Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti

Laukaan kunta käyttää 50 000 euroa kuntalaisten ideoiden toteuttamiseen vuonna 2023. Rahoitusta saaneet hankkeet ovat Airsoft-pelialue, luovan kirjoittamien minileirit, Lievestuoreen satama-alueen kehittäminen, Vehniän uimarannan kehittäminen, Majajärven laituri sekä Laukaan lanit-pelitapahtuma. Lue lisää toteutettavista ja toteutetuista hankkeista tältä sivuilta ja Ajankohtaista-uutisista.

Vuonna 2023 toteutettavat osallistuvan budjetoinnin hankkeet

-Airsoft on japanilaislähtöinen taistelupeli, jossa pelaajat pyrkivät suorittamaan erilaisia tehtäviä käyttäen apunaan muovikuulia ampuvia aseita
-Harrastus on hyvin suosittua, mutta jäänyt Laukaassa pimentoon pelialueen puuttumisen vuoksi
-Pelialueella käytetään biohajoavia kuulia
-Kustannusarvio 5000 euroa

-Kunnan järjestämiä nuortenleirejä, joissa nuoret pääsevät turvallisessa ympäristössä toimimaan yhdessä
-Leireillä on tarkoitus toteuttaa luovaa toimintaa, erityisesti luovaa kirjoittamista
-Yhden tai kahden yön leirejä loma-aikojen ulkopuolella
-Kustannusarvio 10 000 euroa

-Yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa satama alueen kehittämistä erityisesti matkailun ja tapahtumien näkökulmasta
-Viihtyisyyden lisääminen
-Mahdollisia lisärakennuksia kuten tarvikevarasto, kioski, penkkejä ja ulkoilmanäyttämö
-Kustannusarvio 10 000 euroa (mahdollistaa alueen kehittämisen käynnistämisen)

-Vehniän uimarannalle olemassa olevien rakenteiden parantelua, siistimistä ja toimintojen monipuolistamista (esim. leikkialue lapsille)
-Kustannusarvio 6 000 euroa

-Tiituspohjan Majajärven rantaa uudistettu, mutta laituri puuttuu
-Kustannusarvio 6000 euroa

-Nuorten verkkopelitapahtuma, jossa kokoonnutaan yhteen tilaan pelaamaan tietokoneilla tai pelikonsoleilla
-Myös kilpailuja ja muita teemaan sopivia tapahtumia, kuten kisakatsomoita sekä koulutusvaihtoehtojen esittelyä
-Kustannusarvio 7 500 euroa

Kuinka osallistuva budjetointi eteni?

Syksyn 2022 aikana kuntalaiset jättivät osallistuvaan budjetointiin 255 ideaa, joista 91 ideaa eteni äänestykseen asiantuntija-arvion jälkeen. Ääniä annettiin 1206 eli noin 6 % asukkaista äänesti. Kilpailu suosituimpien ideoiden välillä oli todella tiukka ja kärkipään ideoissa äänimääräerot olivat monessa kohtaa vain yksittäisiä ääniä. Toteutukseen eteni kuusi eniten ääniä kerännyttä hanketta.

Äänestyksen tulos ja vuonna 2023 toteutettavat hankkeet julkaistiin valtuuston kokouksessa maanantaina 5.12. Eniten ääniä saaneet ideat tutkittiin tarkoin. JOihinkin Ideoihin tehtiin tarvittaessa kehittämistyötä ja tarkennuksia ennen julkistustilaisuutta. Myös alueellista tasapuolisuutta varmistettiin toteutettavien ideoiden valinnassa.

Millaisia ideoita karsiutui äänestyksestä?

Äänestyksestä karsiutui monien toivomia ideoita kuten hyppytorni sataman uimarannalle. Laukaan sataman ranta ei sovellu hyppytornin paikaksi, koska ranta on liian matala. Hyppytornille etsitäänkin parhaillaan muuta sijoituspaikkaa eikä se ole mukana osbun äänestyksessä. Myös koirapuistot olivat suosittu idea, mutta sellaisen toteuttaminen ei ole mahdollista 10 000 eurolla. Koirapuistojakin kuitenkin edistetään muutoin.

Mopoilijoille toivottiin omia alueita eri taajamiin. Asiaa selvitettiin laajasti, mutta vastuukysymykset estävä tällä hetkellä erillisten alueiden osoittamisen mopokohtaamisiin. Tätäkin asiaa kuitenkin työstetään edelleen osbun ulkopuolella.

Ideat, jotka ovat jo toteutuksessa

Ehdotuksissa oli useita jo toteutuneita tai toteutuksessa olevia hankkeita. Esimerkiksi kirkonkylän frisbeegolfradan kunnostamista toivottiin, samoin maastopyöräreittien kehittämistä. Nämä molemmat ovat jo toteutuneita hankkeita. Peurunka-Multamäki- Kuusa -maastopyöräreittiä rakennetaan parhaillaan ja se valmistuu ensi vuoden aikana. Uusia maastopyöräreittejä kartoitetaan, mutta ne ovat niin isoja kokonaisuuksia, ettei niitä pysty toteuttamaan vuoden 2023 aikana, mikä on osallistuvan budjetoinnin idean toteutuksen edellytys.

Ideat, jotka ovat kaupallisia

Laukaaseen toivottiin esimerkiksi erilaisia ravintoloita, mutta sellainen toiminta ei kaupallisuutensa vuoksi kuulu kunnan toimialueeseen.

Ideat, joiden toteuttaminen ei olisi mahdollista vuodessa

Ideoissa oli useita laajoja kokonaisuuksia, joita ei ole mahdollista toteuttaa yhden vuoden aikana. Esimerkiksi uusien ulkoilureittien toteuttaminen vie onnistuessaan maanomistajien kanssa sopimisen, lupaprosessin ja toteutuksen kanssa yli vuoden.

Ideat, joiden kustannus on yli 10 000 euroa

-Monet liikuntapaikkoihin liittyvät ideat ovat kustannuksiltaan todella kalliita. Esimerkiksi liikuntapuistoa, kuntosalia tai tekonurmikenttää ei voida toteuttaa tämän hankkeen kustannustason sisällä, kertoo vs. vapaa-aikatoimenjohtaja Satu Rautiainen.

Ideat, joita oli esitetty useampaan kertaan

-Esimerkiksi kuntoportaita toivottiin moneen eri paikkaan saman taajaman sisälläkin. Vihtavuoren kuntoportaat ovat jo toteutuksessa ja muissa taajamissa ideoita yhdistettiin. Näin idealle saadaan enemmän ääniä ja niiden toteutumismahdollisuus kasvaa.

Mukana oli myös enemmän toivomuksen kaltaisia ideoita, joista puuttui konkreettinen idea.

-Karsiutuneet ideat eivät menneet hukkaan. Iso osa niistä pystytään ohjaamaan oikealle toimijalle toteuttamisideoiksi tai ne voivat antaa suuntaviivoja kunnan toiminnan kohdentamiseen tulevina vuosina.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet 2022:

Ideointivaiheessa kuka tahansa kuntalainen tai kunnassa toimiva yhteisö voi jättää oman ideansa. Osallistuvassa budjetoinnissa ei ole ikärajaa ja kannustamme myös lapsia ja nuoria osallistumaan. Ideoita voi jättää 31.8. saakka sähköisesti täyttämällä alla oleva idealomake tai paperilomakkeella kirjastoissa tai kirjastoautossa. Ideointivaiheen jälkeen ideat etenevät asiantuntija-arviointiin ja kuntalaisille avoimeen äänestykseen.

Mitä ideointilomakkeella kysytään?

Idealomakkeella pyydetään idean nimi, kuvaus, kustannusarvio ja yhteys Laukaan kuntastrategiaan. Idean voit jättää myös nimettömänä tai nimellä. Yhteystiedot ovat vain Laukaan kunnan käyttöön ja idean jättäjän nimeä tai yhteystietoja ei julkaista missään prosessin vaiheessa. Sähköisen lomakkeen käyttäminen edellyttää voimassa olevaa sähköpostiosoitetta.

Mitä ideoinnissa on huomioitava?

Osallistuvalla budjetoinnilla voidaan toteuttaa pysyviä asioita tai kertaluontoisia tapahtumia ja toimintaa. Ideoiden toteutukseen voi osallistua kunnan lisäksi muita toimijoita tai toteutuksessa voidaan hyödyntää talkootyötä tai erikseen haettavaa ulkopuolista rahoitusta.

