Säännöt ja ohjeet

Kunnan säännöillä ja ohjeilla määritellään toimintatavat ja toimintavaltasuhteet kunnassa. Kunnan säännöt ja ohjeet tarkentavat kunnan tehtävissä niitä asioita, joita ei lainsäädännössä ole huomioitu.

Laukaan kunnan tärkeimmät säännöt ja ohjeet:

Hallintosääntö

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Hallintosääntö sisältää myös valtuuston työjärjestyksen ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Hallintosääntöä on päivitetty viimeksi kunnanvaltuustossa 9.8.2021 (52§).

Konserniohje

Kuntalain mukaan kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Myös kunnan määräysvallassa olevat säätiöt kuuluvat kuntakonserniin.

Laukaan kuntakonserniin kuuluu

Ympäristönsuojelumääräykset

Annettu ympäristösuojelulain 19 §:n perusteella. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2004 § 45 ja määrännyt ne tulemaan voimaan 17.1.2005

Tiedosto ei ole saavutettava.

Maapoliittinen ohjelma

Laukaan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 10.11.2014 § 113

Tämä maapoliittinen ohjelma antaa linjaukset maapoliittisten ratkaisujen valmisteluun ja on tukena maapoliittisten keinojen käyttämiselle.

Tiedosto ei ole saavutettava.

Rakennusjärjestys

Torisääntö

Tiedosto ei ole saavutettava.