Valtuustoaloitteet

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Sähköisessä kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Valtuustoaloitteet löytyvät kokonaisuudessaan 1.1.2023 alkaen valtuuston kokousten pykälän pöytäkirjamerkinnät liitteistä.

Vuoden 2022 valtuustoaloitteet

PäiväysAloiteAloitteen tekijä(t)
7.11.Joulukuun valtuuston kokouksen jouluruokailusta luopuminen ja varojen lahjoittaminen hyväntekeväisyyteenKokoomus
26.9.Aurinkoenergian hyödyntämisen edistäminenVihreät
26.9.Saralinnan kunnostamiseksi ja muuttamiseksi mahdollisimman alkuperäiseen muotoonHarry Ruotsalainen
26.9.Selvitys ilmaisen työpaikkaruokailun kokeilustaHarry Ruotsalainen
6.6.Hiekkapohjantien, Korpelan ja Soratien kunnostusVasemmisto
25.4.Lähiruokapäivä kouluihin ja päiväkoteihinLiike Nyt
25.4.Aloite kotimaisen ja lähiruoan lisäämiseksiKeskusta
14.2.Sivistyslautakunnan liikuntatoiminnan vuosiavustusten avustussääntöihin lisättävä ehtoKristillisdemokraatit
Antti-Pekka Hokkanen

Hallintojohtaja

040 195 6559

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuustoaloitteet löytyvät valtuustokokousten pöytäkirjojen liitteistä.

Siirry palveluun