Toivomme monipuolisesti erilaisia ideoita kunnan kehittämiseksi. Ideoiden on kuitenkin oltava toteuttamiskelpoisia, jotta ne voivat edetä äänestykseen ja toteutukseen. Siksi ideoiden tulee noudattaa seuraavia reunaehtoja

  • idean tulee olla lainmukainen
  • idean tulee olla kunnan toimivallassa ja toteutettavissa vuonna 2023
  • idean tulee edistää Laukaan kuntastrategian toteutumista
  • idean toteuttamisen kustannukset kunnalle tulee olla osallistuvan budjetoinnin määrärahan mukaiset, enintään 10 000 euroa/idea
  • Idean tulee olla kunnan ylläpidettävissä jatkossa, eikä se saa edellyttää esim. kestämättömiä ylläpitokustannuksia tai pysyvän henkilökunnan palkkaamista
  • Idean tulee olla epäkaupallinen, yleishyödyllinen, syrjimätön ja yhdenvertaisuutta edistävä

Laukaan kuntastrategian toimintaperiaatteet ovat pidemmälle, positiivisesti ja palvellen. Strategian kärkiteemat ovat asukas, henkilöstö ja yrittäjät. Ideoiden tulee olla strategian mukaisia ja edistää strategian toteutumista. Tutustu Laukaan kuntastrategiaan tästä.

Monet kunnat ja kaupungit ovat toteuttaneet osallistuvaa budjetointia. Esimerkkejä osallistuvan budjetoinnin avulla toteutetuista hankkeista voi etsiä hakemalla verkosta hakusanalla osallistuva budjetointi tai esimerkiksi Lahden kaupungin osallistuvan budjetoinnin verkkosivuilta.

 

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Osbu2022_suunnitelmiksi.png

Kunnan nimeämät asiantuntijat muokkaavat kuntalaisten ideoista toteuttamiskelpoisia suunnitelmia. Päällekkäiset ja toteutuskelvottomat ideat karsitaan pois. Mikäli idean jättäjä on antanut yhteystietonsa, voidaan häneen olla kehittämisvaiheessa yhteydessä idean yhteiskehittämiseksi.

Kehittämisvaiheen jälkeen suunnitelmat asetetaan kuntalaisille avoimeen äänestykseen.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Osbu2022_aanestys.png

Kuntalaisille järjestetään avoin äänestys ideoiden toteutuksesta. Äänestäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti ajalla 1. – 20.11. Äänestyksessä ei ole ikärajaa.

Ideat julkaistaan sähköisesti Laukaan Orchidea-alustalla, jossa ideoita pääsee selaamaan avoimesti. Jos sähköinen äänestäminen ei ole mahdollista, voit äänestä kirjastossa tai kirjastoautossa paperilomakkeella. Jokainen kuntalainen voi äänestää kerran.

Äänestyksessä huomioidaan alueellinen tasapuolisuus. Äänestystuloksia voidaan suhteuttaa esimerkiksi alueellisiin asukasmääriin. Eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan vuonna 2023.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on 2022osbu_ratas.png

Valtuuston kokouksessa 5.12. julkistetaan äänestyksen tulos ja vuonna 2023 toteutettavat hankkeet. Hankkeet kirjataan kunnan talousarvioon. Valtuuston kokous on kaikille avoin tilaisuus ja siitä lähetetään myös suora Youtube-lähetys.


Mitä on osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat ovat mukana suunnittelemassa ja päättämässä taloutta koskevista asioista. Tavoitteena on syventää demokratiaa, kehittää entistä vahvempia yhteisöjä ja tehdä julkishallinnon budjeteista oikeudenmukaisempia ja tehokkaampia. Laukaassa osallistuvaa budjetointia toteutetaan tällä tavoin ensimmäistä kertaa.

Lisätietoja

Eero Raittila

Talous- ja henkilöstöjohtaja

040 663 7306

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Mikä osallistuva budjetointi?

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat ovat mukana suunnittelemassa ja päättämässä taloutta koskevista asioista. Tavoitteena on syventää demokratiaa, kehittää entistä vahvempia yhteisöjä ja tehdä julkishallinnon budjeteista oikeudenmukaisempia ja tehokkaampia.