Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu

Lukuvuoden 2023-2024 kursseihin voit tutustua osoitteessa http://www.opistopalvelut.fi/laukaa. Koko opinto-ohjelma on myös Kanva 2023-2024 -esitteessä, joka on nyt jaossa kauppojen sisäänkäynneillä. Esite on jaossa pää- ja sivukirjastoissa viikosta 32 alkaen. Esitettä ei jaeta koteihin, joten haethan omasi jakelupisteistä! Mahdolliset kurssimuutokset päivittyvät vain verkkosivuillemme, missä ilmoitetaan myös lukukauden aikana alkavista uusista kursseista. 

Kansalaisopiston opinto-ohjelma 2023 – 2024

 • Kanva-esitteessä Laukaan kansalaisopisto, vapaa-aikapalvelut ja kirjasto

Ilmoittautuminen verkossa 10.8.2023

Ilmoittautuminen alkaa torstaina 10.8.2023 klo 9. Lasten ja nuorten taiteen perusopetukseen (kuvataide, käsityö, teatteri) ilmoittautuminen on käynnissä 3.-16.8.2023. Musiikin yksilöopetukseen 10.-18.8.

Siirry palveluun

Voit ilmoittautua myös puhelimitse opiston toimistoon 014 267 5761 klo 9.00-15.00. Ilmoittautuminen on sitova. Ennen ilmoittatumista tutustu perumisehtoihimme tällä sivulla sekä maksuehtoihin. Kurssimaksut laskutetaan ilmoittautumisen perusteella.

Ilmoittautumista varten tarvitaan seuraavat tiedot

 • kurssin numero
 • osallistujan nimi ja henkilötunnus
 • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • alle 18-vuotiaan ilmoittautumiseen huoltajan tiedot

Henkilötunnus tarvitaan laskutusta varten, matkapuhelinnumero tekstiviestillä tiedottamista varten. Saat sähköpostiosoitteeseesi vahvistusviestin ilmoittautumisestasi, sekä myöhemmin mahdollisia kurssiin liittyviä tiedotteita ja kurssipalautekyselyn. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Pidäthän yhteystietosi ajantasalla!

Kurssipaikan voit perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kurssin tiedoissa mainitaan viimeinen ilmoittautumispäivä, joka on 1-2 viikkoa ennen kurssin alkua. Voit perua seuraavilla tavoilla:

 • osoitteessa http://www.opistopalvelut.fi/laukaa -> omat tiedot. Kirjoita kenttiin kurssin numero ja ilmoittautumistunnus, jonka olet saanut sähköpostiisi ilmoittautumisen vahvistusviestissä.
 • puhelimitse opiston toimistoon puh. 014 2675 761
 • sähköpostilla kansalaisopisto@laukaa.fi. Ilmoita nimesi, peruttavan kurssin nimi ja numero.

Jos perut osallistumisesi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, opisto laskuttaa 50 % kurssimaksusta. Jos perut osallistumisesi kurssin alkamispäivän jälkeen, opisto laskuttaa kurssimaksun kokonaan. Mahdolliset kurssimaksuun sisältyvät materiaalimaksut opisto laskuttaa kokonaan. Perumista ei voi tehdä opettajalle. Kurssimaksun maksamatta jättäminen tai kurssilta pois jääminen eivät riitä peruutukseksi. Mahdollinen opettajavaihdos tai opiskelijan taitotasoon soveltumaton kurssi ei oikeuta kurssin maksuttomaan perumiseen.

Kurssipaikan peruminen terveydellisistä syistä

-Koko lukukauden tai lukuvuoden mittaiset kurssit: Esitä lääkärintodistus opiston toimistossa, jolloin maksat vain perumiseen mennessä pidetyt kerrat. Jos kuitenkin kurssin tuntimäärästä 50 % on pidetty, kurssimaksu veloitetaan kokonaan.
-Lyhytkurssit: Ilmoita perumisesta viimeistään kurssin alkamispäivästä seuraavana arkipäivänä ja esitä sairastumisesta lääkärintodistus opiston toimistossa, jolloin kurssimaksua ei laskuteta.
-Jos kurssimaksuun sisältyy materiaalimaksu, sen osuus on maksettava sekä lyhytkursseilla että koko lukuvuoden kursseilla.

Useimmilla koko lukuvuoden kestävillä liikunta- ja tanssikursseilla on ”kokeiluviikot”, viikot 38 ja 39, jolloin voit käydä kokeilemassa, mikä kurssi sopisi sinulle. Ilmoittaudu kurssille normaalisti. Kun saat kurssipaikan, voit osallistua kurssille 2 kertaa. Jos kokeilukertojen jälkeen toteat, että kurssi ei sovikaan sinulle, voit perua ilmoittautumisesi maksutta 1.10.2023 mennessä seuraavilla tavoilla:

 • osoitteessa http://www.opistopalvelut.fi/laukaa –>omat tiedot. Kirjoita kenttiin kurssin numero ja ilmoittautumistunnus, jonka olet saanut sähköpostiisi ilmoittautumisen vahvistusviestissä
 • puhelimitse opiston toimistoon puh. 014 267 5761
 • sähköpostilla ilmoittamalla nimesi, peruttavan kurssin nimen ja numeron

Poisjäänti ei ole peruutus. Ilmoittautuminen on sitova 2.10.2023 alkaen. Kokeiluviikot eivät koske lyhytkursseja, eikä kursseja, joiden kuvauksen perässä lukee ”ei kokeilukertoja”. Varapaikalta kokeilu ei ole mahdollista. Liikunta- ja tanssikurssit käynnistyvät, mikäli ennakkoilmoittautuneita opiskelijoita on yhdeksän (9), pienryhmäkursseilla kuusi (6). Jos kurssin osallistujamäärä on kokeiluviikkojen jälkeen alle yhdeksän tai pienryhmäkursseilla alle kuusi, kurssi peruuntuu.

Jos kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varasijalle. Ilmoitamme tekstiviestillä tai puhelimitse vapautuvasta kurssipaikasta varasijalla oleville ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos emme tavoita sinua, olemme yhteydessä seuraavaan jonossa olevaan seuraavana päivänä.

Kurssi käynnistyy, mikäli ryhmään on ilmoittautunut ennakkoon 8 maksavaa opiskelijaa, liikunnan/tanssin kursseille 9 ja pienryhmäkursseille 6 opiskelijaa. Erityismaksuluokkien kursseilla opiskelijaminimi voi olla normaalia suurempi. Jos kurssille ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, opisto voi peruuttaa kurssin. Opisto tiedottaa peruutuksesta tekstiviestillä. Kurssin alkamisesta ei ilmoiteta erikseen.

Viikoittainen opintoryhmä voi peruuntua kerran lukukauden aikana, esim. opettajan sairastumisen tai tilaperuutuksen vuoksi eikä sitä korvata opiskelijoille. Jos peruutuskertoja tulee enemmän, korvaava/t kerrat pidetään myöhemmin saman lukukauden päätteeksi. Tarvittaessa hankitaan opettajan sijainen. Opetuskerran peruuntumisesta tai muutoksesta ilmoitetaan opiskelijoille tekstiviestillä. Taiteen perusopetuksessa korvataan kaikki peruuntuneet kokoontumiskerrat.

Kurssilaiset ovat vakuutettuja kunnan ryhmätapaturmavakuutuksella, joka korvaa kurssilla mahdollisesti sattuneet tapaturmat. Tapaturman sattuessa kurssin opettaja ilmoittaa tapahtumasta rehtorille, joka tekee tapaturmasta tapaturmailmoituksen. Tapaturman kohdanneen (tai hänen huoltajansa) tulee olla yhteydessä rehtoriin mahdollisten korvausten vuoksi. Ryhmätapaturmavakuutus on voimassa myös kansalaisopiston etä- ja verkkokursseilla, jotka ovat opinto-ohjelmassa, ja jotka toteutetaan opinto-ohjelmaan merkittyinä ajankohtina. Vakuutus ei kata kurssiin mahdollisesti liittyvien tallenteiden katsomisen tai niihin liittyvien tehtävien tekemisen aikana tapahtuvia tapaturmia.

Sähkökatkoihin varautumisesta

Mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin varaudutaan myös kansalaisopistossa. Sähkökatkoista voi tulla tietoa etukäteen, mikäli tilanne on ennakoitavissa, mutta sähkökatko voi tulla myös yllättäen. Lähtökohtana kansalaisopiston kurssitoiminnassa on, että sähkökatkon aikana toiminta jatkuu niiltä osin kuin se on toteutuksen ja turvallisuuden puolesta mahdollista.

Sararannan opetustilat on varustettu patterikäyttöisillä yleisvaloilla sekä otsavaloilla. Muissa tiloissa opettaville opettajille on tarjottu käyttöön otsavalot pimeissä tiloissa liikkumisen helpottamiseksi. Opettaja ohjeistaa kurssilaisia varautumaan esim. otsavaloin, jos kurssi on sisällöltään sellainen, että se voidaan toteuttaa ilman sähkövalaistusta/ sähköä.

Kurssitoiminta/ ennalta ilmoitetut sähkökatkot

Kansalaisopiston kurssit siirretään mahdollisuuksien mukaan toiseen ajankohtaan niin, että opetusta ei anneta suunniteltujen sähkökatkojen aikana. Kurssilaisille tiedotetaan sähkökatkosta etukäteen ja ilmoitetaan toinen ajankohta. Jos etäopetukseen siirtyminen onnistuu helposti ja pienillä kustannuksilla niin silloin on mahdollisuus toteuttaa sähkökatkon ajalle osuva kokoontuminen etänä.

Kurssitoiminta/ ennakoimattomat sähkökatkot

Kurssikerta perutaan 30 min kuluttua kurssin alkamisesta, jos sähköt eivät ole palautuneet. Kurssikerta voi peruuntua aiemmin siinä tapauksessa, jos tulee tieto (esim. sähkölaitos) sähkökatkon pidemmästä kestosta.

Peruuntuneen kerran korvaaminen kurssilaiselle

Yksi kerta/ lukukausi voi peruuntua ilman että sitä korvataan kurssilaisille. Sen jälkeen sähkökatkoista johtuvan peruuntumisen korvaaminen (Siv.ltk 22.09.2020 78 §): “Mikäli opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena tai siirtää myöhempään ajankohtaan, opiskelija voi hakea palautusta kurssimaksusta. Tällöin kurssimaksua palautetaan siinä suhteessa kuin kurssikertoja olisi vielä ollut jäljellä. Alle 10 euron summaa ei palauteta (osallistujan kurssien yhteissummasta). Palautusta haetaan ilmoittamalla kurssilaisen nimi, henkilötunnus, postiosoite, kurssit, joille osallistui ja tilinumero opiston toimistoon kansalaisopiston ilmoittamaan päivämäärään mennessä.”

Huomioita mahdollisiin epidemioihin varautumisesta

Kansalaisopiston kurssitoiminta toteutetaan lähtökohtaisesti lähiopetuksena lukuvuonna 2023-2024. Mahdollisten rajoitusten astuessa voimaan kurssitarjontaan ja kurssien toteutumiseen voi tulla muutoksia, joista tiedotetaan erikseen. Jos lähiopetus joudutaan keskeyttämään, opetus siirtyy mahdollisuuksien mukaan etäopetukseen. Kurssimaksuja ei palauteta, mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena. Kansalaisopisto seuraa virallista tiedottamista ja noudattaa toiminnassaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Laukaan kunnan antamia ohjeita.

Lisätietoja

Marjut Penttinen

Kansalaisopiston rehtori. Opetuksen vastuualueet: kielet, esittävä taide ja kirjallisuus, järjestökoulutus, maatalous, puutarhatalous, kotitalous, terveys ja hyvinvointi

050 597 0960

Kuntala Väistö, Laukaantie 14
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Eija Voutilainen

Toimistosihteeri

014 267 5761

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

tekstiä

Ajankohtaista

31.08.2023 | Kansalaisopisto, Liikunta, Vattipalsta
Vattipalsta 31.8.2023
03.08.2023 | Kansalaisopisto, Liikunta, Vattipalsta
Vattipalsta 3.8.2023
02.08.2023 | Kansalaisopisto
Ilmoittautuminen kansalaisopiston kursseille alkaa torstaina 10.8.

Lukuvuoden 2023-2024 työ- ja loma-ajat

Kurssien alkamis- ja päättymispäivät ovat kurssin tiedoissa osoitteessa www.opistopalvelut.fi/laukaa ja opinto-ohjelmassa. Oppitunnin pituus on 45min.

 • Syyslomaa vietetään viikolla 42 ja talvilomaa viikolla 9, jolloin opetusta ei järjestetä. 1. ja 2. pääsiäispäivänä ei ole opetusta.
 • Koko lukuvuoden kestävillä kursseilla on pääsääntöisesti 10 opetuskertaa syksyllä ja 12 keväällä.
 • Taiteen perusopetuksessa on pääsääntöisesti 15 opetuskertaa sekä syksyllä että keväällä.

Kansalaisopisto somessa