Lautakunnat

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkossa Dynasty-tietopalvelussa. Kunnan asianhallintajärjestelmä on päivitetty 1.4.2022, jonka seurauksena tämän jälkeen julkaistavat asiakirjat ovat uuden linkin takana.


Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa kunnan

 • koulutoimen (esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus) järjestämisestä ja kehittämisestä
 • aamu- ja iltapäivätoiminnasta
 • lasten varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta.
 • kunnan kirjasto-, aikuiskoulutus-, nuoriso-, vapaa-ajan tila- ja vapaa-aikapalveluiden, kulttuurin järjestämisestä ja kehittämisestä
 • osaltaan viherpalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.

Puheenjohtajana toimii Tero Eskonen (KESK) ja varapuheenjohtajana Jonna Ortju (SDP).

Sivistyslautakunnassa on 7 jäsentä.

Jäsenet Varajäsenet
Tero Eskonen (kesk) Kauko Sinijärvi (kesk)
Jonna Ortju (sdp) Marika Peltonen (sdp)
Emmi Savonen (kesk) Markku Mäki-Kulmala (kesk)
Aira Korhonen (kd) Elina Sarlund (kesk)
Janne Lahtinen (sdp) Marko Hytönen
Petri Valkonen (ps) Taru Eskonen-Myllylä (vihr)
Mikko Saranen (kok) Mikko Virtanen (liike nyt)

Sivistyslautakunnan kokoukset 2024

 • ti   23.01 klo 15.00
 • ti   20.02 klo 15.00
 • ti   19.03 klo 15.00
 • ti   16.04 klo 15.00
 • ti   14.05 klo 15.00
 • ti   11.06 klo 15.00
 • ti   13.08 klo 15.00
 • ti   24.09 klo 15.00
 • ti   22.10 klo 15.00
 • ti   12.11 klo 15.00
 • ti   10.12 klo 15.00

Tarvittaessa kokous voidaan jättää pitämättä tai sen pitoaikaa voidaan muuttaa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimieimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle eistyksen sen pitämisestä.

 

Esittelijä sivistysjohtaja Jussi Silpola, pöytäkirjan pitäjänä Tarja Houni.


Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa kunnan rakennetuista kiintöistä, kunnan rakennushankkeista, ympäristö- ja kunnallistekniikan ylläpidosta ja kehittämisestä sekä kunnan teknisten palveluiden yleisestä kehittämisestä. Lisäksi tekninen lautakunta vastaa kunnan tiehallinnosta, joukkoliikenteen kehittämisestä, liikelaitoksista sekä asuntotoimesta.

Puheenjohtajana toimii Tarmo Pekonen ja varapuheenjohtajana Amanda Vilhunen.

Kunnanhallituksen edustaja on Arto Åkerman ja varaedustaja Tomi Immonen.

Teknisessä lautakunnassa on 7 jäsentä.

Jäsenet Varajäsenet
Tarmo Pekonen (sdp) Jonna Ortju (sdp)
Amanda Vilhunen (ps) Ilpo Oksanen (ps)
Marjukka Kautto (kesk) Erkki Paananen (kesk)
Lari Hassel (kesk) Salla Ihalainen (kesk)
Mauno Tarvainen (kesk) Markku Mäki-Kulmala (kesk)
Marika Peltonen (sdp) Johanna Kunelius-Urpilainen (sdp)
Severi Hokkeri (kok) Jari Hyvärinen (kok)
 • ti 16.1.2024
 • ti 13.2.2024
 • ti 12.3.2024
 • ti 16.4.2024
 • ti 14.5.2024
 • ti 11.6.2024
 • heinäkuussa ei kokousta
 • ti 20.8.2024
 • ke 24.9.2024
 • ti 8.10.2024
 • ti 5.11.2024
 • ti 3.12.2024

Tarvittaessa kokous voidaan jättää pitämättä tai sen pitoaikaa tai -paikkaa voidaan muuttaa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Teknisen lautakunnan jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Lautakunnassa esittelijä on tekninen johtaja Janne Laiho, pöytäkirjan pitäjänä hallinto- ja talouspäällikkö Jasper Rouvinen.


Lupa- ja valvontalautakunta

Lautakunta toimii vastuukuntaperiaatteella Hankasalmen ja Laukaan alueella maankäyttö- ja rakentamislain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena, ympäristönsuojelu-, jäte-, vesihuolto- ja vesilain tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena sekä ulkoilulain mukaisena viranomaisena (leirintäalueviranomainen).

Lautakunta vastaa myös vastuukuntaperiaatteella Konneveden ja Laukaan alueella ympäristöterveydenhuollolle ja eläinlääkintähuollolle terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssä määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

Puheenjohtajana toimii Joona Hintikka ja varapuheenjohtajana Lari Hassel.

Lautakunnassa on 9 jäsentä.

Jäsenet Varajäsenet
Joona Hintikka (Laukaa, ps) Ilpo Oksanen (ps)
Lari Hassel (Laukaa, kesk) Jorma Porthén (kesk)
Tero Eskonen (Laukaa, kesk) Emmi Savonen (kesk)
Maare Kalmari-Reina (Laukaa, sdp) Aki Peltonen (sdp)
Arvo Leppänen (Konnevesi, kesk) Hannu Korhonen (kesk)
Arja Jalkanen (Konnevesi, kesk) Piia Kauppinen (kesk)
Arto Rämö (Hankasalmi, kesk) Tuomo Pihlaja (vihr)
Sanna Hänninen (Hankasalmi, kesk) Mervi Hyvönen ( kesk)
Pirkko Ruuska (Hankasalmi, ps) Piia Isännäinen ( ps)

Kokouspäivät v. 2024

 • ke 24.1.
 • ke 21.2.
 • ke 20.3.
 • ti 23.4.
 • ti 21.5. (peruttu)
 • ti 18.6.
 • ke 21.8.
 • ti 17.9.
 • ke 6.11..
 • ke 11.12.

Lautakunnan esityslista (julkiset asiat) julkaistaan Laukaan kunnan verkkosivuille kokouspäivää edeltävän viikon torstaina tai viimeistään perjantaina.
Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja (julkiset asiat) julkaistaan nähtäville Laukaan kunnan sekä Hankasalmen ja Konneveden kuntien verkkosivuille kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Lupa- ja valvontalautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Lautakunnan esittelijänä toimii vt. ympäristötoimenjohtaja Miia Valkonen.
Sihteerinä toimii hallintosihteeri Pia Nieminen.

Lupa- ja valvontalautakunnan postiosoite:

Laukaan lupa- ja valvontalautakunta
PL 6
41341 Laukaa


Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta vastaa kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta sekä näiden arvioinnista.

Puheenjohtaja on Helena Pihlajasaari ja varapuheenjohtaja on Kirsi Nieminen.

Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä

Jäsen Varajäsen
Pihlajasaari Helena (sdp), pj. Aapajärvi Olavi (sdp)
Nieminen Kirsi (kesk.), vpj. Sinijärvi Kauko (kesk.)
Vestola Marko (vihr.) Kautto Marjukka (kesk.)
Koskela Tomi (ps) Korppi Mia (ps)
Hytönen Marko (sdp) Toivakka Pentti (sdp)

x

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ja esityslistat

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä myös Laukaan kunnan kirjaamossa.

Lautakunnan sihteerinä toimii tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö KPMG:stä.


Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta toimii vaalilain edellyttämänä vaaleista vastaavana vaaliviranomaisena Laukaan kunnassa.

Puheenjohtaja on Arvo Tammela ja varapuheenjohtaja on Ilkka Terimaa.

Keskusvaalilautakunnassa on 5 jäsentä.

Jäsenet Varajäsenet
Arvo Tammela, pj, (kesk) Mirja Lauronen (kd)
Ilkka Terimaa, vpj, (sdp) Anja Lasonen (vas)
Olli-Pekka Puttonen (ps) Mauno Tarvainen (kesk)
Liisa Moilanen (kok) Juhani Rautjoki (sdp)
Terhi Ek (vihr) Tommi Pesonen (ps)

x


Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta on lakkautettu 1.8.2023.


Muut edustajat

Laukaan kunnan nimeämät edustajat:

Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen
Harri Hokkanen, varapuheenjohtaja (kesk) Johanna Kunelius-Urpilainen (sdp)
Marika Peltonen (sdp) Martti Ojala (sdp)

 

Jyväskylän seudun jätelautakunta (jkl.fi).

Laukaan kunnan nimeämät edustajat:

Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen
Kirsi Nieminen (kesk) Anna-Mari Pylkäs (kesk)
Martti Ojala (sdp) Markku Autio (sdp)

 

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaosto (jkl.fi).

Laukaan kunnan nimeämät edustajat:

Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen
Pipsa Häkkänen (kesk) Jukka Paulov (kesk)
Anne Kupiainen (kok) Pasi Puupponen (kok)
Marko Hytönen (sdp) Johanna Kunelius-Urpilainen (sdp)
Tommi Leppänen (ps) Tanja Kainulainen (ps)

 

Poken valtuusto (poke.fi)

Poken valtuuston pöytäkirjat (poke.fi)

Laukaan kunnan nimeämät edustajat:

Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen
Erkki Paananen (kesk) Kirsi Nieminen (kesk)
Jari Hyvärinen (kok) Pasi Puupponen (kok)
Jonna Ortju (sdp) Pasi Honkonen (sdp)
Eija Syrjälä (kd) Simo Pannula (kd)

 

Gradian valtuusto (gradia.fi)

Laukaan kunnan valitsemat uskotut miehet

Jäsenet
Lari Hassel (kesk)
Pasi Puupponen (kok)
Aki Peltonen (sdp)
Mikko Virtanen (Liike Nyt)
Jaani Pirttinen (sdp)
Jari Hyvärinen (kok)
Jyrki Puttonen (vas)
Tommi Kalmari (ps)

Laukaan kunnan nimeämät edustajat:

Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen
Mauno Tarvainen (kesk) Leena Kautto-Koukka (sdp)

 

Poliisin neuvottelukunnat (poliisi.fi)

Sisä-Suomen poliisilaitos (poliisi.fi)

Laukaan kunnan nimeämät edustajat:

Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen
Jukka Häkkinen (kesk) Marjukka Kautto (kesk)
Leena Kalmari (sdp) Markku Autio (sdp)
Tomi Koskela (ps) Amanda Vilhunen (ps)
Milla Niinikoski (virh) Marko Vestola (virh)

 

Keski-Suomen liiton edustajainkokous (keskisuomi.fi)

Keski-Suomen liiton esityslistat ja päätökset (keskisuomi.fi)

Kunnanvirasto

Kuntala väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

Esityslistat ja pöytäkirjat