Olet täällä

Nuorisotyö kouluilla

klemmari

NUORISOTYÖ KOULUSSA

 

Vapaa-aikaohjaajat ja Seurakunnan nuorisotyöntekijät tekevät nuorisotyötä myös kouluilla. Ohjaajat ovat pääsääntöisesti kouluilla kerran viikossa, joillakin kouluilla useammin, ruokavälituntien ajan tarjoten monipuolista toimintaa yläkoululaisille. Olemme laajentaneet toimintaa myös alakoululaisten pariin.
Jokaisella kerralla toiminnassa on vaihtuvia teemoja sekä erilaista toimintaa esim. askartelu, kisailu yms. Meiltä voi tulla myös kysymään nuorisotalojen tai seurakunnan toiminnasta, ilmoittautumisista, tai tulla vain porisemaan mukavia. Koulun nuorisotyön yhteydessä nähdään vapaa-aikaohjaajan ja seurakunnan nuorisotyöntekijän lisäksi välillä myös vierailijoita mm. etsivä nuorisotyöntekijä, jolta saa infoa esim. opiskelusta, työelämästä, armeijasta.. ja monesta muusta asiasta.

Tarkemmat tiedot koulunuorisotyön aikatauluista löytyy koulujen ilmoitustauluilta, nuorisotalojen omilta Facebook-sivuilta sekä vapaa-aikaohjaajien Instagram-tileistä.

YHDESSÄ VAHVEMMAKSI –hanke

Laukaan kunta on saanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämää valtionavustusta 30.000 euroa koulu- ja oppilaitosnuorisotyön hankkeeseen ajalle 1.12.2020-31.11.2021. Avustus on tarkoitettu korona-ajan etäopiskelun aiheuttamien kielteisten vaikutusten lieventämiseksi, lähiopetuksessa työskentelyn helpottamiseksi ja mahdolliseen uuteen etäopiskeluun varautumiseksi. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat yläkouluikäiset ja toisella asteella opiskelevat nuoret.

Tavoitteet: 

  • lujittaa ja kehittää koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä ja siten tukea nuoren osallisuutta, kokonaishyvinvointia ja elämänhallintaa yhteistyössä opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstön, kodin ja moniammatillisen yhteistyöverkoston kanssa 
  • nuoren aito kohtaaminen, kuulluksi tuleminen ja nuorilähtöinen toiminta sekä koulussa että vapaa-ajalla
  • tukea myös opetus- ja hyvinvointityön tekemistä, yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä ja kouluyhteisön hyvää ilmapiiriä.

Lisätiedot:
Hanketyöntekijä Antti Mäkelä, p. 050 515 1792, antti.makela@laukaa.fi,
IG: laukaan_koulunuorisotyo

Palvelusta vastaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut