Viestintä

Laukaan kuntastrategia antaa pitkän aikavälin toimintalinjat kaikelle päätöksenteolle ja toiminnalle. Kuntastrategiassa määritellyt arvot ohjaavat kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden toimintaa ja kuntastrategian kärkiteemat antavat toiminnalle suunnan. Tekojen lisäksi tarvitaan kuntastrategian mukaista asiantuntevaa sisäistä ja ulkoista viestintää ja suunnitelmallista markkinointia. Kaikki viestintää ohjaavat muut dokumentit pohjautuvat kuntastrategiaan. 

Laukaan kunnan viestintää johtavat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja, joista ylin päätäntävalta on kunnanhallituksella. Viestinnän johtamis-, kehittämis- ja koordinointivastuu on konsernihallinnolla. Viranhaltijatasolla viestinnästä vastaa hallintojohtaja.

Jokainen palvelualue viestii itsenäisesti oman toimialansa asioista. Kunkin palvelualueen viestinnästä vastaa palvelualueen johtaja.

Lisätietoja

Heli Peltola

Viestintäpäällikkö

040 620 3318

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi