Yt-neuvottelut käynnistyivät 1.8. Laukaassa – osa talouden tasapainottamisohjelmaa

Laukaan kunnan 1.8. käynnistämät yhteistoimintaneuvottelut ovat osa kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa.

Laukaan kunnan talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät 1.8. ja niitä käydään kuusi viikkoa 12.9. saakka. Neuvotteluissa käsitellään valmistelussa olevien toimenpiteiden henkilöstövaikutuksia ja pyydetään henkilöstön edustajien kannanottoja niihin sekä neuvotellaan mahdollisuuksista välttää tai siirtää haitallisia henkilöstövaikutuksia. Henkilöstöä yt-neuvotteluissa edustavat Laukaan kunnan pääluottamusmiehet sekä kaksi erikseen nimettyä henkilöstön edustajaa. 

Työnantaja on esittänyt, että osana tasapainottamisohjelmaa valmistellaan henkilöstömäärän vähennystä. Henkilöstömäärän vähennys on tavoitteena toteuttaa pääosin niin sanottua luonnollista poistumaa hyödyntämällä. Tuotannollisiin, taloudellisiin ja/tai toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyviin syihin perustuvia irtisanomisia ei voida kuitenkaan poissulkea. Mahdollisten irtisanomisten arvioidaan koskevan alle kymmentä henkilöä.

Henkilöstövähennysten lisäksi talouden tasapainottamisen toimenpiteillä voi olla henkilöstövaikutuksia kuten virkojen lakkauttamisia, muutoksia virkojen sisältöihin, nimikkeisiin ja palkkaukseen, muutoksia työsuhteisten työntekijöiden tehtävänkuviin ja palkkaukseen tai liikkeen luovutukseen johtavaa palvelujen uudelleen järjestämistä.

Laukaan kunnanhallitus päätti yhteistoimintamenettelyn ja -neuvottelujen käynnistämisestä 12.6.2023 kokouksessa.
Kunnanhallituksen pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 165.

Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi julkaistaan 25.8.

Laukaan kunnan talouden tasapainottamisen ohjausryhmä on käsitellyt valtuustoryhmien antamaa palautetta tasapainottamisohjelman luonnoksesta. Saadun palautteen perusteella valtuustoryhmillä on yhtenevä näkemys suurimmasta osasta valmistelussa olevista toimenpiteistä.

Tasapainottamisohjelma on tällä hetkellä jatkovalmisteltavana Laukaan kunnan johtoryhmällä. Jatkovalmistelussa huomioidaan valtuustoryhmien palautteen lisäksi tarkentunut talouden tilannekuva, tasapainottamisohjelman riittävä mitoitus sekä henkilöstön jättämät ideat. Ehdotus Laukaan kunnan talouden tasapainottamiseksi julkaistaan 25.8.

Laukaan kunnan talouden tasapainottamistyön seuraavat vaiheet

25.8. Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä: esitys tasapainottamisohjelmasta julki henkilöstön ja valtuuston käsiteltäväksi, mediatiedote tasapainottamisesityksestä

28.8. Valtuustoseminaari: valtuusto käsittelee ohjelmaa, ei tee päätöksiä

18.9. Kunnanhallitus: esitys ohjelmasta valtuustolle

25.9. valtuusto: tasapainottamisohjelman hyväksyminen

Lue 21.2.2023 julkaistu uutinen Laukaan kunnan talouden tasapainottamistyön käynnistämisestä

Lisätietoja

Linda Leinonen

Kunnanjohtaja

040 188 0566

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Eero Raittila

Talous- ja henkilöstöjohtaja

040 663 7306

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Jukka Lummelahti

Lehtori (pääluottamusmies)

050 367 9681

Saralinnantie 3
41340 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Minna Hallman

Koulunkäynninohjaaja (pääluottamusmies)

040 627 6669

Laurinkyläntie 5
41400, Lievestuore

etunimi.sukunimi@laukaa.fi