Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto ajaa erityisryhmien asioita Laukaan kunnassa.

Laukaan kunnan vammaisneuvosto on kunnan vaikuttamistoimielin ja kunnassa asuvien erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden, heidän omaistensa ja kunnan alueella toimivien erityisryhmiä edustavien järjestöjen yhteistyöelin.

  • Edistää tasa-arvoa edesauttamalla vammaisten henkilöiden osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
  • Tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja antaa lausuntoja
  • Edistää vammaisten henkilöiden, vammaisjärjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä
  • Seurata kunnan suunnittelua, päätöksentekoa ja toimenpiteitä sekä toimia hallinnon vammaisasiantuntijaelimenä
  • Seurata vammaispoliittisen ohjelman toteutusta

Jäsenet 2020 – 2021

TaustajärjestöJäsenVarajäsen
Mirja Mäki-Kulmala,
puheenjohtaja
Keski-Suomen munuais- ja
maksayhdistys
Midia Al Hanan
Sirpa Herronen
Jori Kortelainen
Laukaan seurakuntaLeena Lehto
puh. 0400 653 216
leena.m.lehto@evl.fi

Arto Muurikainen
Kunnanhallituksen edustajaHelena Pihlajasaari
helena.pihlajasaari@laukaa.fi

Harri Hokkanen
Perusturvalautakunnan
edustaja
Minna Vilhunen
puh. 0400 995 022
minna.vilhunen@laukaa.fi

Jani Maukonen

Vammaisneuvoston sihteeri

Marjut Niskanen

Palveluohjaaja

040 550 3718

Vammaispalvelut, Pelloskuja 3, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi