Viestintä Laukaan kunnassa

Laukaan kunnan viestintää johtavat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja, joista ylin päätäntävalta on kunnanhallituksella. Viestinnän johtamis-, kehittämis- ja koordinointivastuu on konsernihallinnolla. Viranhaltijatasolla viestinnästä vastaa hallintojohtaja.

Jokainen palvelualue viestii itsenäisesti oman toimialansa asioista. Kunkin palvelualueen viestinnästä vastaa palvelualueen johtaja.

Laukaan kunnan viestintä rakentuu kuntastrategian ja siinä esiin nostettujen kärkiteemojen varaan. Kaikki viestintää ohjaavat muut dokumentit pohjautuvat kuntastrategiaan.

Brändikirja ja graafinen ohjeistus

Laukaan kunnan brändikirjassa ja graafisesta ohjeistuksessa on kiteytetty Laukaa syttyy sydämessä -kuntabrändin tausta, tarina ja pääviestit työntekijöille, asukkaille ja yrityksille.

Dokumentista löydät ohjeet Laukaan kunnan vaakunan, logojen ja graafisten elementtien käyttöön. Brändikirja ja graafinen ohjeistus auttavat kaikkia Laukaan kunnasta ja sen palveluista viestiviä henkilöitä tekemään erottuvaa, tunnistettavaa ja yhteisen visuaalisen ilmeen mukaista viestintää. Brändikirja konkretisoi Liekkiä Laukaaseen -kuntastrategian viestinnän näkökulmasta. Tutustu Laukaan kunnan strategisiin dokumentteihin.

Brändikirja ja graafinen ohjeistus on tarkoitettu Laukaan kunnan viestintää tekevien ja yhteistyökumppanien käyttöön.

Laukaan kunnan brändikirja ja graafinen ohjeistus

Viestintäohje

Viestintäohjeessa käsitellään viestinnän periaatteet, viestinnän organisoituminen ja työnjako Laukaan kunnassa. Viestintäohjeessa on käytännön ohjeita viestintään eri kanavissa. Ohje käsittelee

  • päätösviestintää,
  • työyhteisöviestintää,
  • sidosryhmäviestintää ja mediasuhteita,
  • verkkoviestintää ja viestintää sosiaalisessa mediassa ,
  • häiriötilanneviestintää,
  • markkinointiviestintää sekä
  • antaa ohjeita kunnan brändin ja visuaalisen ilmeen käyttöön eri tilanteissa.

Viestintäohje on viestinnän johtamisen väline ja se on tarkoitettu esimiesten ja henkilöstön työn tueksi.

Laukaan kunnan viestintäohje

Lisätietoja

Antti-Pekka Hokkanen

Hallintojohtaja

040 195 6559

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Heli Peltola

Viestintäpäällikkö

040 620 3318

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi