Liikunnan kehittämishankkeet

Pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelma

Laukaan kunta laatii parhaillaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Ohjelman laatiminen käynnistettiin joulu-tammikuussa 2021-2022 toteutetulla kävelyn ja pyöräilyn tarveselvityksellä.

Kävely- ja pyöräilyolosuhteiden tarveselvityksen tulokset

Kävelyn ja pyöräilyn tarveselvityksen tulokset on koottu oheiseen pdf-esitykseen. Tutustu tuloksiin!

Tutustu tuloksiin!

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimiseen osallistetaan asukkaita, kävelyn ja pyöräilyn asiantuntijoita seuroista ja yhdistyksistä sekä kunnan viranhaltijoita kyselyin, haastatteluin ja tilaisuuksin. Laukaan kunnan ajankohtaista-uutisista ja Laukaan tapahtumakalenterista löydät lisätietoja edistämisohjelman etenemisestä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Laukaan kunnalle valtionavustusta kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laatimiseen 22 500 euroa, mikä kattaa 70 % edistämisohjelman laatimisen kustannuksista. Valtionavustus tulee käyttää vuoden 2022 aikana.

Peurunka – Kuusa maastopyöräreitit

Laukaaseen rakennetaan Peurunka–Multamäki-Kuusa-alueelle eritasoisia maastopyöräreittejä sekä parannetaan alueen ulkoilureittiopasteita vuosina 2022 – 2023. Reitit kulkevat pääosin olemassa olevia polkuja ja latupohjia pitkin. Uutta polkua raivataan yhtenäisen reitin muodostamiseksi kohtiin, joista polut puuttuvat. Reiteillä hyödynnetään myös alueella olevaa tieverkostoa. Osa reiteistä on suunniteltu talvikunnossapidettäviksi. Yhteensä hankkeessa rakennettavaa, kunnostettavaa ja merkittävää reittiä on 24 km.

Laukaassa ei ole ennestään merkittyjä ja opastettuja maastopyöräreittejä. Maastopyöräilyn suosion kasvaessa tarve maastopyöräilyn harrastamiseen soveltuville, hyvin merkityille reiteille kasvanut.

Peurunka-Kuusa-maastopyöräilyreittihankkeen tavoitteena on monipuolistaa luontoliikunnan harrastamisen mahdollisuuksia Laukaassa, tavoittaa uusia liikunnan harrastajia ja lisätä alueen virkistyskäyttöä. Tarkoituksena on luoda maastopyöräilyn harrastamiselle suotuisat olosuhteet ja tarjota turvallisia ja hyvin opastettuja, eri tasoisille liikkujille soveltuvia ulkoilumahdollisuuksia sekä kasvattaa liikunta- ja hyvinvointimatkailun mahdollisuuksia alueella.

Peurunka-Kuusa-maastopyöräreittihankkeen toteuttaa Laukaan kunnan vapaa-aikapalvelut. Reitin rakentaa paikallinen pyöräilyseura CC Picaro. Muita hankekumppaneita ovat
alueen matkailuyritykset Peurunka ja Varjola.

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin maaseuturahasto 50 % hanketuella. Hanketuen on myöntänyt paikallinen Leader-ryhmä Jyväsriihi ry.

Lyhin pyöräilyreitti (noin 8,5 km) kulkee pääosin latupohjia pitkin Peurunka–Kuusa-välillä ja soveltuu aloittelijoille sekä satunnaisesti lajia harrastaville ulkoilijoille.

Pidemmällä reitillä voi tehdä useita eri tasoisia reittivalintoja. Reittivalinnasta riippuen kilometrimäärä voi olla useita kymmeniä kilometriä. Pidemmiltä reiteiltä löytyy enemmän korkeuseroja, teknistä maastoa ja pituutta kokeneemmillekin maastopyöräilijöille. Maastopyöräilypoluilla reitin leveys on enintään 1 m. Talvisin reiteillä on mahdollista pyöräillä kiertäen latupohjat, joilla hiihtäjät ulkoilevat. Yhteensä hankkeessa rakennettavaa, kunnostettavaa ja merkittävää reittiä on 24 km.


Liikkuva Laukaa 2 -hanke

Liikkuva Laukaa-hankkeen tarkoitus on kehittää eri ikäisten kuntalaisten ja erityisryhmien liikuntaa koko Laukaan alueella. Hanke on saanut aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavustusta.

Liikkuva Laukaa 2- hankkeen päätavoitteena on

  • Työikäisten liikuntaneuvonnan kehittäminen
  • Ikäihmisten liikuntaryhmien kehittäminen
  • Vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

 

Tutustu hankkeen toimintaan eri kohderyhmille:

Lisätietoja Liikkuva Laukaa -hankkeesta antavat Laukaan vapaa-aikapalvelujen erityisliikunnaohjaajalta.

Lisätietoja:

Satu Rautiainen

Kehittämiskoordinaattori

040 764 1896

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Annika Järvenpää

Liikunnanohjaaja

050 4623781

Kuntala väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Uutiset

08.05.2024 | Lapset ja nuoret, Liikunta, Vattipalsta
Vattipalsta 8.5.2024
30.04.2024 | ikäihmiset, Lapset ja nuoret, Liikunta, Vattipalsta
Vapaa-aikapalveluiden kesäliikuntaryhmät!
30.04.2024 | Lapset ja nuoret, Liikunta
Laukaan Säästöpankin kulttuurisäätiön stipendi nuorille urheilijoille