Säännöt ja ohjeet

Kunnan säännöillä ja ohjeilla määritellään toimintatavat ja toimintavaltasuhteet kunnassa. Kunnan säännöt ja ohjeet tarkentavat kunnan tehtävissä niitä asioita, joita ei lainsäädännössä ole huomioitu.

Laukaan kunnan tärkeimmät säännöt ja ohjeet:

Hallintosääntö

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Hallintosääntö sisältää myös valtuuston työjärjestyksen ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön.

Uudistettu hallintosääntö on hyväksytty 26.9.2022 (35§) ja astunut voimaan 1.12.2022. Hallintosääntöön on tehty muutoksia valtuustossa 5.6.2023 ja ne astuvat voimaan 1.8.2023.

Konserniohje

Kuntalain mukaan kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Myös kunnan määräysvallassa olevat säätiöt kuuluvat kuntakonserniin. Laukaan kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöt:

Ympäristönsuojelumääräykset

Annettu ympäristösuojelulain 19 §:n perusteella. Laukaan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 25.4.2022 §13 ja Hankasalmen kunnanvaltuusto 25.4.2022 §12 ja määrännyt ne tulemaan voimaan 20.6.2022.

Tiedosto ei ole saavutettava.

Maapoliittinen ohjelma

Laukaan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 10.11.2014 § 113

Tämä maapoliittinen ohjelma antaa linjaukset maapoliittisten ratkaisujen valmisteluun ja on tukena maapoliittisten keinojen käyttämiselle.

Tiedosto ei ole saavutettava.

Rakennusjärjestys

Torisääntö

Tiedosto ei ole saavutettava.

Valmiussuunnitelma

Valmiussuunitelmassa selvitetään miten on varauduttu ja miten toimitaan erityistilanteissa, niin normaalioloissa, häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin. Laukaan kunnan valmiussuunnittelun tavoitteeena on taata asukkailleen tyydyttävä turvallisuus ja -huoltotaso sekä turvata kunnan tehtävien hoito. Kunnnanhallitus hyväksyi valmiussuunnitelman 17.6.2019.

Viestintäohje

Viestintäohje on viestinnän johtamisen väline ja se on tarkoitettu Laukaan kunnan esimiesten ja henkilöstön työn tueksi. Viestintäohje toimii yhtenäisen ja laadukkaan viestinnän työkaluna ja auttaa viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhteistoimintasopimukset