Peurunka- Multamäki -Kuusa -maastopyöräreitti

Laukaaseen rakennetaan vuosina 2022 – 2023 Peurunka–Multamäki-Kuusa-alueelle eritasoisia maastopyöräreittejä sekä parannetaan alueen ulkoilureittiopasteita. Reitit kulkevat pääosin olemassa olevia polkuja ja latupohjia pitkin. Uutta polkua raivataan yhtenäisen reitin muodostamiseksi kohtiin, joista polut puuttuvat. Reiteillä hyödynnetään myös alueella olevaa tieverkostoa. Osa reiteistä on suunniteltu talvikunnossapidettäviksi. Yhteensä hankkeessa rakennettavaa, kunnostettavaa ja merkittävää reittiä on yli 20 kilometriä.

Uusi maastopyöräreitti valmistumassa

Laukaaseen on valmistumassa maastopyöräreitti, joka on saanut nimekseen Multamäki MTB – Multamäen maastopyörä- ja ulkoilureitit! Reittiä on rakennettu yhteensä yli 20 kilometriä Peurungan, Multamäen, Lähdekorven ja Oitinmäen maastoihin.

Multamäki MTB koostuu kolmesta eritasoisesta reitistä:

  • Oitinmäen lenkki
  • Lähdekorven lenkki
  • Multamäen lenkki

Reitin opasteet pystytetään syksyn 2023 aikana ja reittikartat ja reittijälki julkaistaan heti, kun opasteet on saatu maastoon.

Multamäki MTB-reittivideo

Reittiin voi tutustua jo nyt oheisen Relive-videon välityksellä

Katso

Hankkeen tavoitteet

Laukaassa ei ole ennestään merkittyjä ja opastettuja maastopyöräreittejä. Maastopyöräilyn suosion kasvaessa tarve maastopyöräilyn harrastamiseen soveltuville, hyvin merkityille reiteille kasvanut.

Peurunka-Kuusa-maastopyöräilyreittihankkeen tavoitteena on monipuolistaa luontoliikunnan harrastamisen mahdollisuuksia Laukaassa, tavoittaa uusia liikunnan harrastajia ja lisätä alueen virkistyskäyttöä. Tarkoituksena on luoda maastopyöräilyn harrastamiselle suotuisat olosuhteet ja tarjota turvallisia ja hyvin opastettuja, eri tasoisille liikkujille soveltuvia ulkoilumahdollisuuksia sekä kasvattaa liikunta- ja hyvinvointimatkailun mahdollisuuksia alueella.

Reittien pituus ja vaativuustaso

Lyhin pyöräilyreitti (noin 8,5 km) kulkee pääosin latupohjia pitkin Peurunka–Kuusa-välillä ja soveltuu aloittelijoille sekä satunnaisesti lajia harrastaville ulkoilijoille.

Pidemmällä reitillä voi tehdä useita eri tasoisia reittivalintoja. Reittivalinnasta riippuen kilometrimäärä voi olla useita kymmeniä kilometriä. Pidemmiltä reiteiltä löytyy enemmän korkeuseroja, teknistä maastoa ja pituutta kokeneemmillekin maastopyöräilijöille. Maastopyöräilypoluilla reitin leveys on enintään 1 m. Talvisin reiteillä on mahdollista pyöräillä kiertäen latupohjat, joilla hiihtäjät ulkoilevat. Yhteensä hankkeessa rakennettavaa, kunnostettavaa ja merkittävää reittiä on 24 km.

Hankkeen toteuttajat ja rahoitus

Peurunka-Kuusa-maastopyöräreittihankkeen toteuttaa Laukaan kunnan vapaa-aikapalvelut. Reitin rakentaa paikallinen pyöräilyseura CC Picaro. Muita hankekumppaneita ovat alueen matkailuyritykset Peurunka ja Varjola.

Peurunka-Kuusa-maastopyöräreitit-hanke on saanut maaseuturahaston tukea Leader Jyväsriihestä.

Lisätietoja

Satu Rautiainen

040 764 1896

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Jan Viilos

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

040 583 5320

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Uutiset

30.11.2023 | Kansalaisopisto, Liikunta, Vattipalsta
Vattipalsta 30.11.2023
23.11.2023 | Liikunta, Vattipalsta
Vattipalsta 23.11.2023
22.11.2023 | Koulut, Lapset ja nuoret, Liikunta, Varhaiskasvatus, Vattipalsta
Koko perheen liikunnallinen Jouluseikkailu