Vesistöjen kunnostusavustukset

Kunta myöntää avustuksia vesistöjen kunnostushankkeisiin.

Avustuksen määrä on 20 % toteutuneista kustannuksista. Avustuksen myöntää anomuksen perusteella tekninen lautakunta.

Kunnan avustus edellyttää hankkeelle myönnettyä ely-keskuksen avustusta. Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla esimerkiksi rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalastusalue, vesilain mukainen yhteisö tai kunta.

Kunta valvoo varojen käyttöä sekä työn suorittamista ja maksaa suorittamiensa tarkastusten perusteella myönnetyt avustukset. Avustuksen saaja on velvollinen antamaan kunnalle valvontaa varten tarpeelliset tiedot, ja asiakirjat. Avustus maksetaan maksettuja laskuja vastaan.

Avustusta myönnetään ja maksetaan enintään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Viime vuosina avustusmääräraha on ollut 10 000 euroa.

Lisätietoja

Janne Laiho

Tekninen johtaja, Laukaan kunta

050 347 5247

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ympäristöministeriö