voi jälleen käyttää normaalisti. Myös varotoimenpiteenä aloitettu klooraus on edennyt ja kloori on pääosin levinnyt verkostoon koko keittokehotusalueella. Varotoimena kloorausta jatketaan toistaiseksi, kunnes se on levinnyt keittokehotusalueelle kokonaan.

Verkostoveden juoksuttamisesta kloorin leviämisen edistämiseksi voi olla seurauksena paineenvaihteluita. Paineenvaihteluiden seurauksena voi verkostosta irrota sakkaa tai ilmaa, jotka samentavat vettä. Epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä vesi kirkastuu juoksuttamalla.

Lisätietoja:

Vesilaitoksen päivystys 0400 358 530 (Vain vikailmoitukset, palautteet pyydetään lähettämään vesilaitoksen sähköpostiin, vesilaitos@laukaa.fi )

tai

Jukka Lappalainen, ympäristötoimenjohtaja, puh. 0400 564 983

Miia Valkonen, ympäristöpäällikkö, puh. 0400 642 429

**************

KEITTOKEHOTUS JA SUOJAKLOORAUS JATKUU EDELLEEN LAUKAAN KESKUSTAN, JOKINIEMEN, TYVELÄN, KANTOLAN, LAHNAJÄRVEN, LEMETTILÄN, ASEMAN, KATAANMÄEN, ROKKAKANKAAN, ROKKASUON JA LAAJALAHDEN ALUEILLA, KOIVISTON VESIHUOLTOOSUUSKUNNAN ALUEELLA, TORIKAN VEDENJAKELUALUEELLA JA HAAPASUO-HAAPALAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN ALUEELLA

Viikonlopulla Laukaan kirkonkylällä tapahtuneen putkirikon jälkiselvittelyä on jatkettu. Vesinäytteitä on noudettu eri puolilta keittokehotusaluetta Laukaan kunnan ja Äänekosken kaupungin alueilla.

Kaikki tutkitut näytteet ovat olleet puhtaita niiltä osin, kun tuloksia on tähän mennessä saatu. Viimeiset näytetulokset saadaan laboratoriosta viimeistään perjantaina.

Huomioiden keittokehotuksen rajoitteet, veden kuluttajia kehotetaan käyttämään vettä muuten normaaliin tapaan, jotta kloori leviäsi tasaisesti verkoston kaikkiin osiin.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran perjantaina 10.6.2022.

Varotoimena kiinteistöjä kehotetaan keittämään ruuanlaittoon ja juomiseen käytettävä vesi vähintään 5 minuutin ajan tai hankkimaan juoma- ja ruokavesi muualta. Vettä voi muuten käyttää, esim. peseytymiseen, normaalisti.

Tarkempia veden käyttöohjeita keittokehotuksen aikana löytyy alla olevasta linkistä:

Lisätietoja:

Vesilaitoksen päivystys 0400 358 530 (Vain vikailmoitukset, palautteet pyydetään lähettämään vesilaitoksen sähköpostiin, vesilaitos@laukaa.fi )

tai

Jukka Lappalainen, ympäristötoimenjohtaja, puh. 0400 564 983

Miia Valkonen, ympäristöpäällikkö, puh. 0400 642 429

*************

LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO                 TIEDOTE 6.6.2022

KEITTOKEHOTUS JA SUOJAKLOORAUS

 • LAUKAAN KESKUSTAN,
 • JOKINIEMEN,
 • TYVELÄN,
 • KANTOLAN,
 • LAHNAJÄRVEN,
 • LEMETTILÄN,
 • ASEMAN,
 • KATAANMÄEN,
 • ROKKAKANKAAN,
 • ROKKASUON
 • LAAJALAHDEN ALUEILLA,
 • KOIVISTON VESIHUOLTOOSUUSKUNNAN ALUEELLA,
 • TORIKAN VEDENJAKELUALUEELLA
 • HAAPASUO-HAAPALAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN ALUEELLA.

Laukaan kirkonkylällä viikonloppuna sattunut putkirikko on saatu korjattua. Putkirikon aiheuttaman mahdollisen putkiston likaantumisen selvittelyä jatketaan, ja tänä päivänä alueelta kerätään uusintanäytteitä.

Varotoimena kiinteistöillä käytettävä ruoanlaitto- ja juomavesi kehotetaan keittämään 5 minuutin ajan. Vettä voi muuten käyttää esim. peseytymiseen normaalisti.

Putkirikon seurauksena verkosto on ollut osittain paineeton, ja tästä voi johtua veteen päässeen ilman ja putkistosakkojen aiheuttamaa veden ajoittaista samentumista. Vaikka ilmiö on vaaraton ja poistuu juoksuttamalla vettä, samentunutta vettä ei tule kuitenkaan käyttää.

Tarkempia veden käyttöohjeita keittokehotuksen aikana löytyy alla olevasta linkistä.

Tilapäinen vedenjakelupiste on järjestetty Laukaan St 1 pihaan. Verkoston puhtauden varmistamiseksi on aloitettu verkoston suojaklooraus, josta johtuen vedessä voi ilmetä lievää maku- ja hajupoikkeamaa.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran ke. 8.6.2022.

Lisätietoja:

Vesilaitoksen päivystys 0400-358530 (Vain vikailmoitukset, palautteet pyydetään lähettämään vesilaitoksen sähköpostiin, vesilaitos@laukaa.fi )

tai

Jukka lappalainen, ympäristötoimenjohtaja, puh 0400-564983

Miia Valkonen, ympäristöpäällikkö, puh. 0400-642429

***************

KEITTOKEHOTUS JA SUOJAKLOORAUS LAUKAAN KIRKONKYLÄN ALUEELLA, KOIVISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN ALUEELLA, TORIKAN VEDENJAKELUALUEELLA JA HAAPASUO-HAAPALAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN ALUEELLA

Laukaan kirkonkylällä vedenjakeluhäiriön aiheuttanut putkirikko on paikallistettu ja vuotokohta on tiedossa. Korjaustyöt ovat käynnissä. Putkirikko aiheutti paineettoman tilan osassa talousvesiverkostoa. Talousvesiverkoston hetkellinen paineeton tila on aina riski talousveden hygieeniselle laadulle.
Varotoimena kiinteistöjä kehotetaan keittämään ruuanlaittoon ja juomiseen käytettävä vesi vähintään 5 minuutin ajan tai hankkimaan juoma- ja ruokavesi muualta. Vettä voi muuten käyttää, esim. peseytymiseen, normaalisti.

Tarkempia veden käyttöohjeita keittokehotuksen aikana löytyy alla olevasta linkistä:

Talousvesiverkoston alueelta haetaan näytteitä sunnuntain ja alkuviikon aikana verkoston puhtauden varmistamiseksi. Tuloksista tiedotetaan erikseen alkuviikon aikana.

Tilapäinen vedenjakelupiste on järjestetty Laukaan ST1 pihaan. Lisäksi on aloitettu vesijohtoverkoston suojaklooraus. Suojakloorauksen vuoksi vedessä voi ilmetä lievää haju- ja makupoikkeamaa.

Vedenjakelun alkaessa uudelleen voi verkostosta irrota sakkaa tai ilmaa, jotka samentavat vettä. Epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä vesi kirkastuu juoksuttamalla.

Lisätietoja:

Vesilaitoksen päivystys 0400 358 530

tai

Jukka Lappalainen, ympäristötoimenjohtaja, puh. 0400 564 983

Miia Valkonen, ympäristöpäällikkö, puh. 0400 642 429