Päivystykset

Terveyspalvelut

Soita 112, jos potilas on hengenvaarassa.

  • Milloin päivystykseen?
  • Kun vaivasta ei ole välitöntä hengenvaaraa, mutta se vaatii kiireellistä tutkimista ja hoitoa, hakeudu omaan terveyskeskukseesi sen aukioloaikana.
  • Terveyskeskusten ollessa kiinni ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuina ja pyhinä soita Päivystysapu 116 117 -numeroon, jossa arvioidaan tilanteesi, annetaan tarpeenmukaisia hoito-ohjeita ja ohjataan eteenpäin.

Hammaslääkäri päivystys

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipäivystys

Eläinlääkäripäivystys

Eläinlääkäripäivystys

Ympäristöterveydenhuollon päivystys

Päivystysnumero 050 5644 224 (24/7).

Päivystysnumeroon voi soittaa mm. akuuteissa talousvettä tai elintarvikkeita koskevassa asiassa. Tällainen on esimerkiksi epäily talousveden saastumisesta. Päivystäjä tekee tapauskohtauksen tilannearvion ja tarvittaessa kutsuu lisää henkilöstöä töihin. Päivystysaikana ei hoideta kiireettömiä tapauksia, vaan ne hoidetaan virka-aikana. Lisätietoja Ympäristöterveydenhuollon -sivuilta.

Tekniset palvelut

Teknisten palveluiden työnjohdon ilta- ja viikonloppupäivystys 040 664 7440.
Päivystäjä on tavoitettavissa arkisin työajan jälkeen klo 24 asti ja viikonloppuisin läpi vuorokauden. Päivystäjään voi ottaa yhteyttä tilanteissa, joissa havaitsee ongelmia kiinteistöillä, katujen kunnossapidossa, puistoissa tai satamissa. Päivystysaikana hoidetaan ainoastaan kiireelliset ihmisille ja/tai rakennuksille välitöntä vaaraa aiheuttavat tehtävät.

Kunnan rakennusten talotekniikkaa hoidetaan kiinteistöhoitajien päivystyksellä 24/7. Kiinteistöpäivystäjän tavoittaa numerosta 0400 486 134.

Vesihuoltolaitoksen päivystys 24/7, numerosta 0400 358 530.

Katuvalaistuksen vikailmoitukset kunnan palautepalveluun

Kiireettömät ilmoitukset, kiitokset ja huomiot kunnan palautepalveluun.

Laukaan palautepalvelu

Kiireettömät ilmoitukset, kiitokset ja huomiot.

Rakentavan palautteen avulla rakennamme yhdessä parempia palveluita ja viihtyisämpää elinympäristöä.

Palautepalveluun