Vesihuoltoavustukset

Kunta myöntää vesiosuuskunnille avustuksia verkoston rakentamista varten. Avustuksen määrä on 20 % toteutuneista kustannuksista. Avustuksen myöntää anomuksen perusteella tekninen lautakunta.

Vesiosuuskunta-avustusta kunnalta hakee vesiosuuskunta. Kunnan avustus edellyttää hankkeelle myönnettyä ely-keskuksen avustusta.

Kunta valvoo varojen käyttöä sekä työn suorittamista ja maksaa suorittamiensa tarkastusten perusteella myönnetyt avustukset. Avustuksen saaja on velvollinen antamaan kunnalle valvontaa varten tarpeelliset tiedot, ja asiakirjat. Avustus maksetaan osuuskunnan maksettuja laskuja vastaan

Avustusta myönnetään ja maksetaan vuosittain enintään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Viime vuosina avustusmääräraha on ollut 10 000 euroa.

Lisätietoja

Janne Laiho

Tekninen johtaja, Laukaan kunta

050 347 5247

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi