Oppilas- ja opiskelijahuolto

Opiskeluhuolto on oppimisen perusedellytyksistä – lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista – huolehtimista. Opiskeluhuoltoon kuuluvat opetussuunnitelman mukainen oppilas- ja opiskelijahuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, jotka ovat terveydenhuoltolaissa tarkoitetut koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen.

Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren hyvää oppimista, kasvua ja kehitystä. Terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön luominen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ovat osa tätä tehtävää. Oppimisen esteiden ja kasvuun liittyvien ongelmien tunnistaminen mahdollistaa oppilaan tarvitseman varhaisen tuen ja ehkäisee syrjäytymistä.

Kodin ja koulun välisen yhteistyön merkitys korostuu opiskeluhuollossa. On tärkeää, että lasten ja nuorten oppimisen ja kasvun pulmat tunnistetaan ajoissa ja oppilaan tarvitsema tuki suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa. Yhteistyöhön vanhempien kanssa varataan riittävästi aikaa.

Huolenpito oppilaasta kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaaville asiantuntijoille. Toimiva yhteistyö muodostuu avoimesta vuorovaikutuksesta, luottamuksesta ja suunnitelmallisuudesta. Koulun opiskeluhuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa opiskeluhuoltoryhmässä. Koulun opiskeluhuollollista toimintaa arvioidaan säännöllisesti.

Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus sekä tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset. Yksittäistä oppilasta/opiskelijaa koskevat luottamukselliset tiedot kirjataan järjestelmällisesti säädösten mukaisesti. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus sekä tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset. Yksittäistä oppilasta/opiskelijaa koskevat luottamukselliset tiedot kirjataan järjestelmällisesti säädösten mukaisesti. Opiskeluhuolto on osa välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä. Opiskeluhuollon toimintatapoja kehitettäessä huomioidaan niin yksilöllisen kuin kouluyhteisön tuen näkökulmat.

Kuraattori

Kuraattorityöntavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäynnin ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen. Kuraattorin tehtävänkuvaan kuuluvat tukikeskustelut oppilaan/opiskelijan kanssa, koulun ja kodin yhteistyö sekä vanhemmuuden tukeminen, koulujen oppilashuoltotyöryhmiin osallistuminen, konsultaatio sekä verkostoyhteistyö. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, ikävaiheen kasvuun, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteyttä voi ottaa oppilas/opiskelija, vanhemmat, opettajat tai yhteistyökumppanit. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilaan/opiskelijan ja perheen muihin tarjolla olevien palveluiden piiriin.

Psykologi

Psykologintyön tavoitteena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Psykologin työ sisältää oppilaan/opiskelijan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psykososiaalisen tilanteen arviointia ja tukemista neuvottelujen, tukikeskustelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla. Keskeistä tässä arvioinnissa on monimuotoinen yhteistyö vanhempien ja koulun kanssa. Psykologin työhön kuuluu myös koulujen opiskeluhuoltotyöryhmiin osallistuminen, konsultaatio ja verkostoyhteistyö. Psykologiin voivat ottaa yhteyttä oppilas/opiskelija, vanhemmat ja yhteistyökumppanit. Psykologipalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa psykologi ohjaa oppilaan/opiskelijan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin.

Opiskeluhuollon henkilöstö:

Vastaava kuraattori Leena Kemppainen p. 040 4825 155, Sydän-Laukaan koulu, Saralinnantie 3, 41340 Laukaa. Vastuualueen koulut ovat Sydän-Laukaa, Laukaan lukio ja Poken Laukaan toimipiste.

Kuraattori Kati Sipiläinen p. 050 5974 140, Lievestuoreen koulu, Laurinkyläntie 5, 41400 Lievestuore. Vastuualueen koulut ovat Lievestuore ja Leppävesi.

Kuraattori Tanja Peränen p. 040 6378 776, Kirkonkylän alakoulu, Jokiniementie 11, 41340 Laukaa. Vastuualueen koulut ovat Kirkonkylä, Satavuo ja Vehniä.

Kuraattori Hanna-Mari Mäkelä p. 050 5212 747, Vihtavuoren koulu, Koulutie 2, 41330 Vihtavuori. Vastuualueen koulut ovat Vihtavuoren alakoulu, Haapala, Kuhaniemi, Kuusa, Valkola ja Äijälä. Lisäksi päiväkotien esiopetusryhmät (Leppävesi, Lievestuore, Merikarhu, Viilinki, Hulina, Laukaan Aurinko, Kirkonkylä, Jokiniemi, Laulupuu, Sävelmaa, Aarrelaiva, Vihtavuori ja Tähtiniitty).

Kasvatussihteeri Anne-Maria Trygg-Jouttijärvi p. 050 3153 476, Vihtavuoren koulu, Koulutie 2, 41330 Vihtavuori. Vastaa Vihtavuoren yläkoulusta.

Psykologi Sonja Into p. 0400 781 801, Leppäveden koulu. Tiituspohjantie 50 C, 41310 Leppävesi. Vastuualueen koulut ovat Leppävesi, Satavuo, Vihtavuori, Valkola ja Vehniä.

Psykologi Katariina Pänkäläinen p. 040 8455 403, Sydän-Laukaan koulu, Saralinnantie 3, 41340 Laukaa. Vastuualueen koulut ovat Haapala, Äijälä, Kuhaniemi, Sydän-Laukaa, Laukaan lukio ja Poken Laukaan toimipiste.

Psykologi Ulla Loukkaanhuhta p. 050 4343 386,  Lievestuoreen koulu, Laurinkyläntie 5, 41400 Lievestuore. Vastuualueen koulut ovat Lievestuore, Kirkonkylä ja Kuusa.

Ajankohtaista

18.11.2022 | ´kestävä kehitys, Koulut, monialainen oppiminen, perusopetus, Satavuo, Vuontee, yhteisöllisyys
Satavuolla monialainen oppiminen osallistaa oppilaita läpi lukuvuoden
15.11.2022 | Koulut, Vammaispalvelut, Vanhuspalvelut
Työ jatkuu kumppanuutena – kiitosjuhlaa hyvinvointialueelle siirtyville työntekijöille vietettiin 14.11.
14.10.2022 | Koulut, Liikunta, Vattipalsta
Syyslomaviikon erityisliikuntaryhmien toiminta