Olet täällä

Hallinto ja viestintä

Tietoa Laukaasta

Neuvonnan asiakaspalvelija
Hallinnon ja viestinnän tulospaikka tuottaa kunnan yleishallinnollisia palveluja, jotka palvelevat muun muassa kunnan asukkaita, vierailijoita, päättäjiä ja työntekijöitä.

Hallinnon ja viestinnän palveluja ovat:

 

Päätösten valmistelu ja toimeenpano

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätösten valmistelu, täytäntöönpano ja niistä tiedottaminen.

Neuvontapiste, puhelinvaihde ja Lievestuoreen yhteispalvelupiste

Kunnan neuvonta- ja vaihdepalvelut auttavat löytämään oikean henkilön tai paikan asiasi hoidossa. Lievestuoreen yhteispalvelupiste palvelelee asiakkaitaan maanantaisin.

Kirjaamo, keskusarkisto ja asianhallintapalvelut

Kirjaamo, keskusarkisto ja asianhallintapalvelut antavat näihin liittyvää palvelua ja neuvontaa.

Monistamopalvelut

Monistamopalveluissa tuotetaan kunnan suuremmat monistus erät ja tilauksesta palvellaan myös laukaalaisia yhteisöjä korvausta vastaan.   

Yhteiskuntasuhteiden hoito

Yhteiskuntasuhteiden hoito osaltaan kuuluu yhteydenpito kunnan ulkopuolisten sidosyhteisöjen (mm. valtio, muut kunnat, yritykset, yhdistykset) kanssa ja kansainvälinen ystävyyskuntatoiminta.

Viestintä

Kunnan viestinnän kokonaisuuden johtaminen ja yhteensovittaminen.

 

 

Additional info