Kulttuurityöryhmä

Kunnanhallituksen päätöksellä 17.1.2022 § 5 Laukaaseen on perustettu kulttuuriohjelmatyöryhmä valmistelemaan kunnanvaltuuston päätöksentekoon Laukaan kunnan kulttuuriohjelmaa.

Kulttuuriohjelmatyöryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 20.4.2022. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin vapaa-aikajohtaja Salla Turpeinen ja sihteeriksi sivistysjohtaja Jussi Silpola. Työryhmän jäseniä ovat kunnanjohtaja Linda Leinonen, kirjastonjohtaja Risto Heikkinen, kansalaisopiston rehtori Marjut Penttinen, tekninen johtaja Janne Laiho, sivistyslautakunnan edustajina Jonna Ortju ja Taru Eskonen-Myllylä, teknisen lautakunnan edustajana Lari Hassel sekä kunnanhallituksen edustajana Anne Leinonen.

Kulttuuriohjelmatyöryhmän muistiot ovat julkisia ja löytyvät tältä nettisivulta. Jokaisesta kokouksesta tiedotetaan keskeisimmät asiat myös kunnan some-kanavilla.

Kulttuuriohjelma

Laukaan kunnan kulttuuriohjelman valmistelu on käynnissä ja siitä vastaa kulttuuriohjelmatyöryhmä. Työryhmä määrittää kulttuuriohjelman tavoitteet kunnanhallituksen tehtävänannon pohj

alta. Kulttuuritoimijoiden ja kunnan asukkaiden osallistaminen on oleellinen osa ohjelman valmistelua, ja osallistamisen tavat suunnitellaan tavoitteiden mukaisiksi.

Kulttuuriohjelma on tarkoitus saada valmiiksi päätöksentekoon keväällä 2023, mutta jo ohjelman työskentelyaikana voidaan käynnistää erilaisia ohjelman periaatteiden mukaisia toimenpiteitä. Kulttuuriohjelma on valtuustokauden mittainen.

Miten voin osallistua?

Kulttuuriohjelman tekemiseen on mahdollista päästä mukaan monella tapaa. Voit esimerkiksi antaa palautetta nykyisistä kulttuuripalveluista tai esittää toiveita kulttuuriohjelmalle Laukaan kunnan palautepalvelussa. Olet myös tervetullut osallistumaan kulttuuriohjelmatyöryhmän avoimiin tilaisuuksiin. Seuraamalla uutisointiamme aiheesta tiedät milloin ja miten voit osallistua kulttuuriohjelman toteuttamiseen ja kuinka ohjelman työstäminen etenee. Kulttuuriohjelmaa koskevat uutiset kootaan tälle sivulle.

Kulttuuriohjelman työstäminen käynnistetään avoimella tilaisuudella Viertolassa 3.6.2022 klo 13-15. Tilaisuus on vapaa kaikille kulttuuriohjelman tekemisestä kiinnostuneille. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

Anna palautetta kulttuuripalveluista

Anna palautetta kulttuuripalveluista

Salla Turpeinen

Vapaa-aikajohtaja

050 473 0121

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi