Vanhusneuvosto

Laukaan kunnassa on kuntalain 27 §:n mukainen vanhusneuvosto. Vanhusneuvosto on ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävä vaikuttamistoimielin, jonka asettaa kunnanhallitus. Vanhusneuvosto osallistuu kunnan eri toimialojen ikääntyvää väestöä koskevien asioiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan kunnassa.

Laukaan kunnassa paikalliset eläkeläisjärjestöt sekä seurakunta voivat nimetä ehdokkaansa vanhusneuvoston. Vanhusneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

Jäsenet ja varajäsenet on valittu toimikaudeksi 2021 – 2023.

TaustajärjestöJäsenVarajäsen
Eläkeliiton Laukaan yhdistys ryArvo Tammela
Pirkko Hahl
Eläkeliiton Lievestuoreen yhdistys ryRiitta Häkkinen
puh. 040 7057 650
Sinikka Töllinen
Laukaan Eläkeläiset ryTarja Leinonen
puh. 0400 228 964
Laukaan Eläkkeensaajat ryAila Blomberg
puh. 0400 963 458
Irma Oksanen
Lievestuoreen Eläkkeensaajat ryEsko Tammenoja
Raija Pölkki
Laukaan Kristilliset Eläkeläiset ryEija Kuula
Juhani Pasanen
Laukaan Seniorit ryErkki Tarvainen
puh. 0400 241 898
Laukaan seurakunta

Vanhusneuvoston sihteeri

Maarit Engelberg

Ennakoivan työn palvelupäällikkö

040 6472 607

Vanhuspalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi