Valtuustoaloitteet

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Sähköisessä kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Valtuustoaloitteet löytyvät kokonaisuudessaan 1.1.2023 alkaen valtuuston kokousten pykälän pöytäkirjamerkinnät liitteistä.

Päiväys Aloite Aloitteen tekijä(t)
13.2. Rakennusmääräysten muuttaminen Keskusta ja Perussuomalaiset
13.2. Työpaikkojen sisäinen haku Kokoomus
13.2. Liekkiä Laukaasta Joona Hintikka
5.6. Leppäveden liikuntahallin sisäilman laadun ja rakenteiden tutkiminen Kristillisdemokraatit
25.9. Opiskelustipendistä laukaalaisille nuorille opiskelijoille Keskustan valtuustoryhmä
23.10. Kirkkoniemen sillan korjaaminen Perussuomalaiset
Päiväys Aloite Aloitteen tekijä(t)
7.11. Joulukuun valtuuston kokouksen jouluruokailusta luopuminen ja varojen lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen Kokoomus
26.9. Aurinkoenergian hyödyntämisen edistäminen Vihreät
26.9. Saralinnan kunnostamiseksi ja muuttamiseksi mahdollisimman alkuperäiseen muotoon Harry Ruotsalainen
26.9. Selvitys ilmaisen työpaikkaruokailun kokeilusta Harry Ruotsalainen
6.6. Hiekkapohjantien, Korpelan ja Soratien kunnostus Vasemmisto
25.4. Lähiruokapäivä kouluihin ja päiväkoteihin Liike Nyt
25.4. Aloite kotimaisen ja lähiruoan lisäämiseksi Keskusta
14.2. Sivistyslautakunnan liikuntatoiminnan vuosiavustusten avustussääntöihin lisättävä ehto Kristillisdemokraatit
Antti-Pekka Hokkanen

Hallintojohtaja

040 195 6559

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuustoaloitteet löytyvät valtuustokokousten pöytäkirjojen liitteistä.

Siirry palveluun