Olet täällä

Toimielimet

Laukaan kunnassa päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat.

Kunnanvaltuustossa on 43 vaaleilla valittua jäsentä. Kunnanhallituksessa on 11 valtuuston valitsemaa jäsentä. Lautakunnissa on 5-7 valtuuston valitsemaa jäsentä.

Laukaan kunnan toimielimiä ovat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta sekä ylikunnallinen lupa- ja valvontalautakunta.  Lisäksi Laukaassa on lakisääteinen tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta.