Palveluverkkotyön lisäselvitykset valmistuneet – kuntalaisten toinen kuulemiskierros 2. – 13.11.2023

Kuntalaisille järjestetään nyt toinen kuulemiskierros perusopetuksen palveluverkkotyöstä ajalla 2. -13.11.2023.

Laukaan kunnassa on meneillään pohjoisen Laukaan kyläkoulujen (Haapala, Kuusa, Valkola, Äijälä) palveluverkkoselvitys. Työryhmä ja pyysi lisäselvityksiä elinvoimavaikutuksista, koulukuljetuksista, terveysturvallisuudesta ja sisäilmasta. 1.11. kokouksessaan palveluverkkotyöryhmä kävi läpi saadut lisäselvitykset ja kunnan palautepalvelun kautta saapuneet kuntalaisten kannanotot ja päivitti palveluverkkotyöskentelyn aikataulua.

Lisäselvitysten pohjalta täydennetty palveluverkkoselvitys julkaistaan 2.11.2023 klo 16.30 kuntalaisille Laukaan kunnan Youtube-kanavalla järjestettävässä tiedotustilaisuudessa.

Päivitetty palveluverkkoesitys ja kuuleminen

Palveluverkkotyöryhmä on käsitellyt vaihtoehtoja kokouksessaan 1.11.2023. Kokoukseen mennessä kerätyn tiedon, vaihtoehtotarkastelujen, vaikutusarviointien ja hankittujen lisäselvitysten kokonaisuuden perusteella työryhmä on vaihtoehdon 2 kannalla, jossa Haapalan ja Kuusan koulut jatkavat toimintaansa ja suosittaa sen toimeenpanoa 1.8.2025 alkaen.

Toinen kuulemiskierros kuntalaisille 2.-13.11.2023

Kuntalaisille järjestetään nyt toinen kuulemiskierros perusopetuksen palveluverkkotyöstä. Kannanottoja täydennettyyn palveluverkkoselvitykseen ajalla 2. -13.11.2023 Laukaan kunnan sähköisen palautepalvelun kautta. Palautteen jättäminen vaatii käyttäjätunnuksen luomista ja kirjautumista palautepalveluun.

Anna palautetta

Palveluverkkotyöryhmän viimeinen kokous on 15.11.2023, jolloin arvioidaan viimeisen kuulemiskierroksen kannanotot ja viimeistellään työryhmän esitys pohjoisen Laukaan kouluverkkoratkaisuksi.

Palveluverkkotyöryhmän puolesta Tero Eskonen, puheenjohtaja ja Jussi Silpola, sihteeri

Lisätietoja

Lisätietoja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen verkkosivulta

Jussi Silpola

Sivistysjohtaja

0400 250 743

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi