Maksut ja käyttösäännöt

Keski-kirjastojen käyttösäännöt ja rekisteriseloste

Keski-kirjastojen käyttösäännöt löydät verkkokirjastosta.

Keski-kirjastojen rekisteriseloste (pdf).


Laukaan kirjaston käyttösäännöt ja palveluhinnasto

Käyttösäännöt on päivitetty 1.1.2022, palveluhinnasto on päivitetty 1.1.2023.

Laukaan kirjasto koostuu pääkirjastosta, Leppäveden, Lievestuoreen ja Vihtavuoren lähikirjastoista sekä Sarastus-kirjastoautosta.  Kirjaston palvelut, tapahtumatoiminta ja toimipisteiden yhteystiedot sekä aukiolo- ja palveluajat mahdollisine muutostietoineen esitetään sivustossa www.laukaa.fi/kirjasto. Kirjaston aineistot ovat haettavissa verkkokirjastosta www.keskikirjastot.fi.

Laukaan kirjasto kuuluu Keski-Suomen yleisten kirjastojen Keski-kirjastot-verkostoon, mikä tuo yli 50 keskisuomalaisen kirjaston kokoelmat myös Laukaan kirjaston asiakkaan saataville. Asiakas sitoutuu noudattamaan Keski-kirjastojen yhteisiä ja alla olevia Laukaan kirjaston sääntöjä.

  • kirjat, lehdet, lautapelit, kielikurssit, nuotit, äänitteet, esineet 28 vrk
  • DVD- ja blu-ray-levyt ja konsolipelit 14 vrk
  • yö- ja viikonloppulainaksi lainattavat lehdet 1 vrk (tai kirjaston kiinniolopäivät)
  • koulusarjat ja lukiokirjat 42 vrk
  • aineisto, johon kohdistuu varauksia 14 vrk

Laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä. Palautusluukusta palautettu aineisto käsitellään seuraavana aukiolopäivänä ja maksut määräytyvät sen mukaan. Laukaan kirjaston aineiston voi palauttaa mihin tahansa Keski-kirjastot-verkoston kirjastoon.

Osa kirjaston toimipisteistä toimii omatoimikirjastoina silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla, esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin.

Omatoimikirjastoon pääsee kirjautumalla sisään kirjastokortilla ja pin-koodilla. Omatoimikirjastoja voivat käyttää automaattisesti kaikki 15 vuotta täyttäneet, joilla on Keski-kirjastojen kirjastokortti ja siihen liitetty PIN-koodi.

Omatoimikirjaston käyttöoikeus on henkilökohtainen.  Poikkeuksena täysi-ikäinen henkilö saa päästää oman kulkunsa mukana lapsensa tai muun huollettavanaan olevan henkilön kirjaston tilaan. Kirjastokortin haltija on kirjastossa vastuussa mukanaan päästämistään henkilöistä.

Alle 15-vuotiaat voivat saada luvan omatoimikirjaston itsenäiseen käyttöön, mikäli kirjaston asiakasrekisteriin merkitty huoltaja tai takaaja antaa siihen luvan. Huoltajan lupa pitää antaa käymällä lapsen kanssa kyseisessä kirjaston toimipisteessä, johon lupa halutaan. Samalla selvitetään omatoimikirjaston käytön vastuut ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Lupaa ei myönnetä puhelimitse tai sähköpostitse.

Huoltaja on vastuussa lapsen kirjastokortilla tapahtuvasta omatoimikirjaston käytöstä. Huoltaja vastaa myös lapsen mukana sisään luvatta tulleiden henkilöiden aiheuttamista vahingoista.

Omatoimiajan päätyttyä asiakkaan tulee poistua kirjastosta viipymättä. Omatoimiajan alkamisesta ja päättymisestä ilmoitetaan kuulutuksella. Asiakkaan tulee myös huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sekä sisään tultaessa että tilasta poistuttaessa ja ettei tilaan pääse muita samalla ovenavauksella.

Kirjasto on yleinen paikka, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003). Järjestyslain nojalla kirjastossa on myös omatoimiajalla kiellettyä muun muassa päihteiden käyttö, järjestyksen häiritseminen sekä toista henkilöä uhkaava käytös joko fyysisesti tai sanallisesti. Asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki aiheuttamansa vahingot.

Jos lainauksessa tai palautuksessa on ongelmia, epäselvyydet on selvitettävä varsinaisena aukioloaikana henkilökunnan kanssa. Asiakas on siihen saakka vastuussa kortilleen kirjautuneesta aineistosta.

Kirjaston toimipisteiden tiloissa on aukioloaikoina tallentava kameravalvonta. Omatoimikirjastoaikana toimii kulunvalvonta. Kulun- ja kameravalvonta noudattavat tietosuojalakia (1050/2018). Tietosuojaselosteet ovat nähtävillä kirjaston toimipisteissä sekä sen verkkosivustolla.

Myöhästymismaksu 0,30 € / vuorokausi / laina (enimmäissumma 8,00 €/laina)

Myöhästymismaksu alkaa kertyä eräpäivää seuraavana päivänä tai kirjastoautossa kahden viikon kuluttua eräpäivästä. Laukaan kirjaston lasten- ja nuortenosaston aineistosta ei peritä myöhästymismaksua, vain myöhästymisilmoitusmaksu.

Myöhästymisilmoitusmaksu 2,00 € / lähetetty ilmoitus

Maksu kirjautuu, kun kirjasto lähettää myöhästymisilmoituksen sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeenä. Ensimmäinen myöhästymisilmoitus lähetetään 7 vrk eräpäivän jälkeen. Toinen myöhästymisilmoitus lähetetään 14 vrk kuluttua ensimmäisen ilmoituksen lähettämisen jälkeen. Varatusta aineistosta ilmoitus lähetetään heti eräpäivän jälkeen.

Jos aineisto ei palaudu, lähetetään lasku. Laskutuslisä on 6,00 €.

Mikäli aineistoa ei palautuskehotuksista ja laskusta huolimatta palauteta tai korvata, perintä siirtyy perintätoimistolle, joka perii kirjaston saatavien lisäksi omat kulunsa.

Noutamattoman varauksen maksu

Varauksen noutoaika on 7 vrk., ja jos asiakas jättää noutamatta tai perumatta varauksen, häneltä peritään 2 euron maksu. Laukaan kirjaston lasten- ja nuortenosaston aineistosta ei peritä maksua.

Kaukolainatilaus

Jos aineistoa ei löydy Keski-kirjastoista, aineisto voidaan tilata asiakkaalle muualta kaukolainana. Kaukolainasta peritään 6,00 euron palvelumaksu ja lainanantajakirjaston toiselle kirjastolle määrittelemä maksu. Helsingin kaupunginkirjasto, alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot, Varastokirjasto ja Eduskunnan kirjasto eivät peri maksua kaukolainoistaan.

Myös noutamatta jätetystä kaukolainasta peritään edellä mainitut maksut, samoin jos asiakas peruu tilauksensa ja laina on jo ennättänyt lähteä lainanantajakirjastosta.

Kaukolaina tulee palauttaa siihen Laukaan kirjaston toimipisteeseen, josta se on lainattu.

Vuokrattavat tilat

Pääkirjaston ja Lievestuoreen kirjaston neuvotteluhuone, pääkirjaston opintosali ja satuhuone
Laukaalaiset yhdistykset ja järjestöt, paikalliset opistot: maksuton
Muut: 40 €/1–3 tuntia, lisätunnit 20 €

Tulosteet ja kopiot

0,50 €/puoli

Muovi- tai paperikassi

0,50 €

Kadonneen tai tuhoutuneen kortin uusiminen

2,00 €

Kadonnut tai turmeltunut aineisto

Korvaustavasta on aina sovittava kirjaston kanssa. Asiakas voi tuoda tilalle vastaavan kappaleen tai maksaa voimassa olevan korvaushinnan. Aineistokohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi DVD-, blu-ray-, tai CD-ROM-tallenteita ei voi korvata vastaavalla aineistolla. Korvaushintoja ei makseta takaisin, vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisikin.

Yleiset korvaushinnat seuraaville aineistotyypeille ja materiaaleille
Lehdet: irtonumeron hinta
CD- tai DVD-kotelo: 3,00 €
Säilytystasku: 5,00 €

Kun aineisto on korjattavissa, asiakkaalta peritään tapauskohtaisesti korjauskustannuksia.

Kirjastosta poistetun aineiston myyntihinnat

Kirjat, nuotit, kartat ja av-aineisto: 0,50 €
Lehdet: 0,20 €

Maksut sisältävät ALV:n.

Kirjaston maksujen maksaminen

Kirjastokortille kertyneet maksut voit maksaa mihin tahansa Keski-kirjastoon.
Laukaan kirjastoissa maksut voit maksaa kortilla tai käteisellä.
Kirjastonkortin maksut voit maksaa myös verkkokirjastossa, kun kirjaudut sinne kirjastokortilla ja pin-koodilla. Verkkokirjastossa minimimaksu on 1,00 € ja kaikki maksut on maksettava kerralla.

Muut kirjaston maksut voit maksaa Laukaan kirjastoon palveluaikoina kortilla tai käteisellä. Omatoimiaikana maksu tulee jättää käteisenä.

Verkkokirjasto

Keski-kirjastojen logo.

Kirjaston some