Lautakunnat


Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta vastaa Laukaan kunnan sosiaali- ja terveysasioiden järjestämisestä, kehittämisestä ja toimeenpanosta. Perusturvalautakunta toimii sosiaalihuollon asioissa muutoksenhakutoimielimenä.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Eliisa Haimakka (SDP) ja varapuheenjohtajana Joonas Hokkanen (KOK).

Kunnanhallituksen edustaja on Harri Hokkanen (KESK) ja varaedustaja Helena Pihlajasaari (SDP).

Nuorisovaltuuston edustaja on Vilma Teiskonen ja varaedustaja Maria Pannula.

Perusturvalautakunnassa on 7 jäsentä.

Jäsenet Varajäsenet
Eliisa Haimakka, pj. (sdp) Raija Pölkki (sdp)
Joonas Hokkanen, vpj. (kok) Jussi Elomaa (kok)
Veikko Haverinen (kesk) Jorma Porthén (kesk)
Minna Vilhunen (kesk) Irma Laitinen (kesk)
Jani Maukonen (sdp) Erkki Sivander (sdp)
Anne Leinonen (vihr) Maarit Kiiskinen (kesk)
Viljo Kumpulainen (vas) Harri Taipale (vas)

Perusturvalautakunta pitää kokouksen vuonna 2021 toimikauden loppuun alla olevan aikataulun mukaisesti klo 13.

 • To 28.01.2021
 • To 18.03.2021
 • To 22.04.2021
 • To 20.05.2021 klo 14.00
 • To 17.06.2021

Tarvittaessa kokous voidaan jättää pitämättä tai sen pitoaikaa voidaan muuttaa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Perusturvalautakunnan jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Esittelijä perusturvajohtaja Mirja Ahoniemi, pöytäkirjan pitäjänä hallinto- ja talouspäällikkö Sari Hytönen.


Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa kunnan

 • koulutoimen (esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus) järjestämisestä ja kehittämisestä
 • aamu- ja iltapäivätoiminnasta
 • lasten varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta.
 • kunnan kirjasto-, aikuiskoulutus-, nuoriso-, vapaa-ajan tila- ja vapaa-aikapalveluiden, kulttuurin järjestämisestä ja kehittämisestä
 • osaltaan viherpalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.

Puheenjohtajana toimii Jukka Häkkinen (KESK) ja varapuheenjohtajana Leena Kautto-Koukka (SDP).

Sivistyslautakunnassa on 7 jäsentä.

Jäsenet Varajäsenet
Jukka Häkkinen, pj. (kesk) Perttu Jokinen (kesk)
Leena Kautto-Koukka, 1. vpj. (sdp) Tomi Tuuliranta (sdp)
Tapio Valkonen (sdp) Verna Puttonen (sdp)
Eemeli Aho (kesk) Jani Sihvonen (kesk)
Pasi Puupponen (kok) Minna Kuutti (kok)
Anu Flyktman (vihr) Anne Leinonen (vihr)
Sirpa Herronen (vas) Hannele Vestola (vihr)

Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna 2021

 • ?

Esittelijä sivistysjohtaja Jussi Silpola, pöytäkirjan pitäjänä Valtteri Väyrynen.


Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa kunnan rakennetuista kiintöistä, kunnan rakennushankkeista, ympäristö- ja kunnallistekniikan ylläpidosta ja kehittämisestä sekä kunnan teknisten palveluiden yleisestä kehittämisestä. Lisäksi tekninen lautakunta vastaa kunnan tiehallinnosta, joukkoliikenteen kehittämisestä, liikelaitoksista sekä asuntotoimesta.

Puheenjohtajana toimii Markku Autio ja varapuheenjohtajana Pipsa Häkkänen.

Kunnanhallituksen edustaja on Anne Kirmanen ja varaedustaja Harri Hokkanen.

Teknisessä lautakunnassa on 7 jäsentä.

Jäsenet Varajäsenet
Markku Autio, pj. (sdp) Aila Blomberg (sdp)
Pipsa Häkkänen, vpj. (kesk) Maarit Kiiskinen (kesk)
Jussi Elomaa (kok) Pasi Puupponen (kok)
Hanna-Leena Espinosa (sdp) Kari Luhanko (sdp)
Lari Hassel (kesk) Jani Sihvonen (kesk)
Arto Suuronen (vihr) Kalevi Flyktman (vihr)
Mirja Lauronen (kd) Katariina Kautto (vas)

Alustava aikataulu 1.6.2021 eteenpäin

 • Ke 16.6.2021
 • heinäkuussa ei kokousta
 • Ti 17.8.2021
 • Ti 28.9.2021
 • Ti 12.10.2021
 • Ti 9.11.2021
 • Ti 14.12.2021

Tarvittaessa kokous voidaan jättää pitämättä tai sen pitoaikaa tai -paikkaa voidaan muuttaa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Teknisen lautakunnan jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Lautakunnassa esittelijä on tekninen johtaja Janne Laiho, pöytäkirjan pitäjänä hallinto- ja talouspäällikkö Hely Harju.


Lupa- ja valvontalautakunta

Lautakunta toimii vastuukuntaperiaatteella Hankasalmen ja Laukaan alueella maankäyttö- ja rakentamislain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena, ympäristönsuojelu-, jäte-, vesihuolto- ja vesilain tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena sekä ulkoilulain mukaisena viranomaisena (leirintäalueviranomainen).

Lautakunta vastaa myös vastuukuntaperiaatteella Konneveden ja Laukaan alueella ympäristöterveydenhuollolle ja eläinlääkintähuollolle terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssä määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

Puheenjohtajana toimii Tero Eskonen ja varapuheenjohtajana Jani Maukonen.

Lautakunnassa on 9 jäsentä.

Jäsenet Varajäsenet
Tero Eskonen (Laukaa, kesk) Lari Hassel ( kesk)
Kirsi Nieminen (Laukaa, kesk) Sirpa Herronen ( kesk)
Jani Maukonen (Laukaa, sdp) Verna Puttonen ( sdp)
Katariina Kautto (Laukaa, vas) Kauko Hintikka ( kd)
Piia Kauppinen (Konnevesi, kesk) Arja Jalkanen-Kangas (kesk)
Hannu Korhonen (Konnevesi, kesk) Tapio Hytönen (kesk)
Arto Rämö (Hankasalmi, kesk) Markku Kovanen (sdp)
Sanna Hänninen (Hankasalmi, kesk) Sirkka Makkonen ( kesk)
Tuomo Pihlaja (Hankasalmi, vihr) Ari Leinonen ( ps)

Kokouspäivät v. 2021 (toimikauden loppuun):

 • ke 27.01.
 • ke 24.02.
 • ke 24.03.
 • ke 21.04.
 • ke 19.05.

Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja julkaistaan nähtäville Laukaan kunnan verkkosivuille kokousta seuraavan viikon perjantaina.

Pöytäkirjan nähtävillä olosta kuulutetaan Laukaan kunnan lisäksi Hankasalmen ja Konneveden kunnissa.

Lupa- ja valvontalautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat.

Lautakunnan esittelijöinä toimivat ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen  ja ympäristöpäällikkö Miia Valkonen.
Sihteerinä toimii hallintosihteeri Pia Nieminen.

Lupa- ja valvontalautakunnan postiosoite:

Laukaan lupa- ja valvontalautakunta
PL 6
41341 Laukaa


Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta vastaa kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta sekä näiden arvioinnista.

Puheenjohtaja on Hanna Laakso ja varapuheenjohtaja on Ari Ahonen.

Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä

Jäsen Varajäsen
Laakso Hanna (kok.), pj. Oksanen Jani (ps.)
Ahonen Ari (kesk.), vpj. Porthén Jorma (kesk.)
Haverinen Veikko (kesk) Laitinen Irma (kesk.)
Blomberg Aila (sdp) Pölkki Raija (sdp)
Jolanki Jorma (vihr.) Lauronen Mirja (kd.)

x

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ja esityslistat..

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä myös Laukaan kunnan kirjaamossa.

Lautakunnan sihteerinä toimii tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö KPMG:stä.


Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta toimii vaalilain edellyttämänä vaaleista vastaavana vaaliviranomaisena Laukaan kunnassa.

Puheenjohtaja on Arvo Tammela ja varapuheenjohtaja on Kalevi Virtanen.

Keskusvaalilautakunnassa on 5 jäsentä.

x


Jyväskylän seudun jätelautakunta

Laukaan kunta on mukana Jyväskylän seudun jätelautakunnassa.


Jyväskylän seudun joukkoliikennejaosto

Joukkoliikenneviranomaisena toimii Jyväskylän seudun joukkoliikennejaosto.

Kunnanvirasto

014 267 5000

Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

Esityslistat ja pöytäkirjat

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Dynasty tietopalveluun

Siirry palveluun