Olet täällä

Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitus on lakisääteinen ilmoitus luottamushenkilön tai viranhaltijan sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustoimen hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoituksella pyritään lisäämään päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

Sidonnaisuusilmoitus on lakisääteinen ilmoitus kunnan tarkastuslautakunnalle merkittävimmistä sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustoimen hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoituksen tekevät ilmoitusvelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Sidonnaisuusilmoituksista säädetään kuntalain (410/2015) 84 §:ssä.

Keitä luottamushenkilöitä ilmoitusvelvollisuus koskee:

  • Luottamushenkilöt: Kunnanhallituksen puheenjohtajistoa, jäseniä ja varajäseniä, valtuuston puheenjohtajia, lautakuntien puheenjohtajia, lupa- ja valvontalautakunnan puheenjohtajistoa ja jäseniä ja varajäseniä, keskusvaalilautakunnan puheenjohtajia, lautakuntien alaisten jaostojen puheenjohtajia.
  • Viranhaltijoita: Kunnanjohtajaa, kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä, keskusvaalilautakunnan sihteeriä

Milloin tehdään sidonnaisuusilmoitus:

  • Kun toimitaan toimitus- tai varatoimitusjohtajana liike- tai ammattitoimintaa harjoittavassa yrityksessä
  • Kun ollaan jäsenenä liike- tai ammattitoimintaa harjoittavan yrityksen tai yhteisön hallituksessa tai hallintoneuvostossa
  • Kun on merkittävää omaisuutta, joka liittyy liike- tai sijoitustoimintaan ja sijaitsee päätöksenteko kunnassa (asuntoa ei lasketa) tai jolla voi olla merkitystä luottamustoimen/virkatehtävien hoitamisessa
  • Kun on merkittäviä velkoja tai kolmannen osapuolen puolesta annetut sitoumukset (esim. takaukset), jos ne liittyvät liike- tai ammattitoimintaan
  • Jäsenyydet yhdistysten tai säätiöiden hallituksissa tai vastaavissa hallintotoimielimissä, jolla voi olla vaikutusta päätöksentekoon.