Olet täällä

Taiteen perusopetus

majat_tpo_kasityo.jpg

Taiteen perusopetuksen uusien oppilaiden ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020-2021 5.-13.8.2020 klo 8.00-15.00 puhelimitse p. 014 267 5761 tai http://www.opistopalvelut.fi/laukaa  ko. aineen kohdalta “uusien oppilaiden ilmoittautuminen”. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä kertoa oppilaan erityistarpeista. Opetus käynnistyy viikolla 35-36 aineesta riippuen.

TAITEEN PERUSOPETUS

Kansalaisopisto järjestää lasten ja nuorten taiteen perusopetusta käsityössä, kuvataiteessa ja teatteritaiteessa. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taiteen perusopetukseen voi osallistua myös ilman tutkintotavoitetta. Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opintokokonaisuuksista. Etusijalla ryhmiin ovat aikaisemmin mukana olleet oppilaat. Uusia oppilaita otetaan vapautuville paikoille. Jos hakijoita on enemmän kuin avoimia paikkoja, suoritetaan valinta arpomalla. Kurssit sopivat sekä tytöille että pojille.

Lukuvuosimaksu on 133 €, sisaralennus 10 €/ lukukausi. Lisäksi kuvataiteessa lukuvuoden tarvikemaksu on 70 € ja käsityössä 60 €. Tarvikemaksu laskutetaan kurssimaksun yhteydessä. Kurssi laskutetaan kahdessa erässä.

Taiteen perusopetuksen opetusuuunnitelma 1.8.2018 alkaen

 

TEATTERITAIDE

Teatteritaiteen perusopetuksessa opiskellaan kannustavassa ilmapiirissä mokia pelkäämättä. Teatterin eri osa-alueisiin tutustutaan leikkien ja tutkien. Lukuvuoden aikana saadaan kokemuksia esityksen valmistusprosessista ja esitysten vastaanottamisesta. Tutustutaan mm. dramaturgian, näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteisiin sekä erityisesti opitaan itsestä ja ryhmässä toimimisesta. Teatteritaiteen perusopetukseen kuuluu yksi omakustanteinen teatterikäynti paikallisessa tai lähiseudun teatterissa. Opettajana toimii musiikkiteatterinäyttelijä Paula Honkimäki.

KUVATAIDE

Kuvataidekoulussa tutustutaan monipuolisesti kuvataiteen eri osa-alueisiin. Piirrämme, maalaamme, kuvaamme, rakennamme, työstämme savea, vedostamme grafiikkaa, kurkistamme taiteen historiaan ja nykypäivään sekä paljon muuta. Kuvataiteen opetus kehittää visuaalista ajattelu- ja havaintokykyä. Se vahvistaa ja kehittää oppilaan valmiuksia ilmaista itseään, ajatuksiaan, tunteitaan, mielikuviaan ja ideoitaan kuvataiteen keinoin. Kuvataiteen opetuksen kautta oppilaille tulevat tutuiksi taiteen tekemisen eri tekniikat ja materiaalit. Opetus luo hyvät edellytykset elinikäiselle taiteiden harrastamiselle niin tekijänä kuin kokijanakin. Opetuksen sisällöt ja opetusmetodit suunnitellaan oppilaiden ikään ja kehitysvaiheisiin sopiviksi. Opettajana tietotekniikan ja kuvataiteen opettaja Lise-Lotte Pesonen.

KÄSITYÖ

Käsityökoulu on täynnä luovaa toimintaa. Opimme käsityön eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen. Käsityökoulussa kudotaan, punotaan, neulotaan, ommellaan, kirjotaan, rakennellaan, huovutetaan, kuvioidaan, taitellaan, muovaillaan, maalataan, solmeillaan ja valokuvataan. Töiden lähtökohtana ovat oppilaiden havainnot, tuntemukset ja kokemukset, jotka ruokkivat luovuutta. Käsillä työskentelyssä kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja etsitään tuntumaa työvälineisiin. Eri käsityötekniikat tulevat pikkuhiljaa tutuiksi ja oppilaiden kyky ilmaista itseään käsityön avulla kehittyy. Käsityökoulun opetus pyrkii vahvistamaan oppilaan itsetuntemusta, esteettistä valintakykyä ja kannustamaan luovaan ongelmanratkaisuun. Käsityö on iloinen asia ja yhdessä tekeminen on kivaa! Opettajana toimii käsityönopettaja, artenomi, taiteen perusopettaja Reetta Hirsimäki.

 

Palvelusta vastaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut