Sisäliikuntatilat

Liikuntapaikkojen vuoroista päättää keskitetysti vapaa-aikatoimi.

Varattava sisäliikuntatilat

 • Sydän-Laukaan koulu
 • kirkonkylän mattosali
 • Vihtavuoren koulut
 • Leppäveden liikuntahalli
 • Laurinkylän koulu
 • Satavuon koulu. 

Sisäliikuntatilojen käyttövuorot kesä 2021

Leppäveden liikuntahallin, Sydän-Laukaan liikuntasalin, kirkonkylän mattosali ja Laurinkylän koulun kesäkäyttö oli haettavana 11.5. mennessä.

Sisäliikuntatilojen käyttövuorot talvikaudelle 2021-2022

Sisäliikuntatilojen käyttövuorot talvikaudeksi 1.9.2021-31.5.2022 on haettavissa 31.7.2021 mennessä keskitetysti vapaa-aikatoimiston kautta.

HUOM! Sydän-Laukaa koulun sali on varattu sunnuntaisin klo 8.00-17.00 turnauksille. Silloin ei anneta vakiovuoroja.

Sisäliikuntatilojen muutokset

HUOM! Varaukset liikuntasalin käyttöön turnauksiin ja tapahtumiin on tehtävä vähintään 2 viikkoa ennen ko. aikaa. Varaukset Vapaa-aikatoimistoon.

Omien vakiovuorojen käyttämättä jättäminen tulee ilmoittaa 4 päivää aikaisemmin.

la 17.7.2021 klo 14.00-16.00 Ville Mäki 50 v juhlaottelu, yhteyshlö Markku Hokkanen

Sydän-Laukaan liikuntasali SULJETTU 19.7.-31.7.2021 Lattian lakkauksen ja siihen tarvittavan kuivumisen vuoksi

la 21.8.2021 klo 10.30-12.30 jääkiekkotuomarien yoyo teksti, yhtesyhlö kerhokouluttaja Arto Olkkonen p. 050 444 0001

su 22.8.2021 klo 10.00-15.30 kansalaisopiston maksuttomia kokeiluja eri tanssiryhmiin, yhteyshlö Maija-Leena Ström p. 040 183 3456

pe 27.8.2021 Vanhojen päivät, yhteyshlö koulu Jyri Pesonen

su 5.9.2021 klo 17.00-18.30 Opiston juoksukoulu 1 osa

pe 10.9.- pe 24.9.2021 liikunta- ja kuntosali suljettu YO-kirjoitusten vuoksi, yhteyshlö koulu apulaisrehtori Pekka Vuollo p. 040 745 4752

su 3.10.2021 klo 17.00-18.30 Opiston juoksukoulu 1 osa

pe 28.1.2022 klo 15.00 alkaen – la 29.1.2022 klo 22.00 saakka Sydängosbel konsertti, yhteyshlö Laukaan Srk

ma 14.3.2022.- ke 30.3.2022 liikunta- ja kuntosali suljettu YO-kirjoitusten vuoksi, yhteyshlö koulu apulaisrehtori Pekka Vuollo p. 040 745 4752

Leppäveden liikuntahallin liikuntasali SULJETTU 5.7.-18.7.2021 Lattian lakkauksen ja siihen tarvittavan kuivumisen vuoksi

ma 28.6. – pe 2.7.2021 klo 15.00 saakka siivous jolloin liikuntasali ei ole käytössä. Kuntosali ja pukuhuoneet ovat tuon ajan käytössä normaalisti. Yhteyshlö Laukaan kunta siivouspalvelut Irma Harju

pe 24.9.2021 klo 18.00 alkaen – su 26.9.2021 klo 18.00 saakka, Pentti Varkilan muistokonsertti, Yhteyshlö Heimo Jousenkylä p. 0400 412 910

Liikuntatilojen käyttösäännöt (1.1.2021)

Tällä ohjeella määritellään ulkopuoliseen käyttöön luovutettuja Laukaan kunnan omistamia liikuntatiloja koskevat periaatteet ja laskutusperusteet. Ohjeet perustuvat kunnanhallituksen 20.11.2000 hyväksymiin sääntöihin kunnan tilojen luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön.

Tilojen tilapäinen ulkopuolinen käyttö voi olla vakiovuoroista (toistaiseksi tai määräajaksi) tai kertatarpeeseen perustuvaa.

Kaikki liikunta-alueet ovat päihteettömiä!
Liikuntatilat sijaitsevat koulualueella. Tupakointi on kielletty koulualueella tupakkalain 12 § mukaan!

Sekä vakiovuoroista että satunnaista tilojen käyttöä haetaan kirjallisesti hakemus- /päätöslomakkeella.

Hakemus osoitetaan vapaa-aikatoimelle, joka päättää tilan luovuttamisesta hallintokuntansa ohjeistamalla tavalla sekä ilmoittaa asiasta vastaavalle kiinteistöhoitajalle.

Liikuntatilojen hinnoittelu on jaettu neljään hintatasoon

 1.  Sivistysltk:n alaisten järjestöjen alle 18 vuotiaat (liikunta-, nuorisojärjestöt sekä kyläyhdistykset)
 2. Hallintokunnat, sivistysltk:n alaisten järjestöjen yli 18 –vuotiaat
 3. Muut (mm. ulkopaikkakuntalaiset urheiluseurat, järjestöt, yritykset ja yksityishenkilöt)
 4. Sivistysltk:n alaisten järjestöt, jossa ikähaitari lapset ja aikuiset

Liikuntatila hintoihin oikeutetut järjestöt

Liikuntatilahintoihin ovat oikeutettuja laukaalaiset rekisteröityneet liikunta-, nuorisojärjestöt, jotka ovat opetusministeriön valtioavun piiriin kuuluvan valtakunnallisen järjestön jäseniä.

Alle 18 –vuotiaiden harjoitusvuoromaksut

 • maksuttomuus koskee laukaalaisten liikuntajärjestöjä, omiin liikuntatiloihin myönnettyjä junioreiden harjoitusvuoroja.
 • harjoitusvuoroksi lasketaan harjoitusvuoro jolla kaikki vuoron käyttäjät ovat alle 18-vuotiaita, lukuun ottamatta vastuuhenkilöitä. Seurojen A-juniori joukkueiden harjoitusvuorot rinnastetaan juniorivuoroiksi.
 • junioreiden harjoituskäytössä maksuttomia liikuntapaikkoja ovat: liikuntasalit (myös kouluissa), lähiliikuntapaikat, pallokentät, tekonurmikentät, yleisurheilukentät, jääkiekkoradat ja kaukalot.
 • Junioreiden harjoituskäytössä maksullisia liikuntapaikkoja ovat kuntosalit.

Erillistapahtumat

Erillistapahtumissa peritään maksu vapaa-aikatoimenjohtajan päätöksellä. Turnaukset ja pelit ovat kaikille maksulliset.

Vuokraa ei peritä alle 2 h/vrk käytöstä Laukaan kunnan sivistyslautakunnan alaisten ja järjestöjen alle 18 –vuotiaiden harjoitustoiminnasta, Eläkeläisjärjestöiltä ei peritä vuokraa. Salivuokraa peritään kuitenkin yllämainituilta yhdistyksiltä yli kahden tunnin ylimenevältä osalta.

Liikuntapaikkojen hinnasto erillisenä liitteenä.

Arvonlisävero

Liikuntatilojen hinnat sisältävät arvonlisäveroa 10 %.

Järjestöjen tulee ilmoittaa liikuntasalivuoron peruutuksesta vähintään neljä päivää aikaisemmin vapaa-aikatoimistoon. Käyttämättömistä liikuntasalivuoroista peritään normaali yli 2 h/ottelu hintaluokan salivuoromaksu.

Liikuntasalien turnaukset yms. on ilmoitettava vapaa-aikatoimistoon 2 viikkoa ennen tapahtumaa.

HUOM! Salivuorojen peruutuksista ja tilaisuuksista ilmoitetaan kunnan nettisivuilla.

Ulkoliikuntapaikkojen otteluista on ilmoitettava 3 pv ennen tapahtumaa  kentän vastuuhenkilölle. Ottelujen peruutukset tulee tehdä 1 pv ennen tapahtumaa. Peruutettujen ottelujen ilmoittamatta jättämäisestä peritään 50 €:n maksu.

Tilojen käyttäjä voi tehdä tilojen käyttöä edeltävät, käytön aikaiset tai käytön jälkeiset työt itse tai tilata ne kunnan kiinteistöpalvelulta korvausta vastaan suoritettaviksi.

Käyttövastaava voi edellyttää, että esim. keittiössä kunnan viran- tai toimenhaltija on läsnä korvausta vastaan.

Kunnalla ei ole sisäliikuntatilassa halli- tai vahtimestaria. Urheilukentillä ei ole kentänhoitajaa iltaisin tai viikonloppuisin.

Mikäli liikuntapaikkojen käytössä tarvitaan kenttähenkilöstöä iltaisin tai viikonloppuisin, peritään siitä 22 € tunnilta + alv 24 %

Kunta luovuttaa käyttöön ainoastaan vuokratussa tilassa olevat kiinto- ja irtokalusteet. Välineet (esim. pallot, mailat, askarteluvälineet) tuo käyttäjä tullessaan ja vie mennessään ellei erikseen ole muuta sovittu.

Vakiovuoroa hakeva tai satunnainen tilaisuuden järjestäjä nimeää hakemuksessa täysi-ikäisen vastuuhenkilön ja tälle täysi-ikäisen varahenkilön.

Vastuuhenkilö ilmoittaa vapaa-aikatoimeen sähköpostiosoitteen, jonka kautta voidaan ilmoittaa äkilliset muutokset salivuoroissa.

Käyttövastaava selostaa vastuuhenkilölle tilojen luovuttamisen erityisehdot.

Käyttövastaava luovuttaa avaimen vastuuhenkilölle tai huolehtii muulla tavoin ovien avaamisesta ja lukitsemisesta tilan käyttäjän laskuun.

Vastuuhenkilö saa luovuttaa avaimen ainoastaan varahenkilölleen.

Vastuu- tai varahenkilö

 • on velvollinen olemaan koko tilaisuuden ajan paikalla.
 • tarkistaa tilat ja kalusteet käyttövuoron alussa ja ilmoittaa mahdollisista vaurioista tai puitteista kiinteistön käyttövastaavalle viimeistään seuraavana työpäivänä.
 • huolehtii tilaisuuden aikana järjestyksen säilymisestä.
 • ilmoittaa mahdollisista vahingoista kiinteistön käyttövastaavalle heti tai iltatilaisuutta seuraavan arkipäivän aikana.
 • huolehtii, ettei tiloissa ole käyttövuoron aikana asiattomia henkilöitä
 • huolehtii, ettei käyttöoikeuspäätöksessä mainittua aikaa ylitetä
 • huolehtii tilojen saattamisesta tilaisuutta edeltäneeseen  siisteystasoon ja järjestykseen.
 • ilmoittaa mahdollisista vahingoista kiinteistön käyttövastaavalle heti tai iltatilaisuutta seuraavan arkipäivän aikana.
 • lähtee tilaisuudesta viimeisenä ja huolehtii ovien lukitsemisesta.
 • päivän viimeisen käyttövuoron kyseessä ollen, huolehtii, että kaikkien tilojen valot on sammutettu, vesihanat ovat kiinni sekä ikkunat suljettu ja ovet lukittu ja ettei tiloihin jää asiattomia ja kytkee mahdolliset hälytyslaitteet
 • palauttaa avaimen kiinteistön käyttövastaavalle sovittuna ajankohtana

Kiinteistön käyttövastaava voi antaa näitä ohjeita täydentäviä kiinteistökohtaisia määräyksiä ja suosituksia

Kiinteistön käyttövastaava voi näiden tai kiinteistökohtaisten ohjeiden laiminlyönnin seurauksena perua vakiovuoron määräaikaisesti tai toistaiseksi tai kieltää tilojen tulevan käyttöoikeuden.

Kunta laskuttaa tilan käyttäjältä tämän aiheuttamat vahingot tai kunnan tehtäväksi jääneet tilan järjestämisestä tai siivouksesta aiheutuneet kustannukset sekä ohjeidenlaiminlyömisestä tai huolimattomuudesta aiheutuneet muut seuraamukset.

Lisätietoja

Anitta Viinikangas

Toimistosihteeri

014 267 5725

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Vapaa-aikatoimisto

050 315 3500

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa