Kuntalaisaloite

Mikä on kuntalaisaloite?

Aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Miten aloite tehdään?

Kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisesti oikeusministeriön ylläpitämässä Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa.

Siirry palveluun

Jos aloitteen tekijä ei voi tai halua käyttää verkkopalvelua, vaihtoehtoisesti kuntalaisaloitteen voi tehdä kirjallisesti. Kirjallinen aloite lähetetään Laukaan kunnan kirjaamoon
sähköpostilla: kirjaus@laukaa.fi tai
postitse: Laukaan kunta, PL 6, 41341 Laukaa.

Aloitteessa on mainittava tekijän nimi ja kotiosoite. Halutessaan tekijä voi antaa yhteydenpitoa varten myös sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron.

Kuntalaisaloitetta ei voi tehdä puhelimitse.

Aloitteen käsittely

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Laukaassa kaksi prosenttia kunnan asukkaista tarkoittaa noin 377 aloitteen allekirjoittajaa.

Aloitteen käsittelee kunnassa se viranomainen, jonka toimialaan aloite kuuluu.