Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoista julkaistaan ne päätöspöytäkirjat, joita koskee kuntalain mukainen kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

Päätökset ovat luettavissa kunnan internet-sivuilla niiden muutoksenhakuajan.

Julkiset päätökset

Katurakennusmestari / Liikennemerkkipäätökset Vihtavuoren taajamassa

Katurakennusmestari / Liikennemerkkipäätökset Leppäveden taajamassa

Katurakennusmestari / Liikennemerkkimuutokset Laukaan kk alueella

Elinkeinojohtaja / Leirintäalueen liiketoimintasuunnitelman laadinnan hankinta

Katurakennusmestari / Elenia Oyj:n maakaapeloinneista välillä Vihtavuori-Kataanmäki

Katurakennusmestari / Elenian Oyj:n maaputkitus Lintumäenkadulla, sop.nro 2021-5037

Katurakennusmestari / Loimua Oy:n hakemus kaukolämpöputken sijoittamiseksi Laukaantieltä Kipparintielle

Vanhus- ja vammaispalvelun johtaja / Määrärahansiirrot Vanhus- ja vammaispalvelun vuoden 2021 talousarviossa

Ympäristöpäällikkö / Päätös tilapäisen leirintäalueen perustamisesta, Peurunka, H-DCF International Rally 2021

Yhdyskuntatekniikan päällikkö / Kirpputorin järjestäminen Laukaan satamapuistossa 24.7.2021

Katurakennusmestari / Elvera Oy:n hakemus sähkön maakaapelointityöstä Majaniementiellä (Lievestuore)

Ympäristötarkastaja (AY-O) / Päätös meluilmoitukseen, Peurunka Oy, H-DCF -viihdetapahtuma Peurungassa 15.7-18.7.2021

Tekninen johtaja / As Oy Jokiniityntie 4, osakkeiden 265-344 myynti

Yhdyskuntatekniikan päällikkö / Harley-Davidson Club Finland ry:n hakemus satama-alueen käytön rajoittamisesta 16-17.7.2021

Hallinto- ja talouspäällikkö (tekniset palvelut) / Asumisoikeuden luovutushinnan hyväksyminen, Avain Asumisoikeus Oy

Ympäristötoimenjohtaja / Valvontaeläinlääkärin virkavaalin vahvistaminen

Hallinto- ja talouspäällikkö (tekniset palvelut) / TA-Asumisoikeus Oy, asumisoikeuden haltijan hyväksyminen

Sivistysjohtaja / Vapaa-aikajohtajan virkavaalin vahvistaminen/Salla Turpeinen

Sosiaalityön johtaja / Ohjaajan virkavaalin vahvistaminen

Palvelupäällikkö (sivistyspalvelut) / Hanketyöntekijän ottaminen määräaikaisesti ajalle 1.8.2021-31.5.2022

Katurakennusmestari / Ext Ventures Oy:n hakemus liikenteen rajoittamiseen Satamatiellä 3.7.2021

Kaavoitusjohtaja / Etuostoasioiden käsittely, kesäkuu 2021

Vanhus- ja vammaispalvelun johtaja / Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten ateriakuljetusten jatkosopimus Lievestuoreen alueella

Vanhus- ja vammaispalvelun johtaja / Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten ateriakuljetusten jatkosopimus

Tekninen johtaja / Ruokapalveluesimiehen toimen täyttäminen

Ympäristötarkastaja (AY-O) / Päätös meluilmoitukseen, Yellow Racing Team ry, rallisprintin testi-EK/harjoituskilpailu 3.7.2021 (varapäivä 24.7. ja 25.7.2021)

Ympäristötarkastaja (AY-O) / Päätös meluilmoitukseen, Rally Team Palokka ry, rallisprintti kilpailut 4.7. ja 8.8.2021

Ympäristötarkastaja (AY-O) / Päätös meluilmoitukseen, Tractor pulling -vetokisa 9-10.7.2021 (varapäivä 11.7.2021), Keski-Suomen Tractor Pulling ry

Ympäristötarkastaja (AY-O) / Päätös meluilmoitukseen, MustanKorpin Saluuna, ulkoilmakonsertit ja esiintyjät terassilla kesällä 2021, Laukaan Korppi Oy

Ympäristötarkastaja (AY-O) / Päätös meluilmoitukseen, SRV Infra Oy, Kuhankosken voimalaitoksen rakentamistyöt

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan Dynastyn tietopalveluun

Päätöksen viranhaltijoittain