Viestintä

Laukaan kunnan viestintää johtavat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja, joista ylin päätäntävalta on kunnanhallituksella. Viestinnän johtamis-, kehittämis- ja koordinointivastuu on konsernihallinnolla. Viranhaltijatasolla viestinnästä vastaa hallintojohtaja.

Jokainen palvelualue viestii itsenäisesti oman toimialansa asioista. Kunkin palvelualueen viestinnästä vastaa palvelualueen johtaja.

Laukaan kunnan viestintä rakentuu kuntastrategian ja siinä esiin nostettujen kärkiteemojen varaan. Kaikki viestintää ohjaavat muut dokumentit pohjautuvat kuntastrategiaan.

Viestintäohje

Viestintäohje on viestinnän johtamisen väline ja se on tarkoitettu esimiesten ja henkilöstön työn tueksi. Viestintäohje

  • toimii yhtenäisen ja laadukkaan viestinnän ja sen kehittämisen työkaluna Laukaan kunnassa
  • auttaa viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa
  • auttaa viestinnän kohdentamisessa eri sidosryhmille ja tarkoitukseen soveltuvien viestintäkanavien valinnassa.

Brändikirja ja graafinen ohjeisto

Laukaan kunnan brändikirja kertoo, millainen paikka Laukaa haluaa olla ja auttaa viestimään siitä. Brändikirja konkretisoi Laukaan kuntastrategian viestinnän näkökulmasta.

Laukaan kunnan graafinen ohjeisto määrittelee Laukaan kunnan visuaalisen ilmeen ja antaa esimerkkejä ilmeen käytöstä. Siinä kerrotaan Laukaan kunnan logon ja vaakunan käytön sekä typografian ja eri elementtien käyttötavat. Graafinen ohjeisto on tarkoitettu Laukaan kunnan viestintää tekevien ja yhteistyökumppanien käyttöön.

Lisätietoja

Antti-Pekka Hokkanen

Hallintojohtaja

040 195 6559

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Heli Peltola

Viestintäpäällikkö

040 620 3318

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi