Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoista julkaistaan ne päätöspöytäkirjat, joita koskee kuntalain mukainen kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

Päätökset ovat luettavissa kunnan internet-sivuilla niiden muutoksenhakuajan.

Julkiset päätökset

Hallinto- ja talouspäällikkö (tekniset palvelut) / TA-Asumisoikeus Oy, asumisoikeuden haltijan hyväksyminen

Kunnanjohtaja / Tiedonhallinnan asiantuntijan viran täyttäminen

Hallinto- ja talouspäällikkö (tekniset palvelut) / Asumisoikeuden haltijan hyväksyminen, Avain Asumisoikeus Oy

Elinkeinojohtaja / Päätös kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan valinnasta määräaikaiseen virkaan työllisyysyksikköön

Ympäristötarkastaja (AY-O) / Päätös meluilmoitukseen, SRV Infra Oy, Kuhankosken voimalaitoksen rakentaminen, poraustyöt

Rakennuttajainsinööri / Leppäveden päiväkodin tilapäisten lisätilojen toimittajan valintapäätös vuosille 2022-2023, optiovuosi 2024

Tekninen johtaja / Valintapäätös rakennustarkastajan virkaan

Maankäyttöinsinööri / AO-tontin 1129-1 varaaminen, Metsurinkuja 2

Maankäyttöinsinööri / AO-tontin 1129-3 varaaminen, Metsurinkuja 6

Kaavoitusjohtaja / Varaston rakentaminen 2,25 metrin etäisyydelle kunnan omistaman katualueen rajasta, 410-405-1-951 Katajamäki

Kaavoitusjohtaja / Suostumus rakennuspaikan myymiseen rakentamattomana / AR-rakennuspaikka 1103-4, Emännänkuja 2 Laukaa kk

Kaavoitusjohtaja / Autokatoksen ja varaston rakentaminen 2 metrin etäisyydelle kunnan omistaman viheralueen ja kaavattoman kiinteistön rajoista, 410-406-91-1 Juholanmäki ja 410-406-10-470 Metsärinne

Kiinteistötyönjohtaja / Vartiointi- ja turvallisuuspalvelun toimittajan valintapäätös vuosille 2022-2024, optiovuosi 2025

Kaavoitusjohtaja / Puuliiterin rakentaminen metrin etäisyydelle kunnan omistaman puiston rajasta, 410-409-13-105 Rantala

Kaavoitusjohtaja / Etuostoasian käsittely, Simuna

Kaavoitusjohtaja / Määräalojen lunastaminen kunnalle, kiinteistö Pirtinmutka, Lievestuore

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan Dynastyn tietopalveluun

Päätöksen viranhaltijoittain