Kunnalliset päiväkodit

Laukaassa on kahdeksan kunnallista päiväkotia. Päiväkodeissa hyödynnetään monipuolisesti ympäröivää luontoa oppimisympäristönä, joka tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia oman lähiympäristön tutkimiseen, ulkoiluun, liikuntaan ja retkeilyyn. Liikunta- ja luontopainotus näkyy päivittäisessä arjessa. Varhaiskasvatuksessa painotetaan myös tunne- ja vuorovaikutustaitoja, joita vahvistetaan lapsen kanssa yksilöllisesti sekä ryhmässä toimien. Hyvä vuorovaikutus on tärkeä arvo myös työyhteisöissä sekä huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Päiväkotien päivittäisissä toiminnoissa jakaudutaan pienryhmiin ja tuetaan lapsen yksilöllistä kehitystä, kasvua ja oppimista. Esiopetusta järjestetään osassa päiväkoteja. Joissakin päiväkodeissa esiopetus toteutuu yhteistyössä koulun esiopetuksen kanssa.

Kunnalliset päiväkodit ovat osa Laukaan varhaiskasvatuksen palveluverkkoa yhdessä yksityisten palveluntuottajien, kunnallisen sekä yksityisen perhepäivähoidon ja kerhotoiminnan kanssa.

Tutustu Laukaan kunnallisiin päiväkoteihin valikosta sekä Julkiset rakennukset-sivuilla.

Jokiniemen päiväkoti

Yhteystiedot

Yläniementie 27, 41340 Laukaa

Verkkosivut

Kirkonkylän päiväkoti

Yhteystiedot

Jokiniementie 11, 41340 Laukaa

Verkkosivut


Leppäveden päiväkoti

Yhteystiedot

Tiituspohjantie 50 A, 41310 Leppävesi

Verkkosivut

Lievestuoreen päiväkoti

Lievestuoreen päiväkoti

Yhteystiedot

Männiköntie 7, 41400 Lievestuore

Verkkosivut


Satavuon päiväkoti

Yhteystiedot

Tarvaalantie 18, 41330 Vihtavuori

Verkkosivut


Vehniän päiväkoti

Yhteystiedot

Vehniän kylätie 166, 41180 Vehniä

Verkkosivut

Vihtavuoren päiväkoti

Yhteystiedot

Koulutie 11, 41330 Vihtavuori

Verkkosivut


Äijälän päiväkoti

Yhteystiedot

Nurmelantie 4, 41390 Äijälä

Verkkosivut