Laukaan kunnanjohtajan talousarvioesitys tähtää talouden tasapainoon

Laukaan kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2024 on valmistunut. Valtuuston hyväksymän mittavan talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden lisäksi talousarvio sisältää 1,0 prosenttiyksikön tuloveronkorotusesityksen.

Laukaan kunnanjohtajan talousarvioesitys sisältää myös 1,0 prosenttiyksikön tuloveronkorotusesityksen. Kunnallisvero olisi ehdotuksen mukaan 9,90 % vuonna 2024. Kunnanjohtajan talousarvioesityskijaan ja talousarvioesitysdioihin voit tutustua Laukaan kunnan talouden verkkosivuilla.

Veroprosentin korotus vahvistaisi kunnan taloutta 3,4 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja seuraavina vuosina 3,9–4,0 miljoonaa euroa vuodessa. Veronkorotuksesta ja muista talouden tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta talousarvioesitys on tuloksella mitattuna 2,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2024 jälkeen taseessa olisi kertyneitä alijäämiä yhteensä 5,4 miljoonaa euroa. Taloussuunnittelua ohjaa kertyneiden alijäämien kattaminen vuoteen 2027 mennessä.

Talouden tasapainottamisohjelma leikkaa määrärahoja ja palveluja

Talousarviossa Laukaan kunnan talouden tasapainottamistoimenpiteet vaikuttavat sekä määrärahoihin että toiminnallisiin tavoitteisiin. Toimintakate kasvaa vain 0,5 miljoonaa euroa (1,0 %) kuluvaan vuoteen verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa inflaation ja ansiotason kasvun vaikutuksesta on sopeutettu pois. Talousarvioesitys sisältää syyskuussa hyväksytyn talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden lisäksi myös muita sopeutustoimia sekä 2,0 miljoonan euron omaisuuden myyntivoittoerän.

Investointiohjelma maltillinen – tavoitteena lainakannan nousun pysäyttäminen

Talousarvioesityksessä Laukaan kunnan investointeihin varataan 5,1 miljoonaa euroa. Investointiohjelmassa ei ole suuria uudisrakennuskohteita. Matala investointitaso pysäyttää lainakannan nousun. Lainakantaa pystytään lyhentämään 0,8 miljoonalla eurolla ja lainaa on vuoden 2024 jälkeen 111 miljoonaa euroa eli 5911 euroa asukasta kohden. Taloussuunnitelman mukaan lainakanta laskisi 92 miljoonaan euroon vuoteen 2027 mennessä.

Valtionosuuksiin 4,5 miljoonan euron leikkaus

Suunnitelmakaudella 2024–2027 talouden tasapainottamisohjelman täysimääräinen toteuttaminen, 5,0 miljoonan euron omaisuuden myyntivoitot ja esityksen mukainen tuloveronkorotus auttavat juuri ja juuri nostamaan kunnan talouden ylijäämäiseksi vuonna 2027, johon mennessä alijäämät on kuntalain mukaan katettava.

Taloustilanteen erityisen vaikeaksi tekevät hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä toteutetut valtionosuusleikkaukset. Niin sanotut sote-muutosleikkaukset pienentävät Laukaan kunnan valtionosuuksia jopa 7 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessa Laukaan kunnan valtionosuus laskee 4,5 miljoonaa euroa vuonna 2024 kuluvaan vuoteen verrattuna.

Kunnanjohtaja Linda Leinonen esitteli Laukaan kunnanjohtajan talousarvioesityksen vuodelle 2024 valtuustoseminaarissa 23.10. Laukaan kunnan valtuusto käy esityksestä lähetekeskustelun 13.11. kokouksessa, kunnanhallitus tekee oman talousarvioesityksensä 27.11. ja valtuuston on määrä hyväksyä talousarvio 11.12.2023.

Tutustu kunnanjohtajan talousarvioesitykseen

Laukaan kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2024, esittelydiat (pdf)

Laukaan kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2024, talousarviokirja (pdf)

Lisätietoja

www.laukaa.fi/talous

Linda Leinonen

Kunnanjohtaja

040 188 0566

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Eero Raittila

Talous- ja henkilöstöjohtaja

040 663 7306

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi