Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuusilmoitus on lakisääteinen ilmoitus kunnan tarkastuslautakunnalle merkittävimmistä sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustoimen hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoituksen tekevät ilmoitusvelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Sidonnaisuusilmoituksista säädetään kuntalain (410/2015) 84 §:ssä.

Keitä luottamushenkilöitä ilmoitusvelvollisuus koskee:

  • Luottamushenkilöt: Kunnanhallituksen puheenjohtajistoa, jäseniä ja varajäseniä, valtuuston puheenjohtajia, lautakuntien puheenjohtajia, lupa- ja valvontalautakunnan puheenjohtajistoa ja jäseniä ja varajäseniä, keskusvaalilautakunnan puheenjohtajia, lautakuntien alaisten jaostojen puheenjohtajia.
  • Viranhaltijoita: Kunnanjohtajaa, kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä, keskusvaalilautakunnan sihteeriä

Milloin tehdään sidonnaisuusilmoitus:

  • Kun toimitaan toimitus- tai varatoimitusjohtajana liike- tai ammattitoimintaa harjoittavassa yrityksessä
  • Kun ollaan jäsenenä liike- tai ammattitoimintaa harjoittavan yrityksen tai yhteisön hallituksessa tai hallintoneuvostossa
  • Kun on merkittävää omaisuutta, joka liittyy liike- tai sijoitustoimintaan ja sijaitsee päätöksenteko kunnassa (asuntoa ei lasketa) tai jolla voi olla merkitystä luottamustoimen/virkatehtävien hoitamisessa
  • Kun on merkittäviä velkoja tai kolmannen osapuolen puolesta annetut sitoumukset (esim. takaukset), jos ne liittyvät liike- tai ammattitoimintaan
  • Jäsenyydet yhdistysten tai säätiöiden hallituksissa tai vastaavissa hallintotoimielimissä, jolla voi olla vaikutusta päätöksentekoon.

Sidonnaisuusrekisteri