Erityisopetus

Perusopetuslain mukaan erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista, oppimisen tukea, muu tuki taas koulunkäynnin tukea. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostaa järjestelmällisen ja suunnitelmallisen kokonaisuuden.

Oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät pulmat pyritään tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa. Oppilasta tuetaan ensisijaisesti oman koulun tarjoamilla tukimuodoilla. Laukaassa erityisopetus on järjestetty sekä luokkamuotoisena että osa-aikaisena erityisopetuksena. Lisäksi Laukaan kirkonkylän, Lievestuoreen, Satavuo, Leppäveden ja Vihtavuoren kouluilla toimii yleisopetuksen pienryhmät, jotka osaltaan tukevat erityisopetusta.

Tukitoimet suunnitellaan yhdessä huoltajan, oppilaan opettajan, erityisopettajan ja oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Laukaan kirkonkylän koululla toimii alkuluokka, joka on tarkoitettu kehittämään koulutulokkaiden oppimisvalmiuksia. Esiopetuksen ja päivähoidon kanssa kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Päätöksen alkuluokkaan ottamisesta tekee koulun rehtori asiantuntijalausunnon perusteella. Oppilaiden siirtyminen yleisopetuksen opetusryhmiin tehdään oppilaskohtaisesti.

Ajankohtaista

25.09.2023 | ikäihmisten palvelut, Koulut, Liikunta, Varhaiskasvatus, Vattipalsta
Syyslomaviikon 42 liikuntaryhmät ja tapahtumat
18.09.2023 | Koulut, Lapset ja nuoret, Liikunta, Varhaiskasvatus, Vattipalsta
Syyslomarieha lapsiperheille
12.09.2023 | Koulut, Lapset ja nuoret, Varhaiskasvatus
Lapsen syysloman aikaisesta varhaiskasvatuksen tarpeesta ilmoitetaan 24.9.2023 mennessä