Olet täällä

Oppilaan tukipalvelut

Kodin ja koulun välisen yhteistyön merkitys korostuu oppilashuollossa. On tärkeää, että lasten ja nuorten oppimisen ja kasvun pulmat tunnistetaan ajoissa ja oppilaan tarvitsema tuki suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa. Yhteistyöhön vanhempien kanssa varataan riittävästi aikaa.

haapala_puut.nettiin.jpg

Päivitetty 25.8.2020

Oppilashuolto on oppimisen perusedellytyksistä - lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista - huolehtimista. Oppilashuoltoon kuuluvat opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen.

Oppilashuollon tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren hyvää oppimista, kasvua ja kehitystä. Terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön luominen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ovat osa tätä tehtävää. Oppimisen esteiden ja kasvuun liittyvien ongelmien tunnistaminen mahdollistaa oppilaan tarvitseman varhaisen tuen ja ehkäisee syrjäytymistä.

Huolenpito oppilaasta kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville asiantuntijoille. Toimiva yhteistyö muodostuu avoimesta vuorovaikutuksesta, luottamuksesta ja suunnitelmallisuudesta. Koulun oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Koulun oppilashuollollista toimintaa arvioidaan säännöllisesti.

Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus sekä tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset. Yksittäistä oppilasta koskevat luottamukselliset tiedot kirjataan järjestelmällisesti säädösten mukaisesti. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus sekä tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset. Yksittäistä oppilasta koskevat luottamukselliset tiedot kirjataan järjestelmällisesti säädösten mukaisesti.Oppilashuolto on osa välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä. Oppilashuollon toimintatapoja kehitettäessä huomioidaan niin yksilöllisen kuin kouluyhteisön tuen näkökulmat.

Kuraattori

Kuraattorityön tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen. Kuraattorin tehtävänkuvaan kuuluvat tukikeskustelut oppilaan kanssa, koulun ja kodin yhteistyö sekä vanhemmuuden tukeminen, koulujen oppilashuoltotyöryhmiin osallistuminen, konsultaatio sekä verkostoyhteistyö. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, ikävaiheen kasvuun, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteyttä voi ottaa oppilas, vanhemmat, opettajat tai yhteistyökumppanit. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilaan ja perheen muihin tarjolla olevien palveluiden piiriin.

Psykologi

Psykologintyön tavoitteena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Psykologin työ sisältää oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psykososiaalisen tilanteen arviointia ja tukemista neuvottelujen, tukikeskustelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla. Keskeistä tässä arvioinnissa on monimuotoinen yhteistyö vanhempien ja koulun kanssa. Psykologin työhön kuuluu myös koulujen oppilashuoltotyöryhmiin osallistuminen, konsultaatio ja verkostoyhteistyö. Psykologiin voivat ottaa yhteyttä oppilas, vanhemmat ja yhteistyökumppanit. Psykologipalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa psykologi ohjaa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin.

Oppilashuollon henkilöstö:

Vastaava kuraattori Tiina Kuittinen p. 040 4825 155, Sydän-Laukaan koulu, Saralinnantie 3, 41340 Laukaa. Vastuualueen koulut ovat Sydän-Laukaa, Laukaan lukio ja Poken Laukaan toimipiste.

Kuraattori Kati Sipiläinen p. 050 5974 140, Lievestuoreen koulu, Laurinkyläntie 5, 41400 Lievestuore. Vastuualueen koulut ovat Lievestuore ja Leppävesi.

Kuraattori Tanja Peränen p. 040 6378 776, Kirkonkylän alakoulu, Jokiniementie 11, 41340 Laukaa. Vastuualueen koulut ovat Kirkonkylä, Satavuo ja Vehniä.

Kuraattori Hanna-Mari Mäkelä p. 050 5212 747, Vihtavuoren koulu, Koulutie 2, 41330 Vihtavuori. Vastuualueen koulut ovat Vihtavuoren alakoulu, Haapala, Kuhaniemi, Kuusa, Valkola ja Äijälä. Lisäksi päiväkotien esiopetusryhmät (Leppävesi, Lievestuore, Merikarhu, Viilinki, Hulina, Laukaan Aurinko, Kirkonkylä, Jokiniemi, Laulupuu, Sävelmaa, Aarrelaiva, Vihtavuori ja Tähtiniitty).

Kasvatussihteeri Anne-Maria Trygg-Jouttijärvi p. 050 3153 476, Vihtavuoren koulu, Koulutie 2, 41330 Vihtavuori. Vastaa Vihtavuoren yläkoulusta.

Psykologi Sonja Into p. 0400 781 801, Leppäveden koulu. Tiituspohjantie 50 C, 41310 Leppävesi. Vastuualueen koulut ovat Leppävesi, Satavuo, Vihtavuori, Valkola ja Vehniä.

Psykologi Ella Niemistö p. 040 8455 403, Sydän-Laukaan koulu, Saralinnantie 3, 41340 Laukaa. Vastuualueen koulut ovat Haapala, Äijälä, Kuhaniemi, Sydän-Laukaa, Laukaan lukio ja Poken Laukaan toimipiste.

Psykologi Ulla Loukkaanhuhta p. 050 4343 386,  Lievestuoreen koulu, Laurinkyläntie 5, 41400 Lievestuore. Vastuualueen koulut ovat Lievestuore, Kirkonkylä ja Kuusa.

 

Palvelusta vastaa