Olet täällä

Asiakasmaksut

paivakoti_legoukko.jpg

Varhaiskasvatuspalveluissa on otettu käyttöön sähköinen tiedoksianto varhaiskasvatuspaikkaa tai varhaiskasvatuksen asiakasmaksua. Perhe voi hyväksyä sähköisen tiedoksiannon kirjautumalla sähköisiin palveluihimme, kts. sähköiset palvelut

Varhaiskasvatuspaikan myöntämisen jälkeen perhe toimittaa tuloselvityksen bruttotuloistaan lähettämällä tuloselvityksen liitteineen postitse. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun. Yrittäjiltä pyydetään tuloselvityslomakkeen lisäksi yrittäjälomake, tuloslaskelma ja tase.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksuihin ja palvelurahan suuruuteen vaikuttavat:

  • perheen koko
  • palvelun tarve (hoitopäivien määrä 1-10 pv/kk, 11-15pv/kk tai yli 15pv/kk)
  • tulot ennen verojen vähentämistä

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018 ALKAEN löytyvät tästä linkistä

Arvioi varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut -laskuri (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Varhaiskasvatuksen toimistosihteerit tekevät perheiden asiakasmaksupäätökset huoltajien toimittamien tulotietojen perusteella. Tulotiedot tarkistetaan vuosittain erillisellä tuloselvityslomakkeella. Perheellä on myös velvollisuus ilmoittaa välittömästi perheen koossa ja tulotiedoissa tapahtuvista muutoksista esimerkiksi vanhempien työllistyessä.

Tulotiedot voi toimittaa postitse:
Varhaiskasvatus/asiakasmaksut
PL 6
41341 LAUKAA

Lisätietoja:
Toimistosihteeri Tarja Illikainen p. 0400 213 415, kunnallinen varhaiskasvatus
Toimistosihteeri Kirsi Ropponen 040 667 2131, yksityinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut e-laskuna.
E-lasku on helppo ja monipuolinen tapa maksaa lasku parilla klikkauksella, koska tili- tai viitenumeroita ei tarvitse näppäillä. E -laskusopimuksen voi tehdä omassa tilipankissa.