Olet täällä

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoidossa lapsia hoidetaan pääsääntöisesti perhepäivähoitajan kotona. Perhepäivähoito on kodinomainen vaihtoehto päiväkotihoidolle. Lapsiryhmän koko voi olla korkeintaan neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat lapset mukaan lukien. Lisäksi ryhmään voi kuulua yksi osapäiväinen esikoululainen.

paivakoti_nukke.jpg

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomainen, keskeinen varhaiskasvatuksen toimintamuoto Laukaassa. Lapsia hoidetaan pääsääntöisesti perhepäivähoitajan kotona. Perhepäivähoitaja vastaa lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta kokonaisvaltaisesti. Perhepäivähoitaja suunnittelee oman lapsiryhmänsä toiminnan lasten ikä- ja kehitystasoa vastaavaksi. Lapsiryhmän koko voi olla korkeintaan neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat lapset mukaan lukien. Lisäksi ryhmään voi kuulua yksi osapäiväinen esikoululainen. Perhepäivähoidossa toimii varahoitojärjestelmä Vihtavuoressa ja Leppävedellä päiväkotien yhteydessä sekä Lievestuoreella ja Kirkonkylällä erillisessä varahoitoyksikössä.

Kunnallisia perhepäivähoitajia työskentelee Laukaan alueella noin 50. Perhepäivähoitoa on sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. Lisätietoja perhepäivähoidosta.

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoitokodissa voi olla kahdeksan kokopäiväpaikkaa ja kaksi hoitajaa tai kaksitoista kokopäiväpaikkaa ja kolme hoitajaa. Hoitopaikkana on kunnan osoittama tila, jossa työskentelee 2-3 perhepäivähoitajaa. Laukaassa on tällä hetkellä yksi kunnallinen ryhmäperhepäivähoitokoti, Lievestuoreella Helmipöllön pesässä.

Laukaan perhepäivähoito on ollut mukana työstämässä valtakunnallista tukimateriaalia perhepäivähoitoon yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Materiaali pohjautuu perhepäivähoidossa tehtyyn PeTo- eli perhepäivähoidon toimintakulttuuri- kansioon jota on työstetty tiiviissä yhteistyössä Laukaan kaikkien perhepäivähoitajien kesken. Yhteinen kehittämistyö jatkuu edelleen.

Opetushallituksen sivuilta löytyvään tukimateriaaliin pääset tutustumaan tästä: https://www.oph.fi/fi/perhepaivahoito

Lisätietoa perhepäivähoidosta:

Pohjois-Laukaa, Kirkonkylä ja Lievestuore
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Maarit Kovanen
Käyntiosoite: Arvidssonintie 15-17, 41340 Laukaa
p. 0400 628 985

Vihtavuori, Leppävesi, Savio ja Vehniä
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Eija Jormakka
Käyntiosoite: Arvidssonintie 15-17, 41340 Laukaa
p. 040 844 7703