Pohjoisen Laukaan kyläkoulujen palveluverkkotyön tiedotus- ja kuulemistilaisuus 7.9. klo 18

Tiedotus- ja kuulemistilaisuus palveluverkkotyöstä järjestetään torstaina 7.9.2023 klo 18.00 Sydän-Laukaan koulun/Laukaanl lukion ruokalassa ja opinportailla. Tilaisuutta voi seurata myös suorana lähetyksenä Youtubessa.

Ryhmä koululaisia kulkee kouluun reput selässä.

Kuulemistilaisuus järjestetään Sydän-Laukaan koulun ja Laukaan lukion ruokalassa/opinportailla osoitteessa Saralinnantie 3, (sisäänkäynti lähinnä Suolahdentietä olevista ovista). Ovet avautuvat klo 17.30.

Suoralähetys

Tilaisuutta voi seurata suorana Laukaan kunnan Youtube-kanavalta.

YouTube.com

Laukaan kunnassa on meneillään pohjoisen Laukaan kyläkoulujen (Haapala, Kuusa, Valkola, Äijälä) palveluverkkoselvitys. Työryhmä on käynyt läpi eri vaihtoehtoja tämän koulualueen perusopetuksen järjestämiseksi tulevina vuosina, ja tulee tekemään esityksen asiasta kunnanvaltuustolle vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kuulemistilaisuudessa esitellään viisi toimenpidevaihtoehtoa, joilla palveluverkkotyöryhmän selvityksen mukaan opetus voitaisi järjestää, eri vaihtoehtojen keskeiset perustelut, ennakkoarviot vaihtoehtojen seurauksista sekä arviot niiden taloudellisista vaikutuksista. Kuntalaisille sekä muille tahoille varataan mahdollisuus jättää asiaa koskien lausuntoja ja kannanottoja kahden viikon ajan tilaisuuden jälkeen, eli 21.9.2023 asti kirjallisesti, kunnan sähköisen palautekanavan kautta.

Asian valmistelun yhteydessä on järjestetty kyläillat v. 2022 jokaisella tarkastelussa olevalla koululla, sekä kuultu oppilaita ja henkilöstöä syksyn 2023 aikana. Palveluverkkotyöryhmän kokousmuistiot ovat nähtävänä kunnan internet –sivuilla osoitteessa: https://www.laukaa.fi/perusopetuksenpalveluverkko

Toivotamme tilaisuuteen tervetulleeksi kaikki asiasta kiinnostuneet.

Laukaan perusopetuksen palveluverkkotyöryhmän puolesta

Tero Eskonen
työryhmän puheenjohtaja
sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Jussi Silpola
työryhmän sihteeri
sivistysjohtaja