Lautakunnat

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkossa Dynasty-tietopalvelussa. Kunnan asianhallintajärjestelmä on päivitetty 1.4.2022, jonka seurauksena tämän jälkeen julkaistavat asiakirjat ovat uuden linkin takana.


Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta vastaa Laukaan kunnan sosiaali- ja terveysasioiden järjestämisestä, kehittämisestä ja toimeenpanosta. Perusturvalautakunta toimii sosiaalihuollon asioissa muutoksenhakutoimielimenä.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Harri Hokkanen (KESK) ja varapuheenjohtajana Esko Tammenoja (SDP).

Kunnanhallituksen edustajana toimii Eliisa Haimakka ja varaedustajana Anna-Mari Pylkäs.

Nuorisovaltuuston edustajana toimii Veerti Hytönen ja varaedustajana Mea Hokkanen.

 

Perusturvalautakunnassa on 7 jäsentä.

Jäsenet Varajäsenet
Harri Hokkanen, pj. (kesk) Jorma Porthén (kesk)
Esko Tammenoja, vpj. (sdp) Maare Kalmari-Reina (sdp)
Pipsa Häkkänen (kesk) Tero Eskonen (kesk)
Elina Sarlund (kesk) Salla Ihalainen (kesk)
Satu Pasanen (kok) Anne Kupiainen (kok)
Milla Niinikoski (vihr) Pentti Toivakka (sdp)
Viljo Kumpulainen (vas) Kari Haapala (ps)

Perusturvalautakunta pitää kokouksen vuonna 2022 alla olevan aikataulun mukaisesti klo 12.

 • To 27.01.2022
 • To 17.03.2022
 • To 28.04.2022
 • To 19.05.2022
 • To 16.06.2022
 • To 25.08.2022
 • To 29.09.2022 -> siirretty pidettäväksi to 20.10.2022
 • To 08.12.2022

Tarvittaessa kokous voidaan jättää pitämättä tai sen pitoaikaa voidaan muuttaa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

 

Perusturvalautakunnan jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Esittelijä perusturvajohtaja Mirja Ahoniemi, pöytäkirjan pitäjänä hallinto- ja talouspäällikkö Sari Hytönen.


Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa kunnan

 • koulutoimen (esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus) järjestämisestä ja kehittämisestä
 • aamu- ja iltapäivätoiminnasta
 • lasten varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta.
 • kunnan kirjasto-, aikuiskoulutus-, nuoriso-, vapaa-ajan tila- ja vapaa-aikapalveluiden, kulttuurin järjestämisestä ja kehittämisestä
 • osaltaan viherpalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.

Puheenjohtajana toimii Antti Puupponen (KESK) ja varapuheenjohtajana Jani Maukonen (SDP).

Sivistyslautakunnassa on 7 jäsentä.

Jäsenet Varajäsenet
Antti Puupponen (kesk) Juhani Anttonen (kesk)
Jani Maukonen (sdp) Marika Peltonen (sdp)
Emmi Savonen (kesk) Markku Mäki-Kulmala (kesk)
Aira Korhonen (kd) Elina Sarlund (kesk)
Jonna Ortju (sdp) Pasi Honkonen (sdp)
Petri Valkonen (ps) Taru Eskonen-Myllylä (vihr)
Mikko Saranen (kok) Mikko Virtanen (liike nyt)

Sivistyslautakunnan kokoukset syyskaudella 2021

 • ti 24.08.2021
 • ti 28.09.2021
 • ti 12.10.2021
 • ti 16.11.2021
 • ti 14.12.2021

Sivistyslautakunnan kokoukset 2022

 • ti 11.01.2022
 • ti 15.02.2022
 • ti 115.03.2022
 • ti 12.04.2022
 • ti 10.05.2022
 • ti 14.06.2022
 • ti 09.08.2022
 • ti 13.09.2022
 • ti 04.10.2022
 • ti 15.11.2022
 • ti 13.12.2022

Tarvittaessa kokous voidaan jättää pitämättä tai sen pitoaikaa voidaan muuttaa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimieimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle eistyksen sen pitämisestä.

 

Esittelijä sivistysjohtaja Jussi Silpola, pöytäkirjan pitäjänä Tarja Houni.


Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa kunnan rakennetuista kiintöistä, kunnan rakennushankkeista, ympäristö- ja kunnallistekniikan ylläpidosta ja kehittämisestä sekä kunnan teknisten palveluiden yleisestä kehittämisestä. Lisäksi tekninen lautakunta vastaa kunnan tiehallinnosta, joukkoliikenteen kehittämisestä, liikelaitoksista sekä asuntotoimesta.

Puheenjohtajana toimii Tarmo Pekonen ja varapuheenjohtajana Amanda Vilhunen.

Kunnanhallituksen edustaja on Tomi Immonen ja varaedustaja Arto Åkerman.

Teknisessä lautakunnassa on 7 jäsentä.

Jäsenet Varajäsenet
Tarmo Pekonen (sdp) Jonna Ortju (sdp)
Amanda Vilhunen (ps) Ilpo Oksanen (ps)
Marjukka Kautto (kesk) Erkki Paananen (kesk)
Lari Hassel (kesk) Salla Ihalainen (kesk)
Mauno Tarvainen (kesk) Markku Mäki-Kulmala (kesk)
Marika Peltonen (sdp) Johanna Kunelius-Urpilainen (sdp)
Severi Hokkeri (kok) Jari Hyvärinen (kok)
 • ti 17.01.2023
 • ti 14.02.2023
 • ti 14.03.2023
 • ti 11.04.2023
 • ti 09.05.2023
 • ti 13.06.2023
 • heinäkuussa ei kokousta
 • ti 15.08.2023
 • ti 26.09.2023
 • ti 10.10.2023
 • ti 07.11.2023
 • ti 05.12.2023

Tarvittaessa kokous voidaan jättää pitämättä tai sen pitoaikaa tai -paikkaa voidaan muuttaa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Teknisen lautakunnan jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Lautakunnassa esittelijä on tekninen johtaja Janne Laiho, pöytäkirjan pitäjänä hallinto- ja talouspäällikkö Hely Harju.


Lupa- ja valvontalautakunta

Lautakunta toimii vastuukuntaperiaatteella Hankasalmen ja Laukaan alueella maankäyttö- ja rakentamislain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena, ympäristönsuojelu-, jäte-, vesihuolto- ja vesilain tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena sekä ulkoilulain mukaisena viranomaisena (leirintäalueviranomainen).

Lautakunta vastaa myös vastuukuntaperiaatteella Konneveden ja Laukaan alueella ympäristöterveydenhuollolle ja eläinlääkintähuollolle terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssä määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

Puheenjohtajana toimii Joona Hintikka ja varapuheenjohtajana Jarno Halinen.

Lautakunnassa on 9 jäsentä.

Jäsenet Varajäsenet
Joona Hintikka (Laukaa, ps) Ilpo Oksanen (ps)
Jarno Halinen (Laukaa, kesk) Lari Hassel ( kesk)
Tero Eskonen (Laukaa, kesk) Emmi Savonen ( kesk)
Maare Kalmari-Reina (Laukaa, sdp) Aki Peltonen ( sdp)
Arvo Leppänen (Konnevesi, kesk) Hannu Korhonen (kesk)
Arja Jalkanen-Kangas (Konnevesi, kesk) Piia Kauppinen (kesk)
Arto Rämö (Hankasalmi, kesk) Tuomo Pihlaja (vihr)
Sanna Hänninen (Hankasalmi, kesk) Mervi Hyvönen ( kesk)
Pirkko Ruuska (Hankasalmi, ps) Piia Isännäinen ( ps)

Kokouspäivät v. 2023

 • ti 24.1.
 • ti 21.2.
 • ti 21.3.
 • ke 19.4.
 • ti 16.5.
 • ti 13.6.
 • ti 22.8.
 • ti 19.9.
 • ti 31.10.
 • ti 12.12.

Lautakunnan esityslista (julkiset asiat) julkaistaan Laukaan kunnan verkkosivuille kokouspäivää edeltävän viikon torstaina.
Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja (julkiset asiat) julkaistaan nähtäville Laukaan kunnan sekä Hankasalmen ja Konneveden kuntien verkkosivuille kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

 

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.4.2022 alkaen

Pöytäkirjat 31.3.2022 asti

Lautakunnan esittelijöinä toimivat ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen  ja ympäristöpäällikkö Miia Valkonen.
Sihteerinä toimii hallintosihteeri Pia Nieminen.

Lupa- ja valvontalautakunnan postiosoite:

Laukaan lupa- ja valvontalautakunta
PL 6
41341 Laukaa


Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta vastaa kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta sekä näiden arvioinnista.

Puheenjohtaja on Helena Pihlajasaari ja varapuheenjohtaja on Kirsi Nieminen.

Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä

Jäsen Varajäsen
Pihlajasaari Helena (sdp), pj. Aapajärvi Olavi (sdp)
Nieminen Kirsi (kesk.), vpj. Sinijärvi Kauko (kesk.)
Vestola Marko (vihr.) Kautto Marjukka (kesk.)
Koskela Tomi (ps) Korppi Mia (ps)
Hytönen Marko (sdp) Toivakka Pentti (sdp)

x

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ja esityslistat..

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä myös Laukaan kunnan kirjaamossa.

Lautakunnan sihteerinä toimii tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö KPMG:stä.


Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta toimii vaalilain edellyttämänä vaaleista vastaavana vaaliviranomaisena Laukaan kunnassa.

Puheenjohtaja on Arvo Tammela ja varapuheenjohtaja on Olavi Aapajärvi.

Keskusvaalilautakunnassa on 5 jäsentä.

Jäsenet Varajäsenet
Arvo Tammela, pj, (kesk) Mirja Lauronen (kd)
Olavi Aapajärvi, vpj, (sdp) Anja Lasonen (vas)
Olli-Pekka Puttonen (ps) Mauno Tarvainen (kesk)
Liisa Moilanen (kok) Juhani Rautjoki (sdp)
Terhi Ek (vihr) Tommi Pesonen (ps)

x


Muut edustajat

Laukaan kunnan nimeämät edustajat:

Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen
Harri Hokkanen, varapuheenjohtaja (kesk) Johanna Kunelius-Urpilainen (sdp)
Marika Peltonen (sdp) Martti Ojala (sdp)

 

Jyväskylän seudun jätelautakunta (jkl.fi).

Laukaan kunnan nimeämät edustajat:

Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen
Kirsi Nieminen (kesk) Anna-Mari Pylkäs (kesk)
Olavi Aapajärvi (sdp) Martti Ojala (sdp)

 

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaosto (jkl.fi).

Laukaan kunnan nimeämät edustajat:

Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen
Leena Kautto-Koukka (sdp) Esko Tammenoja (sdp)
Johanna Vikki (kok) Satu Pasanen (kok)
Mia Korppi (ps) Lasse Häkkinen (ps)

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto (ksshp.fi)

Laukaan kunnan nimeämät edustajat:

Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen
Pipsa Häkkänen (kesk) Jukka Paulov (kesk)
Anne Kupiainen (kok) Pasi Puupponen (kok)
Marko Hytönen (sdp) Johanna Kunelius-Urpilainen (sdp)
Tommi Leppänen (ps) Tanja Kainulainen (ps)

 

Poken valtuusto (poke.fi)

Poken valtuuston pöytäkirjat (poke.fi)

Laukaan kunnan nimeämät edustajat:

Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen
Erkki Paananen (kesk) Kirsi Nieminen (kesk)
Jari Hyvärinen (kok) Pasi Puupponen (kok)
Jonna Ortju (sdp) Pasi Honkonen (sdp)
Eija Syrjälä (kd) Simo Pannula (kd)

 

Gradian valtuusto (gradia.fi)

Laukaan kunnan valitsemat uskotut miehet

Jäsenet
Lari Hassel (kesk)
Pasi Puupponen (kok)
Aki Peltonen (sdp)
Mikko Virtanen (Liike Nyt)
Jaani Pirttinen (sdp)
Jari Hyvärinen (kok)
Jyrki Puttonen (vas)
Tommi Kalmari (ps)

Laukaan kunnan nimeämät edustajat:

Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen
Mauno Tarvainen (kesk) Leena Kautto-Koukka (sdp)

 

Poliisin neuvottelukunnat (poliisi.fi)

Sisä-Suomen poliisilaitos (poliisi.fi)

Laukaan kunnan nimeämät edustajat:

Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen
Jukka Häkkinen (kesk) Marjukka Kautto (kesk)
Leena Kalmari (sdp) Markku Autio (sdp)
Tomi Koskela (ps) Amanda Vilhunen (ps)
Milla Niinikoski (virh) Marko Vestola (virh)

 

Keski-Suomen liiton edustajainkokous (keskisuomi.fi)

Keski-Suomen liiton esityslistat ja päätökset (keskisuomi.fi)

Kunnanvirasto

014 267 5000

Kuntala väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa