Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti – ideoi ja äänestä

Laukaan kunta käyttää 50 000 euroa kuntalaisten ideoiden toteuttamiseen vuonna 2023. Osallistu budjetointiin ja vaikuta siihen, miten kunnan rahoja käytetään. Ideointivaiheessa saimme 255 laukaalaisten arkea ja vapaa-aikaa parantavaa ehdotusta. Seuraavaksi on vuorossa ideoiden arviointi syyskuussa ja äänestys lokakuussa 2022.

Osallistuva budjetointi tapahtuu syksyllä 2022 seuraavasti:

Ideointivaihe 1.8. – 31.8.

Ideointivaiheessa kuka tahansa kuntalainen tai kunnassa toimiva yhteisö voi jättää oman ideansa. Osallistuvassa budjetoinnissa ei ole ikärajaa ja kannustamme myös lapsia ja nuoria osallistumaan. Ideoita voi jättää 31.8. saakka sähköisesti täyttämällä alla oleva idealomake tai paperilomakkeella kirjastoissa tai kirjastoautossa. Ideointivaiheen jälkeen ideat etenevät asiantuntija-arviointiin ja kuntalaisille avoimeen äänestykseen.

Idealomakkeella pyydetään idean nimi, kuvaus, kustannusarvio ja yhteys Laukaan kuntastrategiaan. Idean voit jättää myös nimettömänä tai nimellä. Yhteystiedot ovat vain Laukaan kunnan käyttöön ja idean jättäjän nimeä tai yhteystietoja ei julkaista missään prosessin vaiheessa. Sähköisen lomakkeen käyttäminen edellyttää voimassa olevaa sähköpostiosoitetta.

Osallistuvalla budjetoinnilla voidaan toteuttaa pysyviä asioita tai kertaluontoisia tapahtumia ja toimintaa. Ideoiden toteutukseen voi osallistua kunnan lisäksi muita toimijoita tai toteutuksessa voidaan hyödyntää talkootyötä tai erikseen haettavaa ulkopuolista rahoitusta.

Toivomme monipuolisesti erilaisia ideoita kunnan kehittämiseksi. Ideoiden on kuitenkin oltava toteuttamiskelpoisia, jotta ne voivat edetä äänestykseen ja toteutukseen. Siksi ideoiden tulee noudattaa seuraavia reunaehtoja

  • idean tulee olla lainmukainen
  • idean tulee olla kunnan toimivallassa ja toteutettavissa vuonna 2023
  • idean tulee edistää Laukaan kuntastrategian toteutumista
  • idean toteuttamisen kustannukset kunnalle tulee olla osallistuvan budjetoinnin määrärahan mukaiset, enintään 10 000 euroa/idea
  • Idean tulee olla kunnan ylläpidettävissä jatkossa, eikä se saa edellyttää esim. kestämättömiä ylläpitokustannuksia tai pysyvän henkilökunnan palkkaamista
  • Idean tulee olla epäkaupallinen, yleishyödyllinen, syrjimätön ja yhdenvertaisuutta edistävä

Laukaan kuntastrategian toimintaperiaatteet ovat pidemmälle, positiivisesti ja palvellen. Strategian kärkiteemat ovat asukas, henkilöstö ja yrittäjät. Ideoiden tulee olla strategian mukaisia ja edistää strategian toteutumista. Tutustu Laukaan kuntastrategiaan tästä.

Monet kunnat ja kaupungit ovat toteuttaneet osallistuvaa budjetointia. Esimerkkejä osallistuvan budjetoinnin avulla toteutetuista hankkeista voi etsiä hakemalla verkosta hakusanalla osallistuva budjetointi tai esimerkiksi Lahden kaupungin osallistuvan budjetoinnin verkkosivuilta.


Ideoiden kehittämisvaihe 1.9. – 30.9.

Kunnan nimeämät asiantuntijat muokkaavat kuntalaisten ideoista toteuttamiskelpoisia suunnitelmia. Päällekkäiset ja toteutuskelvottomat ideat karsitaan pois. Mikäli idean jättäjä on antanut yhteystietonsa, voidaan häneen olla kehittämisvaiheessa yhteydessä idean yhteiskehittämiseksi.

Kehittämisvaiheen jälkeen suunnitelmat asetetaan kuntalaisille avoimeen äänestykseen.


Äänestys 3.10. – 23.10.

Kuntalaisille järjestetään avoin äänestys ideoiden toteutuksesta.

Äänestäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti ajalla 3. – 23.10. Äänestyksessä ei ole ikärajaa.

Ideat julkaistaan sähköisesti Laukaan Orchidea-alustalla, jossa ideoita pääsee selaamaan avoimesti. Äänen antaminen ideoille sähköisesti edellyttää voimassa olevaa sähköpostiosoitetta. Jos sähköpostiosoitetta ei ole tai sähköinen äänestäminen ei muusta syystä onnistu, voi äänen antaa kirjastossa paperilomakkeella. Jokainen kuntalainen voi äänestää kerran.

Äänestyksessä huomioidaan alueellinen tasapuolisuus. Äänestystuloksia voidaan suhteuttaa esimerkiksi alueellisiin asukasmääriin. Eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan vuonna 2023.


Äänestystulosten julkistaminen 7.11.

Valtuuston kokouksessa 7.11. julkistetaan äänestyksen tulos ja vuonna 2023 toteutettavat hankkeet. Hankkeet kirjataan kunnan talousarvioon. Valtuuston kokous on kaikille avoin tilaisuus ja siitä lähetetään myös suora Youtube-lähetys.

Lisätietoja

Eero Raittila

Talous- ja henkilöstöjohtaja

040 663 7306

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi