Olet täällä

Kunnanvaltuusto

Valtuuston kokous
Kunnanvaltuusto on lakisääteinen kunnan ylin päättävä toimielin, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Kunnanvaltuusto päättää kunnan tärkeimmistä asioista kuten kunnan strategioista, talousarviosta sekä tärkeimmistä johtosäännöistä.

Laukaassa kunnanvaltuustossa on 43 kuntavaaleilla valittua jäsentä. Valtuuston toimintakausi on 4 vuotta.

Valtuuston puheenjohtajana toimii Leena Kalmari (SDP), 1. varapuheenjohtaja on Antti Puupponen (KESK) ja 2. varapuheenjohtaja on Jani Oksanen (PS).

Valtuuston kokouksissa pöytäkirjan pitäjänä toimii hallintojohtaja Niku Latva-Pukkila.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Valtuuston kokouksista annetaan tieto Laukaa-Konnevesi -lehdessä ja kokouskuulutus sekä kokouksen esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Valtuuston kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeisenä torstaina ja pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat

Laukaan kunnanvaltuusto kokoontuu vuonna 2019 Hotelli Vuolakessa klo 18:

11.2.2019
18.3.2019
15.4.2019
27.5.2019
16.9.2019
21.10.2019
11.11.2019
2.12.2019

Additional info