Erityisopetus

Perusopetuslain mukaan erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista, oppimisen tukea, muu tuki taas koulunkäynnin tukea. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostaa järjestelmällisen ja suunnitelmallisen kokonaisuuden.

Oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät pulmat pyritään tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa. Oppilasta tuetaan ensisijaisesti oman koulun tarjoamilla tukimuodoilla. Laukaassa erityisopetus on järjestetty sekä luokkamuotoisena että osa-aikaisena erityisopetuksena. Lisäksi Laukaan kirkonkylän, Lievestuoreen, Satavuo, Leppäveden ja Vihtavuoren kouluilla toimii yleisopetuksen pienryhmät, jotka osaltaan tukevat erityisopetusta.

Tukitoimet suunnitellaan yhdessä huoltajan, oppilaan opettajan, erityisopettajan ja oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Laukaan kirkonkylän koululla toimii alkuluokka, joka on tarkoitettu kehittämään koulutulokkaiden oppimisvalmiuksia. Esiopetuksen ja päivähoidon kanssa kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Päätöksen alkuluokkaan ottamisesta tekee koulun rehtori asiantuntijalausunnon perusteella. Oppilaiden siirtyminen yleisopetuksen opetusryhmiin tehdään oppilaskohtaisesti.

Ajankohtaista

12.03.2024 | Koulut, Lapset ja nuoret
Verkkovanhempainillat yläkouluikäisten nuorten vanhemmille
24.01.2024 | esiopetus, Koulut, Lapset ja nuoret, Varhaiskasvatus
Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen Laukaan kunnassa 25.1.-7.2.2024
22.01.2024 | Koulut, Lapset ja nuoret, Varhaiskasvatus
Nepsy-pysäkki huoltajille: Maksutonta ohjausta kevätlukukaudella 2024