Muut lastenhoidon tuet

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Hoitaja voi olla

 • lapsen vanhempi
 • vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso
 • lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen tai yksityinen varhaiskasvatuspaikka (pois lukien kerhotoiminta). Jos varhaiskasvatuspaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen ei ole oikeutta.


Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea voi saada silloin, kun perheessä on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja. Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan perheen palkkaamalle hoitajalle. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa hoitajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle. Yksityisen hoidon tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai hänelle on varattu sieltä hoitopaikka.

Hoidon tuottaja on henkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen tuottajaksi. Myös sukulainen voi toimia varhaiskasvatuksen tuottajana. Yksityisen hoidon tukea ei kuitenkaan makseta, jos varhaiskasvatuksen tuottaja asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Hoitajan hyväksyntää varten varhaiskasvatuksen tuottaja varaa ajan Laukaan kunnan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelupäälliköltä. Hoitaja tulee olla hyväksytty kunnan toimesta ennen hoidon aloitusta. Hoitajan hyväksyntää ei voi tehdä jälkikäteen.


Joustava hoitoraha

 • Kela maksaa joustavaa hoitorahaa kerrallaan vain yhdestä lapsesta.
 • Joustavan hoitorahan määrä lasketaan työajan perusteella. Joustava hoitoraha on verotettavaa tuloa.
 • Joustavaa hoitorahaa saa, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta.
 • Joustavaa hoitorahaa ei myönnetä kuukautta lyhyemmälle ajalle.
 • Vanhempi sopii työnantajansa kanssa työajasta. Enintään 30 tunnin keskimääräinen viikoittainen työaika voi jatkua myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 3 vuotta. Joustavaa hoitorahaa ei kuitenkaan makseta enää yli 3-vuotiaasta lapsesta.
 • Ensimmäistä ja toista luokkaa käyvän lapsen vanhempi voi saada osittaista hoitorahaa, jos hänen työaikansa on enintään 30 tuntia lapsen hoidon vuoksi.
 • Isä ja äiti voivat molemmat saada joustavaa hoitorahaa. Heidän pitää kuitenkin olla pois työstä ja hoitaa lasta eri aikaan.
 • Joustavaa hoitorahaa voi saada samanaikaisesti esimerkiksi yksityisen hoidon tuen kanssa tai jos lapsi on kunnallisessa hoidossa.
Laukaan varhaiskasvatuspalvelut

Arwidssonintie 15-17
41340, Laukaa

varhaiskasvatus@laukaa.fi