Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Hankinnat muodostavat suuren osan kunnan menoista. Hankintalain mukaan julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintasäännösten mukaisesti. Suomen laki julkisista hankinnoista pohjautuu EU:n hankintadirektiiveihin.

Laukaan kunnan julkiset hankinnat on myös kilpailutettava hankintalain mukaisesti. Kunnan menoista noin 1/3 perustuu kilpailutettuihin hankintoihin, noin 1/3 perus- ja erikoisairaanhoidon menoihin ja noin 1/3 henkilöstömenoihin. Kunnan kokonaistalous on noin 120 milj. euroa vuodessa. Summa sisältää myös investoinnit.

Kunnan hankintoja ohjaa hankintalaki, kunnan hallintosääntö, Laukaan kunnan hankintaperiaatteet sekä hankinta- ja pienhankintaohjeet.

Hankintafoorumi

Laukaan kunta järjestää vuosittain yrittäjille suunnatun hankintafoorumin jossa käsitellään seuraavien vuosien hankintoja. Vuoden 2022 IX Hankintafoorumi pidetään 24.11.2021.

Lisätietoja:

Jarmo Pasanen

hankinta- ja kehittämispäällikkö

0400 806 014

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Birgitta Lampela

Hankinta-asiantuntija

040 571 9431

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi