Olet täällä

Asiakasmaksut

paivakoti_legoukko.jpg

Varhaiskasvatuspalveluissa on otettu käyttöön sähköinen tiedoksianto koskien varhaiskasvatuspaikkaa tai varhaiskasvatuksen asiakasmaksua. Perhe voi hyväksyä sähköisen tiedoksiannon kirjautumalla sähköisiin palveluihimme, kts. välilehti sähköiset palvelut. Varhaiskasvatuspaikan myöntämisen jälkeen perhe toimittaa tuloselvityksen bruttotuloistaan lähettämällä tuloselvityksen liitteineen postitse. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe hyväksyy korkeimman maksun. Yrittäjiltä pyydetään tuloselvityslomakkeen lisäksi yrittäjälomake, tuloslaskelma ja tase.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksuihin ja palvelurahan suuruuteen vaikuttavat:

  • perheen koko
  • palvelun tarve (hoitopäivien määrä 1-10 pv/kk, 11-15pv/kk tai yli 15pv/kk)
  • tulot ennen verojen vähentämistä

Kuusivuotiaat lapset osallistuvat maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetuksen lukuvuosi määräytyy perusopetuksen työjärjestyksen mukaisesti, mutta päättyy aina 31.5. Mikäli esiopetuksessa olleella lapsella on varhaiskasvatuksen tarvetta 1.6. alkaen, määritellään lapselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksu yllä olevien perusteiden mukaisesti.

Varhaiskasvatusmaksuihin liittyvä ohjeistus:

Varhaiskasvatusmaksuihin liittyvä ohjeistus

1.8.2020 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehdään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016) perustuva indeksitarkistus. Lakisääteiset indeksitarkistukset asiakasmaksuihin ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi.

 

Arvioi varhaiskasvatuksen asiakasmaksun (1.8.2020 alkaen) määrä sähköisten palvelujemme maksulaskurilla.

Varhaiskasvatuksen toimistosihteerit tekevät perheiden asiakasmaksupäätökset huoltajien toimittamien tulotietojen perusteella. Tulotiedot tarkistetaan vuosittain erillisellä tuloselvityslomakkeella. Perheellä on myös velvollisuus ilmoittaa välittömästi perheen koossa ja tulotiedoissa tapahtuvista muutoksista esimerkiksi vanhempien työllistyessä.

Tulotiedot voi toimittaa postitse:
Varhaiskasvatus/asiakasmaksut
PL 6
41341 LAUKAA

Lisätietoja:
Toimistosihteeri Tarja Illikainen p. 0400 213 415, kunnallinen varhaiskasvatus
Toimistosihteeri Kirsi Ropponen p. 040 667 2131, yksityinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut e-laskuna.
E-lasku on helppo ja monipuolinen tapa maksaa lasku parilla klikkauksella, koska tili- tai viitenumeroita ei tarvitse näppäillä. E -laskusopimuksen voi tehdä omassa tilipankissa.

 

Palvelusta vastaa