Talousveden ja uimaveden laadun valvonta

Talousvesi

Ympäristöterveystarkastajat valvovat talousveden laatua

  • vesihuoltolaitosten vedenjakelualueilla
  • kun, vettä käytetään elintarvikehuoneistoissa
  • osana julkista tai kaupallista toimintaa

Ympäristöterveystarkastajat antavat myös neuvoja ja ohjeita yksityisiin talousvesikaivoihin liittyvissä asioissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1352/2015) määrätään vesilaitosten talousveden laadusta ja valvonnasta. Ympäristöterveystarkastajat valvovat talousveden mikrobiologista ja kemiallista laatua säännöllisesti ottamalla vesinäytteitä eri puolilta verkostoja vesilaitoksille laadittujen valvontatutkimusohjelmien mukaisesti.

Kaikki juotava ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä vähintään 5 minuuttia.

  • jos vesi kiehuu tai tulee keitetyksi 5 min ruuanlaiton yhteydessä, sitä ei tarvitse etukäteen erikseen keittää
    kahvinkeittimessä tai vedenkeittimessä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi
  • myös mehun laimentamiseen käytettävä vesi on keitettävä
  • jääkuutioita ei saa tehdä keittämättömästä vedestä
  • vihannekset ja salaatit huuhdellaan keitetyllä ja jäähdytetyllä vedellä
  • vesijohtoverkostoon liitettyjä juoma-automaatteja ei saa käyttää

Pyykin pesu:
Pyykkiä voi pestä, kun kloorin haju on normaali eikä vesi ole sameaa tai värillistä.

Astioiden pesu:
Astioita voi pestä, jos vesi ei ole sameaa tai värillistä. Astianpesukoneessa suositellaan käytettäväksi kuuminta pesuohjelmaa. Käsin tiskattaessa suositellaan käytettäväksi keitettyä vettä ainakin huuhteluun. Pestyjen astioiden ja muiden välineiden on annettava kuivua hyvin ennen käyttöä.

Peseytyminen:
Vettä voi käyttää peseytymiseen, myös pikkulasten pyllyjen pesuun. Kasvot voi pestä siten, että vettä ei joudu runsaasti suuhun ja silmiin. Naarmut, haavat tms. on pestävä keitetyllä vedellä ja desinfioitava. Hampaiden harjauksessa on hyvä käyttää keitettyä vettä.

Siivous ja wc:n huuhtelu:
Vettä voi käyttää normaalisti. Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien pintojen siivouksessa käytetään keitettyä vettä.

Vesijohtoverkoston tehokloorauksen aikana:
Tehokloorauksesta tiedotetaan aina etukäteen. Tehokloorauksen aikana vettä ei voi käyttää muuhun kuin WC:n huuhteluun. Vettä pitää juoksuttaa vesilaitoksen antamien ohjeiden mukaan kaikista vesipisteistä, jotta myös kiinteistöjen vesijohdot puhdistuvat klooratulla vedellä. Juoksutusaika on yleensä muutamia minuutteja tai niin kauan, että vesi alkaa haista voimakkaasti kloorille. Klooratun veden annetaan tämän jälkeen vaikuttaa vesijohdoissa vesilaitoksen ohjeessa mainitun ajan. Vesihanat suljetaan yöksi, ellei vesilaitos ole muuta ohjeistanut. Myös lämmintä vettä pitää juoksuttaa.

Taloudet, jotka eivät kuulu verkostoveden jakelualueeseen, hankkivat talousveden yleensä rengas- tai porakaivosta. Yksityiskaivojen veden laatuvaatimukset ja -suositukset on esitetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001). Kaivon rakenteellinen kunto tulisi tarkastaa vuosittain ja näytteenottoa suositellaan kolmen vuoden välein, ellei erityisiä haju-, maku- tai värivirheitä ilmene.

Talousvesikaivon vesinäytteen voi ottaa itse ja toimittaa laboratorioon tai tilata näytteenoton ympäristöterveystarkastajalta. Ympäristöterveystarkastajan noutamasta näytteestä laskutetaan ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti näytteenottomaksu, joka on näytteenottokerralta ensimmäiseltä näytteeltä 65 € (+alv 24%) ja mahdollisilta seuraavilta samalla näytteenottokerralla otettavista näytteistä 10 € / kpl (+alv 24%). Lisäksi laboratorio laskuttaa näytteen tutkimuskulut suoraan asiakkaalta.

Näytteenottoa varten tarvittavia näytepulloja saa ympäristöterveydenhuollon toimipisteestä Laukaasta os. Kantolantie 10a (Laukaan Akro) tai Eurofinsin ja KVVY Tutkimus Oy:n laboratorioista Jyväskylästä.  Pulloja noudettaessa saa mukaan kirjalliset näytteenotto-ohjeet sekä tutkimustilauslomakkeen. Kaivovesinäytteen tutkimustilaus -lomake löytyy myös laboratorioiden verkkosivuilta.
Lisätietoja vesinäytteidenotosta ja -tutkimisesta voi kysyä ympäristöterveystarkastajilta.

Uimavesi

Ympäristöterveystarkastajat valvovat alueellaan yleisten uimarantojen ja yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden veden laatua.

Yleisten uimarantojen vedenlaatua tarkkaillaan säännöllisesti uimakauden aikana. Uimakausi kestää kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun. Uimavesien laadun valvonta noudattaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia 177/2008 (isot ns. EU-uimarannat) ja 354/2008 (uimarannat, joilla <100kävijää/päivä). Uimaveden laadun arviointi perustuu kahden suolistoperäistä saastumista kuvaavan mikrobiologisen muuttujan, suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli-bakteeri, valvontatutkimustuloksiin. Jos näytetuloksen toimenpideraja ylittyy, otetaan lisänäyte sekä arvioidaan syytä ja mahdollista terveyshaittaa.

Yleisiltä uimarannoilta otetaan kesäisin 3 näytettä (EU-rannoilta lisäksi 1 näyte ennen uimakauden alkua). Sinileviä seurataan uimarannoilta näytteenoton yhteydessä aistinvaraisesti. Sinileväpitoinen vesi voi aiheuttaa mm. kuumetta sekä nielun, silmien ja hengitysteiden ärsytystä. Lisäksi monet sinilevät tuottavat haitallisia maksa-, hermo- ja solumyrkkyjä. Ravinne- ja sääolosuhteet vaikuttavat suuresti sinilevien ja toksiinien esiintymiseen vedessä.

Lisätietoa sinilevistä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL)

Uimahallien uimaveden laatua valvotaan säännöllisesti valvontatutkimusohjelman mukaan otettavin vesinäyttein. Uimaveden laatuvaatimukset ja valvontatiheys määräytyy Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (315/2002) mukaisesti.

Talviuintipaikkojen uimaveden laatua tarkkaillaan kerran talviuintikauden aikana. Säännöllisissä tutkimuksissa uimavedestä määritetään suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli – bakteerien pitoisuudet.

Palvelusta vastaa

Miia Valkonen

Vt. ympäristötoimenjohtaja

0400 642 429

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Gita Monthan

vt. ympäristöterveystarkastaja

040 161 6446

Laukaan Akro, Kantolantie 10a,
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Sami Peltonen

ympäristöterveystarkastaja

050 3652 635

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi