POLKU – hanke

POLKU – ennakoivaa työkyky- ja työurajohtamista Laukaassa

Hankkeen toimenpiteet  ja tulokset

Hankkeemme tarkoituksena oli kehittää keinoja ja johdattaa jatkossa työntekijöitä työhyvinvointia tukevien palveluiden pariin jo työuran alkuvuosina ja mahdollistaa pidempiä työuria.

Hankkeen keskeinen tavoite oli luoda nykyisen varhaisen puuttumisen toiminnan asemasta toimintamalli, jossa työntekijä ottaa itse vastuuta oman työkyvyn ja työuran johtamisesta ennakoivasti ja omaehtoisesti. Lisäksi tavoitteena oli parantaa henkilöstön tietoisuutta työkyvyn tuen toimintamalleista, joissa työnantaja haluaa tukea heidän työkykyä.

Organisaatiollemme hankkeessa kehitetyt Hyvinvointibotin automatisoidut tukiviestit ovat uusi toimintatapa. Tukiviestien taustalle koostettu on asiantuntijaverkosto, sillä on saatu vahvemmin käyttöön olemassa olevat työkyvyn tukitoimet. Verkosto tukee koko työkyvyn tuen prosessin ajan erilaisissa tilanteissa tasapuolisesti kaikkia työntekijöitä, jotka ilmaisevat tuen tarpeensa. Hyvinvointibotti toimii Asiantuntijaverkoston  yhtenä ohjauksen kanavana. Varmistaen, että kaikki avun tarvitsijat saavat tukea. Verkoston näkyvyyttä on korostettu intran tiedottein ja työyhteisöjä tapaamalla, jolloin työntekijät voivat olla yhteydessä myös omaehtoisesti. Hyvinvointibotin tukiviestit tavoittavat koko suunnitellun työyhteisön kerrallaan ja työntekijä ohjautuu oman vastauksensa perusteella oikealle ammattilaiselle saaden tukea tilanteeseensa.

Työkyky- ja urajohtamista on avattu työntekijöille ja esihenkilöille Meidän työkyky –vaikuttamisen kehäkukan myötä, johon voi tutustua mm. Laukaan kunnan henkilöstöraportissa ja Hyvinvointibotin lähettämiin tukiviesteihin osoitteessa www.annieadvisor.com

Hankeaika ja hankebudjetti

Hanke on päättynyt. Hankeaika 1.10.2022 – 31.3.2024

Lisätietoja