Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Hankinnat muodostavat suuren osan kunnan menoista. Hankintalain mukaan julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintasäännösten mukaisesti. Suomen laki julkisista hankinnoista pohjautuu EU:n hankintadirektiiveihin.

Laukaan kunnan julkiset hankinnat on myös kilpailutettava hankintalain mukaisesti. Kunnan menoista noin 1/3 perustuu kilpailutettuihin hankintoihin, noin 1/3 perus- ja erikoisairaanhoidon menoihin ja noin 1/3 henkilöstömenoihin. Kunnan kokonaistalous on noin 120 milj. euroa vuodessa. Summa sisältää myös investoinnit.

Kunnan hankintoja ohjaa hankintalaki, kunnan hallintosääntö, Laukaan kunnan hankintaperiaatteet sekä hankinta- ja pienhankintaohjeet.

Hankintafoorumi

Laukaan kunta järjestää vuosittain yrittäjille suunnatun hankintafoorumin, jossa käsitellään seuraavien vuosien hankintoja. Lisätietoja löydät Hankintafoorumi-sivulta.

Lisätietoja:

Birgitta Lampela

hankinta-asiantuntija

040 139 6761

Kuntala väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Laukaan kunnan tulevia hankintoja

Laukaan kunnan avoimet tarjouspyynnöt