Taiteen perusopetus

Laukaan kansalaisopisto tarjoaa opetussuunnitelman mukaista lasten ja nuorten taiteen perusopetusta käsityössä, kuvataiteessa ja teatteritaiteessa. Ilmoittaudu taiteen perusopetuksen uudeksi oppilaaksi lukuvuodelle 2024-2025.

Lukuvuodelle 2024-2025 voit ilmoittautua 1.-14.8.2024 välisenä aikana. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä kertoa oppilaan mahdollisista erityistarpeista. Opetus käynnistyy viikolla 35. Tutustuthan maksuehtoihimme ja perumisehtoihin ennen ilmoittautumista. Opinnoista voit kysyä tarkemmin:

Käsityö ja kuvataide:

Maija Valtola

Kädentaitojen opettaja. Vastuualueet: kuvataide, käsityö, tietotekniikka

040 765 0492

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Teatteritaide:

Marjut Penttinen

Kansalaisopiston rehtori. Opetuksen vastuualueet: kielet, esittävä taide ja kirjallisuus, järjestökoulutus, maatalous, puutarhatalous, kotitalous, terveys ja hyvinvointi

050 597 0960

Kuntala Väistö, Laukaantie 14
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä

Laukaan kansalaisopisto järjestää lasten ja nuorten taiteen perusopetusta käsityössä, kuvataiteessa ja teatteritaiteessa. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää lapsille ja nuorille järjestettävää opetusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.


Taiteen perusopetukseen voi osallistua myös ilman tutkintotavoitetta. Oppilas saa pyytäessään todistuksen suoritetusta 500 tunnin opintokokonaisuudesta. Etusijalla ryhmiin ovat aikaisemmin mukana olleet oppilaat. Uusia oppilaita otetaan vapautuville paikoille. Jos hakijoita on enemmän kuin avoimia paikkoja, joiden opintokokonaisuus on kesken, suoritetaan valinta arpomalla. Kurssit sopivat sekä tytöille että pojille. Lukuvuosimaksu on 159 €. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä sisaralennuksesta, joka on 10 €/ lukukausi. Lukuvuoden tarvikemaksu on kuvataiteessa 83 € ja käsityössä 72 €. Laskutus tapahtuu 2 erässä, tarvikemaksu laskutetaan lukukausierän yhteydessä.


Tutustu tarkemmin Laukaan kansalaisopiston taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2018 alkaen

Teatteritaiteen perusopetuksessa opiskelemme kannustavassa ilmapiirissä mokia pelkäämättä.

 • Tutustumme teatterin eri osa-alueisiin leikkien ja tutkien.
 • Lukuvuoden aikana saamme kokemuksia esityksen valmistusprosessista ja esitysten vastaanottamisesta.
 • Tutustumme mm. dramaturgian, näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteisiin sekä opimme erityisesti itsestä ja ryhmässä toimimisesta.
 • Teatteritaiteen perusopetukseen kuuluu yksi omakustanteinen teatterikäynti paikallisessa tai lähiseudun teatterissa.

Opettajana toimii musiikkiteatterinäyttelijä Paula Honkimäki.

Kuvataidekoulussa tutustumme monipuolisesti kuvataiteen eri osa-alueisiin.

 • Piirrämme, maalaamme, kuvaamme, rakennamme, työstämme savea, vedostamme grafiikkaa, kurkistamme taiteen historiaan ja nykypäivään sekä paljon muuta.
 • Kuvataiteen opetus kehittää visuaalista ajattelu- ja havaintokykyä. Se vahvistaa ja kehittää oppilaan valmiuksia ilmaista itseään, ajatuksiaan, tunteitaan, mielikuviaan ja ideoitaan kuvataiteen keinoin.
 • Kuvataiteen opetuksen kautta oppilaille tulevat tutuiksi taiteen tekemisen eri tekniikat ja materiaalit.
 • Opetus luo hyvät edellytykset elinikäiselle taiteiden harrastamiselle niin tekijänä kuin kokijanakin.
 • Suunnittelemme opetuksen sisällöt ja opetusmetodit oppilaiden ikään ja kehitysvaiheisiin sopiviksi.

Opettajana toimii kuvataiteen ja tietotekniikan opettaja Lise-Lotte Pesonen.

Käsityökoulu on täynnä luovaa toimintaa.

 • Opimme käsityön eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen. Käsityökoulussa kudotaan, punotaan, neulotaan, ommellaan, kirjotaan, rakennellaan, huovutetaan, kuvioidaan, taitellaan, muovaillaan, maalataan, solmeillaan ja valokuvataan.
 • Töiden lähtökohtana ovat oppilaiden havainnot, tuntemukset ja kokemukset, jotka ruokkivat luovuutta.
 • Käsillä työskentelyssä kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja etsitään tuntumaa työvälineisiin.
 • Eri käsityötekniikat tulevat pikkuhiljaa tutuiksi ja oppilaiden kyky ilmaista itseään käsityön avulla kehittyy.
 • Käsityökoulun opetus pyrkii vahvistamaan oppilaan itsetuntemusta, esteettistä valintakykyä ja kannustamaan luovaan ongelmanratkaisuun.
 • Käsityö on iloinen asia ja yhdessä tekeminen on kivaa!

Opettajana toimii käsityönopettaja Maija Valtola.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu taiteen perusopetuksen uudeksi oppilaaksi lv 2022-2023 to 3.8.2023 klo 9.00 alkaen 

Sähköinen ilmoittautuminen