Olet täällä

Vesihuoltoavustukset ja vesistöjen kunnostusavustukset

vesilasi.jpg

Molempien avustusten määrä on 20 % toteutuneista kustannuksista. Avustuksen myöntää anomuksen perusteella tekninen lautakunta.

Vesiosuuskunta-avustusta kunnalta hakee vesiosuuskunta. Kunnan avustus edellyttää hankkeelle myönnettyä ely-keskuksen avustusta. Sama ehto koksee vesistön kunnostusavustusta. Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla esimerkiksi rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalastusalue, vesilain mukainen yhteisö tai kunta.

Vuodelle 2020 avustuksiin on varattu 20.000 euroa. Avustusta myönnetään ja maksetaan enintään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Palvelusta vastaa