Sisukas

SISUKAS – Sijoitettu lapsi koulussa

Sijoitettujen lapsien kouluun ilmoittautuminen Laukaassa

Laukaaseen muualta kunnista sijoitettavien oppilaiden opetusjärjestelyt hoidetaan keskitetysti Sisukas-tiimin kautta. Tiimi selvittää oppilaiden tarpeet opetuksen näkökulmasta ja suunnittelee koulupolun yhteistyötahojen kanssa.

Ilmoittautuminen Sisukas-tiimille

Sijaishuolto ilmoittaa oppilaan Sisukas-tiimin erityisopettajalle alla olevan linkin kautta. Koulut ohjaavat käyttämään yhteydenotoissa tätä linkkiä.

Siirry Visma Sign -lomakkeelle

Sijoitetun lapsen koulupolku

1. Kouluun ilmoittautuminen

Sosiaalityöntekijä tai lastensuojelulaitos ilmoittaa oppilaan Sisukas-tiimille ylläolevan Visma Sign -verkkolomakkeen kautta. Sisukas-tiimi saa ensitiedot, yhteystiedot ja perustiedot oppilaasta.

2. Alkuselvittelyt

Sisukas-tiimin yhteyshenkilö soittaa oppilaan omalle sosiaalityöntekijälle, vanhemmille ja edelliseen kouluun. Näin luodaan kokonaiskuva tilanteesta ja lapsen tai nuoren kouluhistoriasta. Vaihtoehtoisesti tiedot voidaan kerätä kouluuntulolomakkeella. Sisukas-tiimi pyytää koulunkäyntiin liittyvät asiakirjat ja tiedot opiskelun tilanteesta oppilaan edellisestä koulusta. Sisukas-tiimi ilmoittaa oppilaan lähikouluun, kun riittävät selvittelyt on tehty. Koulun kanssa käydään alustava keskustelu koulupaikasta.

3. Tutustuminen

Sisukas-tiimi ja edustus tulevasta koulusta tapaa oppilaan laitoksessa ja kokonaiskuvaa oppilaan tilanteesta tarkennetaan yhdessä.

4. Koulupalaveri ja sopimukset opetusjärjestelyistä

Pidetään koulupalaveri, johon voivat osallistua oppilas, opettaja, opinto-ohjaaja, laitoksen ohjaaja, laitoksen johtaja, koulun rehtori ja myös sosiaalityöntekijä ja huoltajat.

Palaverissa pohditaan opetusryhmää, koulupäivän pituutta, opiskeltavia oppiaineita ja tarvittavia tukimuotoja. Lisäksi huolehditaan hallinnollisista päätöksistä, joita opintojen järjestäminen vaatii. (esim. erityisen tuen päätös, POL 18§)

5. Koulunkäynnin aloittaminen

Sisukas-tiimi tutustuu oppilaan kanssa opetuspaikkaan ja yhdessä opettavan opettajan kanssa suunnitellaan koulunkäyntiä.

Koulunkäynti aloitetaan jollakin seuraavista opetusjärjestelyistä:

  • Lähikoulu yleisopetuksen ryhmä
  • Lähikoulun pienryhmä
  • Erityisen tuen pienryhmät
  • Sisu-ryhmä
  • Hybridimalli edellisistä

6. Seuranta ja suunnitelmien tarkentaminen

Verkostopalavereja tai pienempiä koulupalavereja pidetään oppilaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Sisukas-tiimi huolehtii palaverin koolle kutsumisesta ja seurannan toteutumisesta. Verkoston kokoonpanoa voidaan muuttaa tarpeen mukaan

Sisukas-tiimi auttaa sijoitetun oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.

Lisätietoja

Maarit Nieminen

Apulaisrehtori

040 3532 185

Jokiniementie 11
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Eva Hilkamo

Perusopetuksen suunnittelija

040 621 0414

Kuntala Väistö, Laukaantie 14
PL 6 41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi