Erityisopetus

Perusopetuslain mukaan erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista, oppimisen tukea, muu tuki taas koulunkäynnin tukea. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostaa järjestelmällisen ja suunnitelmallisen kokonaisuuden.

Oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät pulmat pyritään tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa. Oppilasta tuetaan ensisijaisesti oman koulun tarjoamilla tukimuodoilla. Laukaassa erityisopetus on järjestetty sekä luokkamuotoisena että osa-aikaisena erityisopetuksena. Lisäksi Laukaan kirkonkylän, Lievestuoreen, Satavuo, Leppäveden ja Vihtavuoren kouluilla toimii yleisopetuksen pienryhmät, jotka osaltaan tukevat erityisopetusta.

Tukitoimet suunnitellaan yhdessä huoltajan, oppilaan opettajan, erityisopettajan ja oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Laukaan kirkonkylän koululla toimii alkuluokka, joka on tarkoitettu kehittämään koulutulokkaiden oppimisvalmiuksia. Esiopetuksen ja päivähoidon kanssa kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Päätöksen alkuluokkaan ottamisesta tekee koulun rehtori asiantuntijalausunnon perusteella. Oppilaiden siirtyminen yleisopetuksen opetusryhmiin tehdään oppilaskohtaisesti.

Ajankohtaista

18.11.2022 | ´kestävä kehitys, Koulut, monialainen oppiminen, perusopetus, Satavuo, Vuontee, yhteisöllisyys
Satavuolla monialainen oppiminen osallistaa oppilaita läpi lukuvuoden
15.11.2022 | Koulut, Vammaispalvelut, Vanhuspalvelut
Työ jatkuu kumppanuutena – kiitosjuhlaa hyvinvointialueelle siirtyville työntekijöille vietettiin 14.11.
14.10.2022 | Koulut, Liikunta, Vattipalsta
Syyslomaviikon erityisliikuntaryhmien toiminta