Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoista julkaistaan ne päätöspöytäkirjat, joita koskee kuntalain mukainen kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

Päätökset ovat luettavissa kunnan internet-sivuilla niiden muutoksenhakuajan.

Julkiset päätökset

Julkiset viranhaltijapäätökset löytyvät tästä linkistä.

Viranhaltijapäätökset