Peurunka- Multamäki -Kuusa -maastopyöräreitti

Hanke on päättynyt ja reitit ovat valmiit

Maastopeura-reitistökokonaisuus sisältää kolme erilaista reittivaihtoehtoa.

Lue lisää reiteistä

Reitin opastaulut ja kartat löytyvät Peurugasta, Varjolasta ja Multamäestä.

Reittiä pidetään kunnossa myös talvisin.

Hankkeen tavoitteet

Laukaassa ei ole ennestään merkittyjä ja opastettuja maastopyöräreittejä. Maastopyöräilyn suosion kasvaessa tarve maastopyöräilyn harrastamiseen soveltuville, hyvin merkityille reiteille kasvanut.

Peurunka-Kuusa-maastopyöräilyreittihankkeen tavoitteena on monipuolistaa luontoliikunnan harrastamisen mahdollisuuksia Laukaassa, tavoittaa uusia liikunnan harrastajia ja lisätä alueen virkistyskäyttöä. Tarkoituksena on luoda maastopyöräilyn harrastamiselle suotuisat olosuhteet ja tarjota turvallisia ja hyvin opastettuja, eri tasoisille liikkujille soveltuvia ulkoilumahdollisuuksia sekä kasvattaa liikunta- ja hyvinvointimatkailun mahdollisuuksia alueella.

Reittien pituus ja vaativuustaso

Lyhin pyöräilyreitti (noin 8,5 km) kulkee pääosin latupohjia pitkin Peurunka–Kuusa-välillä ja soveltuu aloittelijoille sekä satunnaisesti lajia harrastaville ulkoilijoille.

Pidemmällä reitillä voi tehdä useita eri tasoisia reittivalintoja. Reittivalinnasta riippuen kilometrimäärä voi olla useita kymmeniä kilometriä. Pidemmiltä reiteiltä löytyy enemmän korkeuseroja, teknistä maastoa ja pituutta kokeneemmillekin maastopyöräilijöille. Maastopyöräilypoluilla reitin leveys on enintään 1 m. Talvisin reiteillä on mahdollista pyöräillä kiertäen latupohjat, joilla hiihtäjät ulkoilevat. Yhteensä hankkeessa rakennettavaa, kunnostettavaa ja merkittävää reittiä on 24 km.

Hankkeen toteuttajat ja rahoitus

Peurunka-Kuusa-maastopyöräreittihankkeen toteutti Laukaan kunnan vapaa-aikapalvelut. Reitin rakensi paikallinen pyöräilyseura CC Picaro. Muita hankekumppaneita olivat alueen matkailuyritykset Peurunka ja Varjola.

Peurunka-Kuusa-maastopyöräreitit-hanke on saanut maaseuturahaston tukea Leader Jyväsriihestä.

Lisätietoja

Satu Rautiainen

Kehittämiskoordinaattori

040 764 1896

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Jan Viilos

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

040 583 5320

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Uutiset

08.05.2024 | Lapset ja nuoret, Liikunta, Vattipalsta
Vattipalsta 8.5.2024
30.04.2024 | ikäihmiset, Lapset ja nuoret, Liikunta, Vattipalsta
Vapaa-aikapalveluiden kesäliikuntaryhmät!
30.04.2024 | Lapset ja nuoret, Liikunta
Laukaan Säästöpankin kulttuurisäätiön stipendi nuorille urheilijoille