Tilinpäätös

Tilinpäätös laaditaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kunnan tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Toimintakertomuksessa esitetään taloudellista asemaa kuvaavia tunnuslukuja sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Tilinpäätös 2023

Tilinpäätös 2023 (pdf)

Aikaisempien vuosien tilinpäätökset

Lisätiedot

Eero Raittila

Talous- ja henkilöstöjohtaja

040 663 7306

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anne Toikka

Taloussuunnittelupäällikkö

050 315 3307

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Salla Pakarinen

Taloussihteeri

050 315 3309

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi