Tilastotietoa Laukaan kunnasta

Perustamisvuosi: Seurakunta 1593, Kunta 1868

Laukaan kunta sijaitsee: Keski-Suomen maakunnassa ja Jyväskylän talousalueella ja seutukunnassa, Laukaan kunta kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen.

Pinta-ala: Kokonaispinta-ala  825,45 km2, Maapinta-ala 648,59 km2, Vesipinta-ala 173,31 km2, Rantaviivaa 680 km

Väestö 31.12.2020

 • Alle 15-vuotiaiden osuus 22,2 %
 • 15-64-vuotiaiden osuus 57,3 %
 • 65 vuotta täyttäneiden osuus 20,6 %
 • Ruotsinkielisten osuus 0,1 %
 • Ulkomaan kansalaisten osuus 0,9 %

Asuminen

 • Asuntokuntien lukumäärä 7 958
 • Perheiden lukumäärä 5220
 • Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus 87,5 %
 • Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus 18,7 %

Koulutus

 • Vähintään toisen asteen tutkinto 15 vuotta täyttäneistä 74,8 % 
 • Korkea-asteen tutkinto 15 vuotta täyttäneistä 28,1 %

Työmarkkinat

 • Työvoima (31.12.2019) 7 601
 • Työllisyysaste (v. 2019)  % 74,5
 • Työpaikkojen lkm (31.12.2018) 5 654
 • Alkutuotannon työpaikkojen osuus 4,0 %
 • Jalostuksen työpaikkojen osuus 26,6 % 
 • Palvelujen työpaikkojen osuus  67,2 %
 • Työpaikkaomavaraisuus (31.12.2018) 73,9 %

Laukaan suurimmat työnantajat

Talousarvio 2021

Toimintamenot 138 M€
Verotulot  73 M€
Tulovero 21,5 %
Kiinteistövero 0,70 % (vak. asuinrakennukset)
Lainat 5969 €/as

Laukaan kunnanvaltuusto

Yhteensä 43 valtuutettua, miehiä 27 – naisia 16
KES 15, SDP 10, KOK 5, VIH 5, VAS 3, KD 3, PS 2