Maksut ja käyttösäännöt

Maksut

Laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä. Palautusluukusta palautettu aineisto käsitellään seuraavana aukiolopäivänä ja maksut määräytyvät sen mukaan.

Myöhästymismaksu 0,20 euroa/vuorokausi/laina (enimmäissumma 6,00 euroa/laina)
Myöhästymismaksu alkaa kertyä eräpäivää seuraavana päivänä.

Laukaan kirjastojen lasten- ja nuortenosaston aineistosta ei peritä myöhästymismaksua, vain myöhästymisilmoitusmaksu.

Myöhästymisilmoitusmaksu 1,00 euro/lähetetty ilmoitus
Maksu kirjautuu, kun kirjasto lähettää myöhästymisilmoituksen sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeenä.
Ensimmäinen myöhästymisilmoitus lähetetään 7 vrk eräpäivän jälkeen.
Toinen myöhästymisilmoitus lähetetään 14 vrk kuluttua ensimmäisen ilmoituksen lähettämisen jälkeen.
Varatusta aineistosta ilmoitus lähetetään heti eräpäivän jälkeen.

Jos aineisto ei palaudu, lähetetään lasku. Laskutuslisä 5,00 euroa.
Mikäli aineistoa ei palautuskehotuksista ja laskusta huolimatta palauteta tai korvata, perintä siirtyy perintätoimistolle, joka perii kirjaston saatavien lisäksi omat kulunsa.

Noutamattoman varauksen maksu

2,00 euroa/varaus
Ei peritä Laukaan kirjaston lasten- ja nuortenosaston aineistosta.

Kaukolainat

Yleiset kirjastot, Varastokirjasto 3,00 euroa
Korkeakoulukirjastot 8,00 euroa
Ulkomailta lähettäjäkirjaston laskutuksen mukaisesti
Kaukolainakopiot lähettäjäkirjaston laskutuksen mukaisesti

 

Tulosteet ja kopiot

A4 mustavalkoinen 0,20 euroa
A4 värillinen 0,60 euroa
A3 mustavalkoinen 0,40 euroa
A3 värillinen 1,20 euroa

 

Muovi- tai paperikassi

0,50 €

Kadonneen tai tuhoutuneen kortin uusiminen

Asiakas 15 v. tai yli 2,00 euroa
Asiakas alle 15 v. 1,00 euro

 

Kadonnut tai turmeltunut aineisto

Korvaustavasta on aina sovittava kirjaston kanssa.
Asiakas tuo tilalle vastaavan kappaleen tai maksaa voimassa olevan korvaushinnan (hankintahinta).
Aineistokohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi dvd-, blu-ray-, vhs- tai cd-rom-tallenteita ei voi korvata vastaavalla aineistolla.
Cd-, dvd- tai muun av-kotelon korvaushinta on kirjaston harkinnan mukaan 1–3 €.
Vahingoittuneen aineiston korjauskustannukset määritellään kirjaston harkinnan mukaan.

Poistetun aineiston hinnat

Kirjat 0,50–3,00 euroa
Lehdet 0,20 euroa,
vuosikerrat 0,50–2,00 euroa

 

Näyttelyaula

Näyttelyt ja yleisötilaisuudet Maksuton

 

Neuvotteluhuone

Laukaalaiset yhdistykset ja järjestöt Maksuton
Muut 18,00 euroa/1–4 h
30,00 euroa/yli 4 h

 

Opintosali

Avoimet, ei-kaupalliset yleisötilaisuudet,
laukaalaiset yhdistykset ja järjestöt,
kansalaisopiston piirit
Maksuton
(kirjaston harkinnan mukaan)
Muut 18,00 euroa/1–4 h
30,00 euroa/yli 4 h

 

Kaikki maksut sisältävät ALV:n.


Käyttösäännöt

Laukaan kirjasto noudattaa Keski-kirjastojen yhteisiä käyttösääntöjä. Tämän lisäksi sääntöihin on lisäyksiä ja tarkennuksia Laukaan kunnankirjaston omissa käyttösäännöissä.

Keski-kirjastojen käyttösäännöt löydät verkkokirjastosta.

Laukaan kunnankirjasto on 1.10.2013 alkaen osa Keski-Suomen kirjastojen yhteistä Keski-kirjastot-verkkoa. Laukaan kirjasto noudattaa Keski-kirjastojen yhteisiä käyttösääntöjä, jotka kuntien kirjastotoimenjohtajista koostuva ohjausryhmä on hyväksynyt 1.10.2013. Kukin kunnankirjasto voi itsenäisesti päättää maksuista, myöhästymisilmoitusten lähettämisestä ja materiaalikohtaisista lainarajoituksista sekä aineiston korvaamisesta.
Laukaan kirjaston omissa käyttösäännöissä määritellään kirjastokohtaiset maksut ja yhteisiä sääntöjä tarkemmat käytännöt.

Kirjastokortti, asiakasrekisteri ja asiakkaan tietosuoja

Laukaan kirjasto noudattaa Keski-kirjastojen yhteisiä käyttösääntöjä.

Kirjastokortti on henkilökohtainen

Kirjastokortin käyttöoikeus on määritelty Keski-kirjastojen yhteisissä käyttösäännöissä.

Laukaan kirjasto noudattaa seuraavia laina-aikoja:

  • Kirjat, nuotit, äänikirjat, lehdet, CD-musiikkiäänilevyt 28 vrk
  • DVD-levyt, pelit 14 vrk
  • Yö- ja viikonloppulainaksi lainattavat lehdet 1 vrk (tai kirjaston kiinniolopäivät)
  • Aineisto, johon kohdistuu varauksia 14 vrk

Käyttöoikeuden menetys

Kirjaston käyttö- tai lainaoikeuden menettää henkilö, joka rikkoo kirjaston käyttösääntöjä tai häiritsee kirjaston asiakkaita tai toimintaa. Jos asiakas jättää lainansa palauttamatta tai myöhästymismaksunsa maksamatta, hän menettää lainausoikeutensa kaikissa Keski-kirjastoissa. Lainausoikeuden saa takaisin palauttamalla tai korvaamalla myöhässä olevan aineiston sekä maksamalla kertyneet maksut.

Seutulainat ja kaukolainat

Aineistoa, jota ei löydy Laukaan kirjastoista, voidaan tilata asiakkaalle seutulainaksi Keski-kirjastoista tai kaukolainaksi muista kirjastoista. Asiakkailta perittävistä kaukolainamaksuista päättää vapaa-ajan lautakunta. Kirjastotoimenjohtaja voi tarvittaessa päättää kaukolainatoiminnan rajoituksista Laukaan lähikirjastoissa.

Lainojen palauttaminen

Lainattu aineisto on palautettava kirjastoon viimeistään eräpäivänä. Aineiston voi palauttaa mihin tahansa Keski-kirjastojen toimipisteeseen. Myös muista Keski-kirjastoista lainatun aineiston voi palauttaa Laukaan kirjaston toimipisteisiin. Kaukolainattu aineisto on palautettava siihen toimipisteeseen, jonka kautta kaukolainatilaus on tehty.

Verkkokirjaston käyttö

Verkkokirjasto toimii osoitteessa keski.finna.fi. Laukaan kirjasto noudattaa Keski-kirjastojen yhteisiä käyttösääntöjä.

Maksut

Kirjaston omien kokoelmien käyttö kirjastossa ja niiden lainaus on maksutonta. Kirjasto perii maksun laina-ajan ylittämisestä, aineiston varaamisesta, myöhästymishuomautuksen lähettämisestä, kadonneesta tai turmeltuneesta kirjastoaineistosta, kirjastokortin uusimisesta, kaukolainoista sekä jäljenteistä ja tulosteista. Maksujen suuruudesta päättää vapaa-ajan lautakunta. Jos lainaaja löytää jo korvaamansa teoksen, kirjasto ei lunasta sitä takaisin. Perittyjä maksuja ja korvauksia ei palauteta.

Kirjaston vastuu

Kirjasto ei vastaa aineiston asiakkaille aiheuttamista vahingoista. Kirjasto ei esim. korvaa asiakkaiden laitevahinkoja, jotka mahdollisesti ovat syntyneet videotallenteiden, ATK-tallenteiden, äänitteiden tms. käytön yhteydessä.

Kopioiden ottaminen

Pääkirjastossa on itsepalvelukäytössä kolikoilla toimiva kopiokone. Lähikirjastoissa kopioita ottaa virkailija pyydettäessä. Todisteiden jäljennöksiä ei todisteta oikeiksi.

Asiakaspalaute

Asiakkaat voivat antaa palautetta ja esittää toiveita hankittavasta aineistosta sekä tehdä aloitteita kirjaston toiminnan kehittämisestä.

Vapaa-ajan lautakunta on vahvistanut käyttösäännöt 21.11.2013

Mikä on omatoimikirjasto?

Omatoimikirjasto on kirjasto, johon asiakkaat pääsevät myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla, esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin.

Omatoimikirjastoon pääsee kirjautumalla sisään kirjastokortilla ja pin-koodilla. Kun asiakas kirjautuu sisään omatoimikirjastoon, hänen kirjautumistietonsa tallennetaan kirjaston tietokantaan.

Kirjaston tiloissa on tallentava kameravalvonta. Omatoimikirjaston kulun- ja kameravalvonta noudattavat tietosuojalakia (1050/2018). Tietosuojaselosteet ovat nähtävillä kirjastossa sekä sen verkkosivustolla.

Kuka voi käyttää omatoimikirjastoa?

Omatoimiasiakkaita ovat automaattisesti kaikki 15 vuotta täyttäneet, joilla on Keski-kirjastojen kirjastokortti ja siihen liitetty PIN-koodi.

Omatoimikirjaston käyttöoikeus on henkilökohtainen.  Poikkeuksena täysi-ikäinen henkilö saa päästää oman kulkunsa mukana lapsensa tai muun huollettavanaan olevan henkilön mukaan tilaan. Kirjastokortin haltija on vastuussa mukanaan päästämistään henkilöistä.

Mitä omatoimiaikana voi tehdä?

Omatoimiaikana asiakkaiden käytössä ovat kirjaston tilat ja aineisto, lainaus-palautusautomaatit, asiakastietokoneet ja langaton verkko. Asiakas voi noutaa varauksensa varausnumeron perusteella.

Miten omatoimikirjastossa tulee toimia?

Jokainen käyttäjä on omalta osaltaan velvollinen edistämään yhteistä siisteyttä, viihtyvyyttä ja turvallisuutta kirjastossa. Anna muillekin mahdollisuus viihtyä, tämä on meidän yhteinen kirjastomme!

Omatoimiajan päätyttyä asiakkaan tulee poistua kirjastosta viipymättä. Omatoimiajan alkamisesta ja päättymisestä ilmoitetaan kuulutuksella. Asiakkaan tulee myös huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sekä sisään tultaessa että poistuttaessa ja ettei tilaan pääse muita samalla ovenavauksella.

Omatoimiajan päättyessä ja kirjaston sulkeutuessa aktivoituu kirjastotilan normaali murtosuojaus. Tilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen. Kirjasto voi tarvittaessa laskuttaa asiakasta tahallisesti aiheutetusta hälytyksestä.

Asiakas sitoutuu noudattamaan Laukaan kirjaston ja Keski-kirjastojen käyttösääntöjä ja asioimaan kirjastossa niin, ettei aiheuta häiriötä muille asiakkaille eikä vahingoita kirjaston tiloja tai kokoelmia.

Kirjasto on yleinen paikka, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003). Järjestyslain nojalla kirjastossa on myös omatoimiajalla kiellettyä muun muassa päihteiden käyttö, järjestyksen häiritseminen sekä toista henkilöä uhkaava käytös joko fyysisesti tai sanallisesti. Asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki aiheuttamansa vahingot.

Ohjeiden rikkomisesta seuraa kirjaston käyttöoikeuden menetys. Rikkomuksista tehdään tarvittaessa ilmoitus poliisille.

Mitä jos tulee ongelmia?

Jos lainauksessa tai palautuksessa on ongelmia, epäselvyydet on selvitettävä varsinaisena aukioloaikana henkilökunnan kanssa. Asiakas on siihen saakka vastuussa kortilleen kirjautuneesta aineistosta. Myös muita kirjastoasiointiin liittyviä ongelmia voidaan selvittää henkilökunnan ollessa paikalla.

Hätätilanteita varten kirjaston tiskillä ja ilmoitustaululla on yleinen hätänumero ja kiinteistön ongelmiin (esimerkiksi ulko-ovi ei mene lukkoon) liittyen kunnan tilapalvelun päivystysnumero.

Anna palautetta ja kysy opastusta henkilökunnalta, autamme mielellämme!

Tervetuloa omatoimikirjastoon!

17.9.2019 Laukaassa
Kirjastotoimenjohtaja Risto Heikkinen

Keski-kirjastojen rekisteriselosteen löydät täältä.

Verkkokirjasto

Keski-kirjastojen logo.